Veerkrachtig Samen­werken centraal thema Congres Cliënten­raden 4/​12

Geplaatst op 26 september 2019

Het thema van het landelijk congres cliëntenraden 2019 is bekend en staat in het teken van Veerkrachtig Samenwerken. Dit thema vormt de rode draad tussen de vele workshops. De inhoud van de workshops maken we op korte termijn bekend.  

De Wmcz 2018 is een feit en gaat volgend jaar in. De relatie die cliëntenraden, bestuurders en managers met elkaar hebben, verandert hierdoor. Zo krijgt de cliëntenraad meer bevoegdheden, rechten en plichten. Er komt dus veel op je af. Kansen, maar ook uitdagingen.

Op het congres krijg je informatie over de inhoud van en hoe je invulling geeft aan deze nieuwe wet. Inspirerende sprekers vertellen over de verschillende vormen en invulling van medezeggenschap en het effect daarvan. Daarnaast neemt minister Hugo de Jonge van VWS je mee vanuit zijn visie.

Aan de slag met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Je doet kennis en inspiratie op door het volgen van workshops, lezingen of door mee te doen aan discussies en debatten. En je gaat aan de slag hoe je in jouw rol als cliëntvertegenwoordiger nog meer impact kunt creëren. Ook komen er ideeën en mogelijkheden voor het voetlicht om directe inspraak van de cliënt meer vorm te geven. Kortom: laat je voorlichten. Ga in gesprek met experts en deskundigen. En ontdek wat mogelijk en praktisch uitvoerbaar is op 4 december. Meld je gratis aan en zet dit congres alvast in jouw agenda.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor leden van cliëntenraden, bestuurders, ondersteuners van cliëntenraden en leden van raden van toezicht van zorgorganisaties die langdurige zorg of geestelijke gezondheidszorg aanbieden.

Initiatiefnemers van het congres zijn LOC Waardevolle zorgNetwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en het ministerie van VWS.

Meer weten

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (3)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binjamin Heyl 4 jaar geleden

=Clientenraden trek samen op met de zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, familie/mantelzorgers en vrijwilligers.
 
Op 26 september 2019 keek ik naar het journaal van 18.00 uur en vernam dat mevrouw Ellemeet van GroenLinks en mevrouw Hermans van de VVD zich willen gaan inzetten voor een sterkere positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Als ik het goed begreep dan vinden zij beiden dat verpleegkundigen en verzorgenden een duidelijke stem moeten krijgen op directie- en bestuursniveau. Niet vrijblijvend, dus niet een soort veredelde Verpleegkundige(en Verzorgende) Adviesraad, maar dat deze beroepsgroep ook medebeslissingsbevoegdheid krijgt.
 
Het is natuurlijk momenteel zo dat er 38.000 vacatures zijn en dan kan het niet anders dat de zorgverlening in verzorgingshuizen en verpleeghuizen te kort schiet en dat is een open deur en het is dan ook een open deur dat de clientenraden kunnen adviseren wat ze willen, maar in deze situatie breek je natuurlijk geen ijzer met handen. De situatie wordt er voorlopig echt niet beter op daar de uitstroom groter is dan de instroom en dan weten we wel hoe laat het is. Ook de ministers en de staatssecretaris spreken van een “zorgelijke situatie”.  De jongeren van tegenwoordig laten zich niet zo gemakkelijk met mooie woorden aan het werk houden. Ze stappen gewoon op wanneer ze het wel voor gezien hebben.
 
Wanneer ik kijk naar de verpleeg- en verzorgingshuizen zie ik dat de clienten en de direct betrokkenen binnen hun leefwereld, (zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, mantelzorgers, vrijwilligers) als regel, niet optimaal zijn vertegenwoordigd op directie- en bestuursniveau mede gezien hun ondergeschikte positie, want beneden legt verantwoording af naar boven en boven niet naar beneden; boven bepaalt en beneden voert uit. Het is minder zwart-wit en verschilt sterk per zorgaanbieder, maar het neemt niet weg dat er wel degelijk een grote kloof is tussen de clienten en de direct op hen betrokkenen in hun leefwereld en het management, waarvan de top bestaat uit leden van directies en bestuurders. 
 
Het is fantastisch dat ook in de politiek begint door te breken dat de positie van  verpleegkundigen en verzorgenden versterkt moet worden op directie en bestuursniveau. Dat zij werkelijk als partner gezien wordt met mede beslissingsbevoegdheid. Dat wordt sowie so de hoogste tijd want een macht zonder tegenmacht krijgt blinde vlekken en corrumpeert.
 
Waar ik zelf voor zou willen pleiten is dat niet alleen de positie van de verpleegkundigen en verzorgenden versterkt wordt op directie- en bestuursniveau, maar dat er vertegenwoordiging ontstaat namens de clienten en de direct betrokkenen in hun leefwereld (zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, familie/mantelzorgers, vrijwilligers), zodat clienten en de direct betrokkenen in hun leefwereld geen eilandjes zijn, maar samenwerken en dat hun gezamenlijke ideeen en wensen op tafel komen bij directie en bestuur en dat deze groep afgevaardigden van clienten en de direct betrokkenen in hun leefwereld, mede beslissingsrecht krijgen.
 
Het gaat er toch om dat het welzijn van de clienten uitgangspunt behoort te zijn  en dat de direct betrokken binnen de leefwereld van de clienten optimaal kunnen functioneren, in relatie met de clienten en met elkaar.
 
Ik ben er zelf van overtuigd wanneer de clientenraden en alle direct betrokkenen binnen de leefwereld van de clienten gezamenlijk met elkaar optrekken en elkaar niet beschouwen als ‘die anderen,’ maar als partners dat er vanuit de clienten en de direct betrokkenen binnen hun leefwereld een goede en sterke tegenmacht kan ontstaan ten opzichte van leden van de directie en bestuurders.  
 
Het is werkelijk in ieders belang dat de clienten en de direct betrokkenen in hun leefwereld samen overleggen, samen werken, samen besluiten nemen, samen aan tafel zitten bij leden directie en bestuurders.
 
Ik hoop echt dat er clientenraden zijn die contacten willen zoeken met de zorgmedewerkers en acticiteitenbegeleiders; met familie/mantelzorgers en vrijwilligers om serieus te bekijken hoe er samen overlegd kan worden, samen gewerkt, samen besluiten genomn kunnen worden en naar wegen gezocht dat een afvaardiging aan kan schuiven bij leden van directie en bestuurders en gezamenlijk beslissen.
 
Wanneer er enkele verzorgingshuizen, of verpleeghuizen zijn die een dergelijk  experimenteer project willen starten is er wat mij betreft heel veel gewonnen. Zeker wanneer deze experimenten aandacht krijgen en vruchten afwerpt.
 
Binjamin Heyl
 

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 4 jaar geleden

Beste Binjamin Heyl, hartelijk dank voor de uitgebreide reactie en oproep. Om dit bericht wat extra onder het voetlicht te plaatsen hebben we dit bericht als eigenstandig bericht herhaald op de praat-mee pagina. Zie de link: https://www.clientenraad.nl/praat-mee/clientenraden-trek-samen-op-met-de-zorgmedewerkers-activiteitenbegeleiders-familie-mantelzorgers-en-vrijwilligers/

Hartelijke groet, Willeke (medebeheerder van dit platform)

Reageer op dit bericht
Douwe Dronkert 4 jaar geleden

Dag Binjamin,

Zie op deze pagina een reactie die ik heb geplaatst op jouw pleidooi: www.clientenraad.nl/…nt-page-1/

Hartelijk groetend,

Douwe Dronkert

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese