Vervolg webinar Wet zorg en dwang in thuiszorg met proef­tuinen en inspectie

Geplaatst op 28 februari 2023

Radicale vernieuwing zorg organiseerde 14 februari een webinar, samen met De Praktijk Tuinen Wet zorg en dwang, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Met als onderwerp: vrijheid, ook het vertrekpunt bij de Wzd in de thuiszorg! Tijdens dit webinar werden de ervaringen uit de Praktijk Tuinen gedeeld, net als de bevindingen van de thema-bezoeken ‘ambulante onvrijwillige zorg’ van IGJ. Maar ook werden de ervaringen van onze eigen werkgroep Wet zorg en dwang in de thuiszorg gedeeld met mensen die actief zijn in de verpleeghuiszorg en zorg thuis.

Wet zorg en dwang

Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht met als doel de maximale vrijheid en veiligheid waarborgen voor mensen die zorg ontvangen. Veel van de zorgverleners kan zich vinden in het doel van de wet, alleen worstelt men wel hoe de wet in praktijk uit te voeren is. Zorgorganisaties, waaronder die binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg, en cliëntenraden  zien graag de hoeveelheid administratie die nodig is verminderen. Vooral bij het stappenplan dat in de wet is opgenomen. Cliëntenorganisaties zien ook ruimte voor verbetering van de rechtspositie van mensen die zorg nodig hebben. Branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg hebben gezamenlijk afgesproken om voorstellen te ontwikkelen ter verbetering van de Wet zorg en dwang.

Webinar

Tijdens de webinar op 14 februari waren zo’n 85 deelnemers aanwezig. Dit waren mensen met heel verschillende rollen en functies in de zorg, onder wie veel verzorgenden en verpleegkundigen. Tijdens de webinar is er eerst gepraat over de inzichten vanuit de Praktijk Tuinen WZD door Marjolein Lotsy (projectleider). Momenteel zijn er zes kleinschalige tuinen geweest waarin op zoek gegaan is naar de bedoeling van de Wzd. De Wet zorg en dwang is dan ook voornamelijk gehanteerd in deze tuinen. Hierdoor is er ervaren wat deze wet nou in de praktijk betekent en hoe je er mee om kunt gaan. Er werd bij deze proeftuinen gebruik gemaakt van e-learnings maar uiteindelijk waren deze toch soms te theoretisch waren en was het fijner om te leren en reflecteren in de praktijk. 

Hierna ging het over de inzichten vanuit de thema-bezoeken ‘ambulante onvrijwillige zorg’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door Marjolein Berkhof en Chantal Bekker (inspecteurs). De IGJ voert toezicht uit op de hantering van de Wzd. Zij gaven aan dat ze vanuit de inspectie vooral kijken of er zo min mogelijk dwang wordt toegepast en als dit gebeurt, dat dit dan zorgvuldig gaat. Zij gaven aan dat de bewustwording van de wet enorm speelt onder de zorgverleners. Ook zien ze dat zorgverleners proberen om zorg met dwang zoveel mogelijk te voorkomen en dat ze opzoek gaan naar alternatieven. Ook valt het ze op dat er soms nog onduidelijkheid is over wat ‘ambulante onvrijwillige zorg’ is.  

Daarna is er tijd besteed aan het bespreken van een casus uit de ouderenzorg en hoe de aanwezigen hiermee om zouden gaan – met de wet zorg met dwang in het achterhoofd. Er is toen gediscussieerd over de casus en er werden ervaringen uit het werk besproken. 

Vervolg

Op 7 maart organiseren we een vervolg op het webinar. We zullen dan nog twee casussen behandelen en dieper ingaan op bijvoorbeeld de normen en waarden van het zorgpersoneel en wanneer die leidend zijn, ook met betrekking tot de cliënt en naasten. Aanmelden voor deze webinar kan via deze pagina.

Meer weten

Meer informatie over de activiteiten van deelnemende organisaties in het kader van de Wet zorg en dwang (ook intramuraal) en radicale vernieuwing, vind je via deze pagina op dit platform.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese