Toch PREM-meting in 2020

Geplaatst op 25 juni 2020

Op 16 april heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging zorgorganisaties bericht dat de PREM Wijkverpleging was uitgesteld tot 2021. Organisaties waren niet langer verplicht om in 2020 een PREM Wijkverpleging te meten en de PREM-data aan te leveren bij het Openbare Databestand (ODB) van Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het Zorginstituut heeft vervolgens laten weten dat het uitstel geldt tot 1 maart 2021. Dat betekent dat zorgorganisaties toch een meting moeten uitvoeren in 2020.

PREM Wijkverpleging

Branchevereniging Actiz schrijft op haar website: “Oorspronkelijk was het plan dat de PREM Wijkverpleging in 2020 werd gemeten in de periode van februari 2020 – mei 2020. In maart 2020 ontving de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging  vele signalen van haar leden dat zij zich vanwege het coronavirus zorgen maakten over de meting van de PREM Wijkverpleging. Op 19 maart 2020 deelde de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging met u een bericht waarin duidelijk werd dat de meetperiode van de PREM Wijkverpleging verlengd werd met één maand, tot eind juni 2020. Op 16 april is vervolgens na overleg met ZiNL gecommuniceerd over het uitstel van de PREM Wijkverpleging tot 2021.  

Afgelopen weken heeft de stuurgroep verschillende overleggen gevoerd met ZiNL over de PREM-meting in 2020 en in 2021. De PREM heeft verschillende doelen en om alle doelstellingen zo veel als mogelijk te behalen, is er gekozen om in lijn met de brief van ZiNL alsnog later in 2020 een PREM-meting te verplichten. Door dit besluit kunnen alle drie de doelen worden ingevuld: keuze informatie beschikbaar te stellen voor (toekomstige) cliënten, informatie voor leren en verbeteren en informatie die gebruik kan worden voor de inkoop per 2022″.

Wat betekent dit?
Zorgorganisaties die wijkverpleging bieden dienen, in 2020 verplicht een PREM-meting te hebben uitgevoerd. Deze PREM-meting had een meetperiode van februari 2020 – juni 2020, die periode is verlengd tot eind december 2020″. Lees het volledige bericht op de site van Actiz.

Cliëntenraad en de PREM

De cliëntenraad mag vragen toevoegen aan het jaarlijkse PREM onderzoek. Daarmee is de PREM-meting één van de hulpmiddelen van de cliëntenraad om te weten wat er speelt onder de achterban. Bedenk daarom goed wat je zou willen weten van de achterban. Je kunt zo proberen feiten, of juist ervaringen boven tafel te krijgen.

Tip: vraag het management wanneer de PREM-meting wordt ingepland en lever tijdig de extra vragen vanuit de cliëntenraad aan.

Instemmingsrecht
De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz 2018 een instemmingsrecht over onder meer het algemeen beleid inzake kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Daarin ligt de basis voor het instemmingsrecht over bijvoorbeeld de vraagstelling in de PREM-meting. En over evt. verbeterpunten en -plannen op basis van de uitkomsten van de PREM-meting.

Aan de slag met de uitkomsten

De uitkomsten van de PREM-meting kan de cliëntenraad gebruiken voor het uitvoeren van de medezeggenschapstaak:

 • De cliëntenraad kan op basis van de uitkomsten verder in gesprek met de cliënten:
  • Wat betekenen de uitkomsten voor de individuele cliënt, geldt dit voor een specifieke groep of wellicht voor alle cliënten?
  • Welke verdiepende vragen wil je stellen aan de cliënten?
 • Welke acties gaat de cliëntenraad ondernemen? Of heeft de cliëntenraad al ondernomen?
 • De cliëntenraad kan op basis van de uitkomsten een (jaar) thema kiezen om verder te onderzoeken en met achterban over te communiceren.
 • De cliëntenraad kan de achterban in begrijpelijke taal informeren over de uitkomsten en hun kennis/inzicht vanuit cliëntenperspectief toevoegen.
 • De cliëntenraad kan op basis van de uitkomsten in gesprek gaan met de bestuurder en (ongevraagd) adviseren over punten die opvallen en verbeterplannen.

Tip: Voor de cliëntenraad is het belangrijk om de in gang gezette verbeteringen te volgen. En bij de cliënten / naasten na te gaan welke verbeteringen zij ervaren.

Meer weten?

Paat ook mee over de thuiszorg:

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese