Update model­regeling Wmcz 2018

Geplaatst op 16 januari 2020

Afspraken in medezeggenschapsregeling

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmcz per 1 juli 2020 gaan een aantal zaken veranderen. Zo moet een zorgaanbieder in een nieuwe medezeggenschapsregeling vastleggen welke afspraken met cliëntenraden zijn gemaakt. In december 2019 heeft LOC een eerste concept-model van de medezeggenschapsregeling gepubliceerd. Dit hebben we gedaan, omdat veel cliëntenraden en zorgaanbieders om handvatten vroegen. Zij willen graag op tijd afspraken maken over de nieuwe Wmcz. 

Gesprekken met de branches

Tegelijk voert LOC gesprekken met brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl over gezamenlijke modellen. Dit doen we, omdat we het gesprek tussen cliëntenraden en zorgaanbieders willen vergemakkelijken. Wanneer de modellen door de branches en LOC gezamenlijk uitgebracht worden, helpt dit in het maken van afspraken. Op maandag 13 januari heeft het vervolggesprek met ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl weer plaatsgevonden.

Snelle publicatie van één model

Eén van de gemaakte afspraken is dat de branches en LOC in het eerste kwartaal van 2020 tot een gezamenlijk model willen komen. Dit model zal een andere opzet hebben dan de in december gepubliceerde concept-model van de medezeggenschapsregeling. Afgelopen week zijn we al heel ver gekomen in het afstemmen van de medezeggenschapsregeling. Op dit moment werken we de modelregeling verder uit. Eind januari volgt een nieuwe afspraak, waar we tot één tekst willen komen. Waar zowel brancheorganisaties als LOC mee kunnen instemmen.

Handreiking voor cliëntenraden

Zodra de tekst definitief is, zullen we de modelregeling met cliëntenraden en zorgaanbieders delen. Als een gezamenlijk model van branches en LOC. Daarnaast volgt een handreiking voor cliëntenraden. In de modellen staan namelijk een aantal nieuwe zaken waar cliëntenraden rekening mee moeten houden. En sommige onderdelen uit de oude modelreglementen komen niet meer terug in het nieuwe model. Hier informeren we cliëntenraden actief over. Zij kunnen namelijk in de gesprekken over nieuwe afspraken hier aandacht voor vragen. En alsnog in de medezeggenschapsregeling laten opnemen.

Regionale bijeenkomsten

In april organiseert LOC bijeenkomsten om de nieuwe modelregeling en bijbehorende handreiking verder toe te lichten en vragen van cliëntenraden te beantwoorden. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten. 

Vragen?

Wanneer je vragen hebt, kun je contact opnemen met de vraagbaak van LOC. De vraagbaak is dagelijks bereikbaar van 9.00-17.00 via 030 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese