IGJ houdt zicht op openstel­ling bezoek in verpleeg­huizen

Geplaatst op 1 juli 2020

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd licht in een nieuwsbericht toe hoe zij zicht houden op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen:

Nieuwsbericht inspectie

“Sinds 24 juni zijn alle verpleeghuizen die langer dan twee weken vrij zijn van besmettingen met Covid-19 weer open voor bezoek. Zorgaanbieders moeten cliënten en hun naasten de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten binnen en buiten de zorginstelling. De afwegingen die zorgaanbieders hierin moeten maken tussen veiligheid van de groep en vrijheid van het individu moeten ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner. De IGJ vindt het belangrijk dat hierin de juiste afwegingen worden gemaakt. Dat betekent dat de IGJ de wijze waarop een zorginstelling omgaat met de versoepeling van de eerdere maatregelen meeneemt in haar toezicht.

Randvoorwaarden voor kwaliteit van leven

Brancheorganisaties hebben een handreiking geschreven om zorgorganisaties hierbij handvatten te bieden. De randvoorwaarden uit de handreiking gelden voor die verpleeghuizen die nog niet volledig open zijn voor bezoek vanwege (recente) besmetting met Covid-19. De handreiking schetst een perspectief over volgende faseringen in de versoepeling van de bezoekregeling. Eerder heeft het kabinet vastgesteld dat de versoepeling van de bezoekregeling onvermijdelijke risico’s met zich meebrengt. Dit vraagt van zorgaanbieders een weloverwogen gefaseerde en gecontroleerde aanpak waarbij deze risico’s geminimaliseerd worden. Minstens zo belangrijk is de verbinding met de kwaliteit van de zorg, de geboden zorg moet ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner.

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en ondersteuning. De handreiking is hier te vinden. Het Landelijke Meldpunt Zorg kan hierbij ondersteunen met informatie en advies.
Het verpleeghuis weegt de verschillende risico’s en maakt op basis hiervan  een inhoudelijk plan. Dit biedt het verpleeghuis de ruimte voor maatwerk op de betreffende locatie. De IGJ houdt toezicht op goede, persoonsgerichte en veilige zorg. Dat toetst zij in de praktijk. Dat geldt ook voor de wijze waarop de IGJ kijkt naar de manier waarop zorginstellingen omgaan met het mogelijk maken van bezoek en de alternatieven die daarvoor inmiddels zijn ontwikkeld.
Medio juni 2020 is het aantal Covid-19 patiënten in Nederland fors gedaald en komen we in een andere fase terecht.

We kunnen terugkijken op de  eerste maanden en hieruit lessen trekken. De verpleeghuis-sector  blijft  tegelijkertijd waakzaam en bereidt zich voor op een eventuele nieuwe golf van besmettingen. En voor een aantal verpleeghuizen geldt dat er nu ook nog besmettingen zijn. Diezelfde waakzaamheid geldt ook voor de IGJ.

Wijze van toezicht vanuit de inspectie

De IGJ houdt richtinggevend, stimulerend toezicht op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen. Tegelijk grijpt de IGJ in als er sprake is van een situatie die een bedreiging kan betekenen voor de kwaliteit van leven en veiligheid van cliënten of die in het belang van goede zorg onderzoek vraagt. Bijvoorbeeld onnodig beperkingen stellen aan naar buiten mogen gaan of rond mogen lopen binnen de zorginstelling of het onnodig beperkingen stellen aan bezoek.

Dit zijn voorbeelden van situaties die niet aansluiten op de uitgangspunten van de geldende kaders. Voor de IGJ staat voorop dat de zorgaanbieder in elke situatie een zorgvuldige afweging maakt, in samenspraak met betrokkenen, en dit vastlegt. En dat de zorgaanbieder ook daar waar sprake is van een uitbraak die aanleiding geeft voor beperkingen cliënten en hun naasten voldoende alternatieven aanbiedt voor bezoek.”

Bron: igj.nl

Meer weten?

  • Lees het bericht vanuit LOC: Ruimte benutten voor bezoek verpleeghuizen
  • Neem voor meer informatie en voor al je andere vragen contact op met de Vraagbaak van LOC. Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur op 030 284 3200. Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese