Verslag net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

Geplaatst op 3 maart 2021

Op dinsdagavond 23 februari vond de eerste netwerkbijeenkomst in 2021 plaats voor cliëntenraden uit de jeugdzorg. De bijeenkomst werd ook deze keer online georganiseerd in verband met het coronavirus. Door een enthousiaste groep raadsleden van diverse jeugdzorgaanbieders werden er weer ervaringen uit de praktijk gedeeld en tips uitgewisseld.

Centrale vraag

Centrale vraag tijdens deze bijeenkomst was: Hoe vullen cliëntenraden in deze digitale tijden hun rol in?

Ook voordelen aan werken op afstand

Het is met corona nog lastiger om je werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Als raad kom je nu niet op de locatie, je ziet niemand op de gang of in de woonkamer om even mee te praten. In de jeugdzorg is veel veranderd als het gaat om contactmomenten. Tegelijkertijd ervaren deelnemers ook voordelen aan het werken op afstand. Men merkt vooral dat het online vergaderen mensen flexibeler maakt. Mensen hebben minder in de agenda staan, dus kunnen overleggen makkelijker gepland worden. De tijd die men daarnaast bespaart doordat er, in tegenstelling tot voor corona, geen reistijd meer is, wordt als reden gegeven dat raadsleden sneller samen kunnen komen. En er daardoor sneller geschakeld kan worden. Waar sommige raden deze werkwijze ook na corona in stand willen houden, is men het er wel over eens dat het persoonlijk en fysiek contact met elkaar en de achterban van groot belang blijft.

‘’Cliëntenraadsleden hebben vaak hun werk, gezin en privéleven. Het online vergaderen biedt hen de mogelijkheid om ondanks de drukte kort aan te sluiten bij een overleg en verlaagt de drempel’’

Rol in digitale tijden

Twee deelnemers werd gevraagd om tijdens de bijeenkomst uit te lichten hoe zij hun werk invullen in deze digitale tijden. Zij vertelden dat de samenwerking tussen raadsleden laagdrempelig is, maar dat de cliënten en verhalen van de werkvloer worden gemist. Er wordt door beide cliëntenraden online afgesproken, maar het gevoel leeft wel dat niet iedereen er tijdens zo’n meeting altijd volledig bij is. Daarom gaan, als het kan, leden van de raden bij elkaar op bezoek. Om op die manier het persoonlijk contact warm te houden en iedereen actief te blijven betrekken. 

Ten aanzien van de samenwerking met de instelling bleek maar weer hoe belangrijk en waardevol het is om korte lijntjes te hebben met de bestuurder. Het ene raadslid gaf aan veel te bellen met de clustermanager of bestuurder bij besluiten omtrent corona. De wil vanuit de organisatie om de cliëntenraad te betrekken bij die besluiten is er, ook al zijn er nog steeds situaties waarin het niet soepel loopt. Iemand anders gaf daarentegen aan dat die lijntjes er bij hen minder waren. De cliëntenraad werd in veel besluiten meegenomen, maar eigenlijk altijd te laat. Hoewel er vanuit de instelling beterschap werd beloofd, bleef de tijdigheid een probleem. Ook in tijden van crisis is het belangrijk dat je als raad laat zien dat je serieus genomen wil worden. Zeker op afstand.

‘’Het is van groot belang om met de organisatie in gesprek te blijven over de manieren van samenwerking in tijden als deze’’

Contact met de achterban

Gezamenlijk werd ook nog uitgebreid stilgestaan bij een vraagstuk wat extra speelt met het werken op afstand: hoe kom je in contact met je achterban en hoe blijft je dat contact actief onderhouden? Hoe werk je aan je zichtbaarheid? Wat zijn knelpunten? Juist in deze tijd is het van groot belang om de lijnen met de achterban zo kort mogelijk te houden. En de achterban actief mee te nemen in de werkzaamheden van de raad. Deelnemers deelden verschillende manieren waarop zij contact proberen te houden met de achterban (zoals nieuwsbrieven, posters, banners, flyers en animatiefilmpjes). Maar tijdens de bijeenkomst bleek ook dat het contact onderhouden een blijvend issue is. Zeker in de jeugdzorg speelt de vraag hoe je jongeren en jongerenraden bereikt. Een aanwezige ondersteuner gaf daarop aan dat een ondersteuner hier ook een rol bij kan spelen. Door in het verlengde van de raad bijvoorbeeld informatie te delen over activiteiten van de raad of werving van raadsleden. 

TIP: Trek als raad niet alle verantwoordelijkheid naar je toe. Zet de organisatie in om het contact met de achterban te bevorderen. Zij kunnen de cliëntenraad daarbij ondersteunen.

Meer weten?

  • De netwerkbijeenkomsten zijn voor leden van LOC;
  • Lees meer over InContactStaan met je achterban;
  • Bekijk de Communicatiewijzer van LOC;
  • Neem voor meer informatie contact op met de Vraagbaak van LOC: vraagbaak@loc.nl of (030) 284 32 00.
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese