Verslag van de dag #1 Week van de Medezeg­genschap | Maandag

Geplaatst op 5 oktober 2020

De kop is eraf. De Week van de Medezeggenschap werd vanmiddag geopend door Marthijn Laterveer en Thom van Woerkom, coördinatoren van LOC. Ontzettend leuk om deze eerste dag al met zoveel mensen samen de wereld van medezeggenschap in te duiken. Tijd voor het verslag van deze dag, waarin de invoering van de Wmcz 2018 centraal stond.
En de dag is nog niet eens voorbij: vanavond zijn er nog volop activiteiten specifiek gericht op medezeggenschap in de Jeugdzorg. Daarover later meer….

Invoering Wmcz 2018

Sinds 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 van kracht: de wet waarin alles rondom medezeggenschap is geregeld. Met de invoering van de Wmcz 2018 is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat cliëntenraden overstelpt worden met papierwerk. Waar het om gaat is dat je als cliëntenraad van betekenis bent voor de mensen die de zorg krijgen, door steeds te kijken naar wat zij belangrijk vinden. 

José Broers, LOC-adviseur, legt tijdens haar sessie uit dat medezeggenschap draait om het meeweten, meepraten, meedenken, invloed uitoefenen, meebeslissen – en dat alles vanuit het perspectief van de cliënt. Waar het de cliënt om gaat, is om goed te kunnen leven, ook als hij of zij zorg nodig heeft. De cliëntenraad kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren door de gemeenschappelijke belangen te behartigen; “je geeft de mensen die zorg ontvangen een stem”.

De gedachte achter de Wmcz 2018 is om de positie van cliëntenraden te verstevigen, en meer ruimte voor maatwerk te creëren voor medezeggenschap. Het is dan wel belangrijk om afspraken over ‘die extra speelruimte’ vast te leggen in de medezeggenschapsregeling.

Een van de deelnemers vraagt: “Verwacht je dat de Wmcz 2018 in de praktijk iets wezenlijks gaat veranderen ten opzichte van de vorige wet?”

José: “We hopen natuurlijk van wel: uiteindelijk is medezeggenschap iets dat je samen doet. De wet geeft de cliëntenraad meer mogelijkheden, vooral als het gaat om instemmingsrecht. Dat maakt de positie van de cliëntenraad sterker. Maar uiteindelijk gaat het niet om puur je rechten uit te oefenen. Bepaal vooral zelf je agenda, gebaseerd op wat je waarneemt en hoort van de mensen die zorg ontvangen.”

Het belang van Medezeggenschap

LOC wil dat mensen kunnen meepraten en meebeslissen. Zonder de inspraak en medezeggenschap van de mensen om wie het gaat en hun naasten, schiet de zorg al gauw haar doel voorbij; zo fijn en waardevol mogelijk leven.

Wanneer Marthijn Laterveer, coördinator van LOC, tijdens de sessie met branche-organisaties voorlegt waarom zij belang hechten aan de medezeggenschap, is het klip en klaar:

Michiel Kooijman, Actiz: “Cliëntenraden heb je nodig omdat je bepaalde dingen gewoon nooit genoeg weet: Cliëntenraden, als ze goed functioneren, weten ze de stem van de cliënten goed te vertegenwoordigen. Bestuurders en toezichthouders worden wel gevraagd zich te verplaatsen in de cliënten, maar cliëntenraden hebben daar echt een verantwoordelijkheid; een wettelijke positie. Je krijgt betere besluiten als je een goede medezeggenschap hebt.”

Marthijn gaf tijdens zijn openingspraatje al aan dat hij tegenwoordig vaker van bestuurders terughoort dat zij de meerwaarde inzien van medezeggenschap: “Dat cliëntenraden de hele tijd vrijwillig bezig zijn om in de praktijk te kijken wat er gebeurt, aankaarten wat bijgesteld moet worden. Maar ook wat goed gaat! Het helpt enorm om de focus te houden om het juiste te doen.”

Elske ten Vergert, VGN vult aan: “Medezeggenschap hoort bij de kern van wat je doet; in essentie is het niet meer dan logisch. Alles draait om de cliënt een goed leven te kunnen bieden en goede zorg. Alles wat raakt aan de leefwereld van cliënten: dat is waar je met medezeggenschap de meeste invloed en effect kan bereiken. 

Medezeggenschap vanuit de bedoeling

Thom van Woerkom, coördinator medezeggenschap, ging vandaag uitgebreid in gesprek met Willie Oort, clientenraadslid van Azora, om te horen hoe zij op weg zijn met de invoering van de wijzigingen naar aanleiding van de Wmcz 2018. Het bleek weer eens dat het maken van afspraken conform de Wmcz 2018 een eerste stap is in een lang proces. Als je lokale medezeggenschap vanuit de bedoeling wilt organiseren, vraagt dat veel tijd en energie in het werven van leden, in contact komen met je achterban en het doordringen van de zorgorganisatie dat medezeggenschap er écht toe doet. Tegelijk ontstond in de chat een levendige discussie met voorbeelden over inrichten van lokale medezeggenschap. “Azora gaat hier met volle moed mee aan de slag!”

En dan concreet: de afspraken

Tijdens een praktische sessies legt Stijn Zieleman, LOC-adviseur, uit hoe je komt tot een medezeggenschapsregeling en hoe je daarvoor ook de modelregeling kunt gebruiken. Niet vaak genoeg kunnen we benadrukken hoe belangrijk het is om te beginnen bij een gezamenlijke visie. Daarna start het proces om afspraken over medezeggenschap te herijken. Bij beide is het erg belangrijk om alle betrokkenen en relevante partijen aan te haken! In onze brochure ‘handreiking omgaan met de medezeggenschapsregeling’ kun je verder lezen waar je zoal aan moet denken bij het opstellen van de medezeggenschapsregeling.
Meer informatie over de medezeggenschapsregeling vind je op www.clientenraad.nl/modellen.

En wat als er nog geen cliëntenraad is? 

Ook daar heeft Stijn praktische tips en een handig stappenplan voor. Dat stappenplan begint wederom – na het verzamelen van de nodige informatie – met het vormen van een visie. De vragen waarom? en voor wie? zijn ontzettend belangrijk wanneer je begint na te denken over het inrichten van medezeggenschap. Natuurlijk kom je daarna ook terecht in het maken van concrete afspraken, die passen bij de specifieke organisatie. Het werven van de leden, de laatste voorbereidingen en daarna: aan de slag! Gebruik het instellen van de clientenraad als moment om extra bekendheid te genereren voor wat de raad doet.  

Werven van leden in de chat:
Tijdens de sessies wordt volop gechat: er worden vragen gesteld, ervaringen en tips uitgewisseld. Het werven van leden kwam daarbij als thema vaak terug:
Een tip: “Wat bij ons heeft geholpen is mensen niet te werven als CR-lid maar als cliëntvertegenwoordiger met nadruk op meedenken en beslissen over dingen die bewoners rechtstreeks raken. Niet iedereen houd van vergaderen.”
Nog een tip: “Over het werven heb ik een tip. Wij maken gebruik van visitekaartjes. Die worden vaker bewaard.”
En een succes: “Wij hebben net een vacature uitgezet voor leden, groot aangepakt door de afdeling communicatie van de organisatie en tot onze verbazing en blijdschap 8 reacties waarvan een paar hele mooie zo te zien!! Vooral gedeeld op alle social media!!!”

Vraag uitgelicht: Is het bij meerdere locaties verplicht (ambulant en klinieken) om voor iedere zorgsoort een cliëntenraad in te stellen?
José Broers, LOC-adviseur antwoordt: Instellen CR is in principe verplicht per locatie of per team die ambulante zorg biedt – afhankelijk van aantal zorgverleners (10 of 25 zorgverleners / (uitzonderingen staan in Amvb). er kan gekozen worden om cliëntenraad per zorgsoort in te stellen. Kijk wat passend is bij de clienten van je organisatie. 
Voor het bepalen van de locaties waarvoor een cliëntenraad is voorgeschreven, is de behoefte van cliënten leidend. Het is aan het bestuur van de instelling om te beargumenteren waarom het voor een locatie toch niet redelijk zou zijn om een aparte cliëntenraad in te stellen. Lokale medezeggenschap de norm is. Het staat partijen natuurlijk geheel vrij om ook op andere wijze cliëntenraden af te spreken rond bijvoorbeeld zorgvormen of groepen cliënten.

Tot morgen!

Dinsdag staat in het teken van samenwerking binnen de organisatie. Voor de onderstaande sessies is het nog mogelijk om je aan te melden:

Dinsdag 6 oktober:

  • 12:30-13:00 | Het speelveld van de raad
  • 13:00-14:00 | Cliëntenraad en corona
  • 16:00-17:00 | De praktijk van samenwerking medezeggenschap en toezicht

Woensdag 7 oktober:

  • 19:00-20:00 | Wet zorg en dwang in de thuissituatie, verplichte zorg thuis

Donderdag 8 oktober:

  • 16:00-17:00 | Medezeggenschap en de rol van de Inspectie

Vrijdag 9 oktober

  • 13:00-14:00 | Balans in de agenda van de raad
  • 14:30-15:30 | Jouw rol in de raad

Terugkijken sessies
Hier op ons platform vind je een overzicht met webinars en sessies die je op aanvraag terug kunt kijken.

Heb je tijdens de week technische problemen? Werkt je geluid niet, of zie je geen beeld? Sommige mensen deden er vandaag al ervaring mee op en werden gelukkig snel geholpen zodat ze weer verder deel konden nemen: “De helpdesk bellen. Die reageert goed en snel”

Meer informatie en aanmelden

Ontzettend leuk wanneer we je mogen begroeten tijdens de Week!

Volg de Week van de Medezeggenschap ook via Social Media!

Bericht cliëntenraadslid op Facebook.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese