Update handreiking corona-aan­pak verpleeg­huizen

Geplaatst op 12 april 2021

In september 2020 publiceerden LOC, ActiZ, Alzheimer Nederland, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl de laatste versie van de handreiking voor bezoek en sociaal contact in de verpleeghuizen. Op basis van signalen die LOC kreeg van cliëntenraden en juridisch experts, nam LOC recent het initiatief om nieuwe inzichten in de handreiking te verwerken. Met dank aan alle partners is dat nu gebeurd en ligt er een aangepaste handreiking.

Het gaat om een beperkt aantal, maar wezenlijke aanpassingen. De belangrijkste aanvulling voor cliëntenraden gaan over de rechtspositie van de individuele cliënt en over mogelijkheden om een klacht in te dienen (pagina 5).

Uitgangspunt van de herziene handreiking blijft dat eventuele corona-maatregelen tot stand komen op basis van wat aansluit op de noden en behoeften van elke individuele bewoner. Per bewoner moet er een plan opgesteld zijn, waarin diens noden, behoeften en wensen opgenomen zijn om met corona om te gaan. Uitgangspunt van de handreiking blijft ook dat op basis van deze bewonersplannen, maatwerk per locatie tot stand komt. Afgestemd op ontwikkelingen rondom verspreiding van corona (op de locatie en in de regio) en vaccinaties. 

Aanvulling handreiking

Verpleeghuizen krijgen meer ruimte om maatregelen af te bouwen. En LOC krijgt steeds meer vragen over de individuele rechten van cliënten en ook over de verhouding van de handreiking tot de Wet zorg en dwang. Afgelopen maart zijn hier ook Kamervragen over gesteld. Daarnaast vraagt deze periode om extra aandacht en passende hulp voor complexe rouwprocessen of traumatische ervaringen van bewoners, hun naasten en professionals. De handreiking is daarom op deze punten aangevuld. 

Hulpmiddel

De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie. Waarbij een balans gevonden kan worden tussen welbevinden en veiligheid voor zowel de bewoners, naasten, vrijwilligers en (zorg)professionals – op basis van hoe individuele bewoners aangeven met corona om te willen gaan. 

Om lokaal afwegingen te maken, kunnen bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie hiervoor gebruik maken van de hernieuwde handreiking bezoek en sociaal contact. Om per locatie een plan te maken. Waarbij het gesprek niet alleen over een bezoekregeling gaat, maar breder over leven, wonen en werken in het verpleeghuis in coronatijd. Ten slotte kan gekeken worden hoe de organisatie als geheel daarbij kan helpen. Het gaat dus écht om een plan waar de wensen van bewoners en naasten de basis vormen.

Meer lezen

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese