Recente uitspraak rechtbank over sluiting verpleeg­huis

Geplaatst op 3 maart 2021

De rechtbank oordeelde begin februari dat een verpleeghuis in Purmerend ingrijpende maatregelen mocht nemen. De deuren werden tijdelijk gesloten voor bezoekers nadat veel bewoners en medewerkers positief op corona getest waren. Familieleden van een bewoonster waren het niet met de bezoekersstop eens, maar kregen in een kort geding ongelijk van de rechter. Lees hier de volledige uitspraak.

Het oordeel

De rechter oordeelde dat het verpleeghuis ingrijpende maatregelen mocht nemen in het belang van de gezondheid van bewoners, medewerkers en samenleving. Het verpleeghuis heeft volgens de rechter een afweging gemaakt tussen de veiligheid van bewoners, medewerkers en samenleving en de kwaliteit van leven van de bewoners. Het risico voor de gezondheid woog het zwaarst. En de bezoekersstop was mede gezien de onzekerheden rond de Britse variant van het coronavirus gerechtvaardigd. Twee andere locaties van de instelling bleven wel open, dus vond de rechter dat er sprake was van maatwerk. 

Handreiking

In de handreiking ‘Bezoek en sociaal contact’, waar LOC aan bijgedragen heeft, wordt het begrip maatwerk, als belangrijk en waardevol uitgangspunt, uitgebreider behandeld. Daar wordt duidelijk dat er per individuele bewoner een (zorg)plan gemaakt moet worden voor in tijden van crisis. Wat wil elke bewoner dan (niet)? Het gesprek dat hiervoor nodig is gaat niet alleen over een bezoekregeling, maar breder over leven en wonen in het verpleeghuis in coronatijd. Uitgangspunt is dat iedere locatie start met het inventariseren van de wensen van individuele bewoners en naasten. Vervolgens een plan per locatie maakt. En ten slotte kijkt hoe de organisatie als geheel daarbij kan helpen. Dus écht een plan waar de wensen van bewoners en naasten de basis vormen. En waarin ook de stem van vrijwilligers en medewerkers een plaats moet krijgen.

Als leidend uitgangspunt bij risico-afwegingen wordt het kwaliteitskader verpleeghuiszorg gehanteerd. Dat respect voor keuzevrijheid, persoonsgerichte zorg en welzijn de zwaarst mogelijke weging moet krijgen in de besluitvorming voor het plan over bezoek en sociaal contact. Met oog voor wat dat voor anderen kan betekenen.

Rol cliëntenraad

In de handreiking staat ook de rol van de cliëntenraad beschreven. Rondom vragen omtrent bezoekersregelingen heeft de cliëntenraad verschillende rechten. Juist uitzonderlijke situaties vereisen namelijk een zorgvuldig en gedragen besluit. Wanneer coronamaatregelen gevolgen hebben voor mensen die zorg krijgen, kunnen verschillende advies- en instemmingsrechten aan de orde zijn. Kijkend naar de situatie rondom bovenstaande uitspraak van de rechter bijvoorbeeld:

  • Instemmingsrecht
    • met betrekking tot voor cliënten geldende regelingen. Hieronder valt (het aanscherpen van) de bezoekregeling en de manier waarop bewoners of opgenomen cliënten gevaccineerd gaan worden;
    • met betrekking tot het algemene beleid op het gebied van de veiligheid;
  • Bovenwettelijk (verzwaard) advies- of instemmingsrecht over het beleid op het gebied van de gezondheid.

Wanneer er een maatregel genomen wordt die geldt voor de gehele instelling, moet deze voorgelegd worden aan de centrale cliëntenraad. Wanneer het gaat om lokale maatregelen moet de lokale cliëntenraad betrokken worden. Juist in de huidige periode is het belangrijk om actief betrokken te blijven als cliëntenraad en de rol van waakhond en adviseur te bewaren.

Blijf betrokken als raad

De bovenstaande zaak benadrukt nog maar eens dat de corona-aanpak vraagt om een evenwicht tussen gezondheid, menswaardigheid, vrijheid en veiligheid. En dat doe je met elkaar: mensen die zorg krijgen, hun naasten en medewerkers. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol om in alle afwegingen vooral de menselijkheid te blijven bewaken. En het perspectief van bewoners en naasten in te brengen. Daarom is het van groot belang dat bestuurders de cliëntenraden betrekken bij besluiten omtrent bezoekersregelingen en vaccinatiebeleid. Juist in situaties waarin op korte termijn een zorgvuldig en gedragen besluit genomen moet worden.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese