Vijf jaar Wkkgz: een evaluatie

Geplaatst op 19 april 2021

Vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geëvalueerd of de doelen van de wet gerealiseerd worden. Deze evaluatie was al in de wet opgenomen. De onderzoekers hebben zich gericht op de reikwijdte van de wet, kwaliteit van zorg, toegankelijkheid van de klacht- en geschilprocedures en het toezicht. De conclusie is dat de doelen van de wet door het veld worden erkend en herkend. Het lijkt  dat de wet daadwerkelijk bijdraagt aan het bevorderen van de doelen, maar LOC ziet ook onderdelen die aandacht vragen. Lees hier de volledige evaluatie.

Focus op normen en richtlijnen

De evaluatie laat zien dat betrokken beroepsorganisaties vooral vertelden over hoe zij bijdragen aan de professionele normen en richtlijnen. Maar in de Wkkgz zijn deze normen en richtlijnen een uitgangspunt en geen doel. Vanuit de wet gaat het juist om het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsstandaarden. Dit onderscheid lijken een aantal beroepsorganisaties niet te herkennen of vinden ze niet relevant. Alleen voldoen aan kwaliteitseisen leidt niet tot goede zorg die ook zo wordt ervaren door mensen die zorg nodig hebben. Dat vraagt radicaal uitgaan van wat cliënten – de mensen waar de organisatie zorg aan levert – nodig hebben. Vanuit de visie Waardevolle zorg ziet LOC niet alleen naar wetten en regels gekeken moet worden om te bepalen wat je als organisatie of cliëntenraad om goede zorg te realiseren. Ook – en vooral – moet er aandacht zijn voor wat een mens belangrijk en van waarde vindt om een zinvol leven te kunnen leiden. Daarom moeten je doorlopend het gesprek over kwaliteit voeren in de hele organisatie.

Veelheid aan betrokken instanties

Met de komst van de Wkkgz werd ingezet op een zo laagdrempelig mogelijk klachttraject: een actieve rol van de klachtenfunctionaris en een toegankelijke vorm van beroep. In de vorm van de geschilleninstantie, die een bindende uitspraak kan doen, en waar ook een financiële vergoeding kan worden geëist. De evaluatie trekt onder andere de conclusie dat de wet heeft geleid tot veel verschillende geschilleninstanties. De vraag komt dan op of deze diversiteit wel bijdraagt aan de doelen van de wet. De diversiteit maakt het voor klagers namelijk niet erg makkelijk om te vinden waar men met een geschil terecht kan. Sommige cliënten hebben dan bijvoorbeeld wel toegang tot de geschilleninstantie van de Wkkgz, maar andere cliënten niet. Dit is een signaal dat we vaker horen. Het lijkt zo nu en dan een doolhof in de zorg. Mensen vragen zich af bij wie ze moeten zijn met een zorgvraag, probleem of klacht. LOC blijft zich dus inzetten om te zorgen dat we alle voorzieningen zo organiseren dat ze bij mensen passen.

Meer weten?

  • Lees hier de volledige evaluatie;
  • Wij ondersteunen cliëntenraden zodat zij zo goed mogelijk de belangen van hun achterban kunnen behartigen. Hoe wij dat doen? Bekijk hier onze dienstverlening.
  • LOC heeft veel brochures en hulpmiddelen die je kunnen helpen!
  • Neem gerust contact op met de Vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00. Onze adviseurs helpen je graag!
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese