Wat doet LOC in 2023?

Geplaatst op 23 december 2022

LOC ziet het als een opdracht om te bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. En dat zorgverleners het gevoel hebben dat zij gesteund worden om hun werk te doen. Daarvoor is het nodig dat alle betrokkenen bij de zorg samenwerken. LOC ontplooit al jaren initiatieven om daaraan te werken. Door cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook door het opzetten van vernieuwingsbewegingen, waarin alle bij de zorg betrokkenen actief zijn.

Speerpunten

In het meerjarenperspectief 2021-2025 staat dat LOC de volgende drie speerpunten uitvoert:
• We ondersteunen en adviseren medezeggenschapsorganen in de zorg.
• We starten en ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg.
• We informeren en beïnvloeden beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen.

Ondersteunen en versterken medezeggenschapsorganen

LOC helpt cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Met als doel om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. In 2023 investeert LOC in het bijzonder in:

 • doorontwikkelen digitale leeromgeving voor cliëntenraden;
 • nieuwe digitale en fysieke cursussen;
 • ontwikkelen nieuwe publicaties voor cliëntenraden;
 • helpen opzetten nieuwe cliëntenraden;
 • ontwikkelen nieuwe vormen van medezeggenschap met name voor mensen die thuis wonen en zorg ontvangen;
 • organiseren van (digitale) regionale bijeenkomsten voor cliëntenraden om uit te wisselen met andere cliëntenraden in de regio.

Uiteraard zal LOC de huidige dienstverlening ook voortzetten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Zorg & Zeggenschap, de nieuwsbrieven, het digitale platform www.clientenraad.nl, de Vraagbaak en de expertpools Zorg & Geld en Bouw.

Vernieuwingsbewegingen

LOC heeft het initiatief genomen voor het opzetten van vernieuwingsbewegingen. In de diverse zorgsectoren en ook in het onderwijs dat opleidt voor de zorg. Zodat wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de zorgverleners werkelijk centraal komt te staan. Dat doen we samen met mensen die zorg krijgen, naasten, medewerkers, cliëntenraden, beleidsmedewerkers, managers, ondersteunende diensten, bestuurders, raden van toezicht. En ook zorgkantoren/zorgverzekeraars, gemeenten, ministeries en inspecties.

In 2023 gaat het in ieder geval om de volgende vernieuwingsbewegingen:
Radicale vernieuwing zorg (verpleeghuizen en thuiszorg);
Radicale vernieuwing langdurige geestelijke gezondheidszorg;
Radicale vernieuwing jeugdzorg;
Radicale vernieuwing zorgonderwijs.

In 2023 brengen we de verschillende bewegingen ook meer bij elkaar. Omdat de vragen die de samenleving stelt niet meer per sector op te lossen zijn.

Informeren en beïnvloeden

LOC heeft door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd: bij ministeries, parlement, brancheorganisaties, inkopers en toezichthouders. Daarmee bespreekt LOC regelmatig wat onder cliëntenraden en in de vernieuwingsbewegingen leeft. Afhankelijk van de behoeften geven we deze belangenbehartiging samen met betrokken cliëntenraden en mensen uit de vernieuwingsbewegingen vorm.

Meer weten?

 • Bekijk het meerjarenperspectief 2021-2025
 • Via www.loc.nl vind je alle initiatieven die LOC ontplooit om waardevolle zorg en waardevol leven mogelijk te maken.
 • Door je te abonneren op onze nieuwsbrieven blijf je automatisch op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg je LOC ook al via sociale media?
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese