Ruimte benutten voor bezoek verpleeg­huizen

Geplaatst op 24 juni 2020

Het is voor veel bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen een moeilijke tijd. Hun naasten konden lang niet op bezoek komen en de kans op besmetting van Covid-19 lag op de loer. Gelukkig zijn er sinds 25 mei steeds minder besmettingen en kan steeds meer bezoek worden toegestaan. En mogen mensen naar buiten als ze daar behoefte aan hebben. Op sommige plekken in het land ontstaat frustratie bij bewoners en hun naasten, bijvoorbeeld omdat het openen van de deuren minder snel gaat dan verwacht. Of omdat mensen niet naar buiten mogen. Minister Hugo de Jonge heeft afgelopen woensdag in een persconferentie aangegeven dat verpleeghuizen zo snel mogelijk de ruimte die er is moeten benutten.

We horen van cliëntenraden en zorgorganisaties dat ze goede gesprekken voeren over alle mogelijkheden per locatie voor bezoek. En alle betrokken partijen zien dat bezoek meer dan noodzakelijk is voor de kwaliteit van leven voor bewoners in verpleeghuizen. We horen ook over goede gesprekken van medewerkers met individuele bewoners en hun naasten over hun wensen en mogelijkheden. Daarnaast zien we ook discussies over de bewegingsvrijheid van bewoners. En zien we dat het veel vraagt van leidinggevenden en medewerkers om deze gesprekken te voeren. Het is een moeilijke zoektocht tussen vrijheid en veiligheid.

Afspraken maken

Minister De Jonge heeft woensdagavond in een persconferentie nogmaals benadrukt dat alle verpleeghuizen, die vrij zijn van besmettingen, open moeten voor bezoek. Voor zorgorganisaties die dat willen, is er nog steeds de handreiking. Die geeft desgewenst informatie over eventuele stappen die gemaakt kunnen worden bij het openen van het verpleeghuis. En ook wat moet gebeuren bij nieuwe besmettingen.

De verpleeghuiszorg is ontzettend divers. Bewoners hebben andere behoeften, gebouwen verschillende mogelijkheden en de ene regio is zwaarder getroffen door het coronavirus dan de andere. Daarom pleit LOC al sinds eind maart voor maatwerk. Uniforme maatregelen kunnen goed werken, maar de ouderenzorg vraagt een andere benadering. Het vraagt tijd en aandacht om binnen elk huis het goede gesprek te voeren over wat wenselijk en praktisch uitvoerbaar is. Minister Hugo de Jonge heeft dit ook benadrukt.

Het kabinet licht het bezoek in verpleeghuizen verder toe in een Kamerbrief. Een belangrijke alinea uit de brief luidt als volgt: “Als er geen besmetting is op de locatie, dan betekent dit dat er op voorhand geen beperkingen meer gelden voor het ontvangen van bezoek, noch wat betreft aantal bezoekers noch wat betreft de frequentie van bezoek. Dit geldt temeer voor de stervensfase, waarin het contact met naasten bijzonder waardevol is. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen. Het mogelijk maken van alle bezoek dient uiteraard in goed overleg binnen de instelling plaats te vinden en moet praktisch uitvoerbaar zijn.”

Tijdens het debat in de Tweede Kamer stipte minister de Jonge aan dat het gaat om een precair evenwicht. “Ik wil daarover helder zijn en daarom moedig ik verpleeghuizen aan om de ruimte te pakken die er gewoon is om weer bezoek toe te laten. Maar ik vind ook dat we allemaal oog moeten hebben voor die verpleeghuizen bij wie de schrik nog in de benen zit.” Verpleeghuizen moeten wat hem betreft alle ruimte benutten, maar ook de gelegenheid krijgen om het bezoek op veilige manier in goede banen te leiden, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van personeelstekort.

Afspraken over bezoek in verpleeghuizen zijn volgens de Wmcz ‘voor cliënten geldende regelingen’. De cliëntenraad heeft daarover nu verzwaard adviesrecht en met ingang van 1 juli instemmingsrecht. De cliëntenraad kan op ieder moment initiatief nemen en in gesprek gaan met de betrokkenen om de afspraken rondom bezoek bij te stellen. Zeker wanneer daar vanuit signalen uit de achterban aanleiding toe is.

Zicht houden op wat gebeurt

Gelukkig zijn de tekorten aan beschermingsmiddelen niet meer aan de orde. Dat zorgt ervoor dat bezoek sneller mogelijk is en bewoners hun naasten weer kunnen zien. Om een tweede uitbraak van het virus te voorkomen, is het belangrijk om zicht te hebben – en houden – op landelijke en regionale cijfers over besmettingen. Verpleeghuizen kunnen deze informatie met hun cliëntenraad en personeelsvertegenwoordiging delen. Als basis voor de gesprekken over hoe het verder moet.

Goed overleg

Bezoek in verpleeghuizen van verpleeghuizen vraagt goed overleg tussen alle betrokken partijen: bewoners, naasten, cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, PAR/VAR, artsen, management. LOC biedt ondersteuning aan cliëntenraden om dit gesprek te voeren. Onder andere met tips voor cliëntenraden. Contact opnemen met LOC kan via 030 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl

Vragenuurtjes

Op 1 juli en 6 juli aanstaande organiseert LOC een vragenuurtje over de ruimte die er nu is voor bezoek in verpleeghuizen. Tijdens deze vragenuurtjes beantwoordt Thom van Woerkom (coördinator medezeggenschap) vragen van cliëntenraden over de ruimte voor bezoek. En hoe je daarover op locatie in gesprek gaat. Je kunt vooraf je vragen stellen in het aanmeldingsformulier. Je kunt deze ook stellen tijdens het vragenuur.

Download artikel als PDF

Praat mee! (10)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Annemarie 3 jaar geleden

Vandaag op bezoek geweest in het verpleeghuis. Er mag nog steeds niet meer dan 1 bezoeker op de afgesproken tijd naar binnen. En in het weekend kan je geen afspraak meer maken omdat de agenda is volgepland. In een email van het management staat dat ze vanaf 1 juli proberen fase 3 van de handreiking in te voeren:
Fase 3 staat in het teken van de 1,5 meter-maatschappij binnen het verpleeghuis. Debewoner mag in overleg met de zorgorganisatie zelf beslissen wie er op bezoek komt.Daarbij is er ook ruimte om afspraken te maken over het aantal bezoekers die tegelijkertijdaanwezig zijn tijdens een bezoekmoment. Dit dient wel in overleg te gaan omdat de1,5 meter in het verpleeghuis wel geborgd moet blijven en hierbij is de organisatie afhankelijk van de mogelijkheden binnen een gebouw/locatie. Door het overleg tussen bewoneren de zorgorganisatie blijft de organisatie wel overzicht houden over het bezoek.
Met andere woorden: Het huis bepaald nog steeds de regels en iemand doet de gesloten deur voor je open naar de afdeling. Bevalt het huis niet wat je doet, dan blijft de deur dicht. De clientenraad heeft geen contact met de overige bewoners en gaat telkens akkoord met het management.

Reageer op dit bericht
Anja Marbus 3 jaar geleden

Dit zegt de overheid en daar moet iedere zorginstelling zich aan houden…

Reageer op dit bericht
Henricus 3 jaar geleden

De letterlijke woorden van Minister de Jonge was:  “Wij kunnen geen beperking meer opleggen in de verpleeg en verzorgingstehuizen en bewoners mogen ook weer naar buiten”. Dus met andere woorden, iedereen in het verpleeg en verzorgingstehuis mag gewoon naar buiten zonder nadelige consequenties. En dat je een afspraak of het dialoog moet opzoeken met de zorginstelling snap ik, maar ik heb het opgepakt dat ze gewoon ook weer mee mogen naar familie enz. 

Reageer op dit bericht
Thom van Woerkom 3 jaar geleden

Beste Henricus,
Dat heb je ook goed begrepen. Er zijn geen beperkingen voor het ontvangen van bezoek of naar buiten gaan voor allerlei activiteiten. Natuurlijk blijven richtlijnen van het RIVM gelden, zoals deze voor ons allemaal gelden.

Reageer op dit bericht
Henricus 3 jaar geleden

Thom van woerkom, ik neem aan dat je bedoeld: “er zijn GEEN beperkingen. Je schrijft: er zijn beperkingen. 
 
 

Reageer op dit bericht
Thom van Woerkom 3 jaar geleden

Correct! Heb ik aangepast.

Reageer op dit bericht
Henk Kompagne 3 jaar geleden

Beste Annemarie,
Ik kan mij voorstellen dat je er niets van begrijpt. Het stuk van het LOC helpt ook niet. Bloemige vaagtaal zonder concreet te worden. Het LOC schrijft dat uniforme regels goed kunnen werken, maar dat het LOC pleit voor maatwerk. Ik ben het daarmee eens. Maatwerk ontwikkelen kan alleen als je weet wat de uniforme regels zijn. Het had op de weg gelegen van het LOC om, na de laatste persconferentie, de cliëntenraden te informeren over de ontstane uniforme regels. Er is een zekere gelaagdheid in de regelgeving ontstaan die, naar mijn mening, aan de hand van 4 of 5 stappen is uit te leggen. Mogelijk nog niet perfect, maar met kritische lezers kom je een heel eind.
LOC, zorg dat cliëntenraden met goede, concrete informatie aan de slag kunnen per 1 juli. Dat helpt cliëntenraden (mij) om de ruimte te vinden voor maatwerk. Er is dus werk te doen voor 1 juli! Ik kijk met belangstelling uit naar de informatie van het LOC.
Ten slotte, in het stuk van het LOC is een link opgenomen naar tips voor cliëntenraden. Die tips zijn van 10 juni 2020! Na de laatste persconferentie zijn die tips onvolledig en/of achterhaald en kunnen niet worden beschouwd als adequate informatie voor cliëntenraden.
Lezers, prettige dag, ondanks de hitte,
Henk Kompagne

Reageer op dit bericht
Thom van Woerkom 3 jaar geleden

Dag Henk,
Na je reactie hebben we gistermiddag inderdaad de passages uit de Kamerbrief in het bericht gezet. Die waren daarvoor nog niet beschikbaar. Alleen de tekst van de persconferenties gaf houvast. Verder zijn de tips voor cliëntenraden (bericht 10/06) aangepast op basis van de actualiteit. Dat zullen we na 1 juli weer doen, als de Wmcz 2018 definitief van kracht is en regels omtrent bezoek enz. onder het instemmingsrecht van cliëntenraden vallen. Dat brengt ook een nieuwe realiteit. 
Je opmerking over gelaagdheid in wetgeving hebben we telefonisch besproken! We schrijven nu een aanzet voor de tekst. Daarmee kunnen we cliëntenraden meer informeren over hun rol en positie in deze tijd en de mogelijkheden die zij hebben.
Goed weekend en zoek vandaag de koelte op! Thom

Reageer op dit bericht
Annemarie 3 jaar geleden

Ik snap niets van de uitspraken van de Jonge: Er is geen reden geen bezoek toe te laten….maar de verpleeghuizen moeten het aankunnen….Wat betekent dat? Er is nog steeds geen duidelijkheid. Mag een huis zeggen dat er maar 1 persoon per dag mag langskomen? Mag een huis zeggen dat er maar 1 persoon tegelijk op bezoek mag? Mag een huis je dwingen een mondkapje te dragen terwijl de bewoner prima snapt wat er aan de hand is en afstand kan houden? Mag het bezoekuur in het weekend beperkt worden tot een half uur tussen 13 en 15? Het verpleeghuis bepaalt nog steeds de regels en wat is dan die ruimte? De RIVM regels volgen die voor iedereen gelden of toch nog steeds overgeleverd zijn aan de interpretatie van het verpleeghuis bestuur?
 

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Dag Annemarie, vandaag heeft het kabinet de woorden van Hugo de Jonge wat verder verduidelijkt. Dit hebben we ook in bovenstaand bericht opgenomen:

Het kabinet licht het bezoek in verpleeghuizen verder toe in een Kamerbrief. Een belangrijke alinea uit de brief luidt als volgt: “Als er geen besmetting is op de locatie, dan betekent dit dat er op voorhand geen beperkingen meer gelden voor het ontvangen van bezoek, noch wat betreft aantal bezoekers noch wat betreft de frequentie van bezoek. Dit geldt temeer voor de stervensfase, waarin het contact met naasten bijzonder waardevol is. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen. Het mogelijk maken van alle bezoek dient uiteraard in goed overleg binnen de instelling plaats te vinden en moet praktisch uitvoerbaar zijn.”

 

 

Reageer op dit bericht

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese