Week van de Radicale ver­nieuwing: 8-12 november

Geplaatst op 3 september 2021

Van 8 tot en met 12 november organiseert LOC samen met betrokkenen de Week van de Radicale vernieuwing, een week met fysieke en online bijeenkomsten. Thema: ‘Samen doorbreken we muren’. Rode draad: hoe kunnen we zorgen dat mensen die ondersteuning nodig hebben samen met naasten en hulpverleners vorm kunnen geven aan hun leven. Zodat mensen van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor de maatschappij.

Een aantal jaren geleden heeft LOC het initiatief genomen voor het opzetten van de  beweging Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg. Deze beweging is al ruim vier jaar bezig om de zorg consequent vanuit de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, de naasten en de zorgverleners te organiseren. Zodat het in de zorg weer om mensen en menswaardigheid draait in plaats van het volgen van wetten, systemen, gewoonten en protocollen. We zien daar ook steeds meer resultaten van. Er ontstaat ruimte om kleinschalig met mensen zelf en wie hen dierbaar zijn passende oplossingen te zoeken.

‘Samen doorbreken we muren’

Inmiddels zijn er op initiatief van LOC ook andere bewegingen Radicale vernieuwing ontstaan. Met name in de langdurige geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs dat opleidt tot de zorg. In de jeugdzorg gaan we in 2022 hard aan de slag om de zorg daadwerkelijk te verbeteren. Bij deze bewegingen zijn ook bijvoorbeeld het ministerie van VWS, zorgkantoren, gemeenten en de inspectie betrokken.

Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing is er aandacht voor alle bewegingen. Iedere dag staat een bepaald domein op de agenda. De laatste dag komen de verschillende domeinen en initiatieven samen. Die laatste dag ligt de nadruk op wat deze bewegingen van elkaar kunnen leren. Want eigenlijk willen we niet in sectoren of domeinen denken: de bewegingen maken onderdeel uit van een brede onderstroom in de samenleving. Namelijk: onze maatschappij menselijker maken.

Dagelijks programma

De Week van de Radicale vernieuwing kent iedere dag een fysiek en online programma. Het fysieke programma is voor deelnemers aan de betreffende beweging. De plenaire sessies komen online beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Iedere avond is er om 20.30 uur een RV Late Night Show, waarin we de belangrijkste inzichten en ervaringen van de dag bespreken. 

Maandag 8 november: Radicale vernieuwing zorg

Op maandag ligt de focus op de beweging Radicale vernieuwing zorg. In deze beweging werken 26 zorgorganisaties samen om de verpleeghuiszorg en thuiszorg menselijker te maken. Tijdens de dag zullen de resultaten van een pilot en mini-documentaires over vrijheid, veiligheid en levensgeluk gepresenteerd worden (zie ook het artikel op pagina 32). Met speciale aandacht voor het openen van de deuren in het verpleeghuis. Daarnaast zal er uitgebreid aandacht zijn voor de zoektocht om het verpleeghuis weer meer onderdeel van de samenleving te laten zijn. Er zal een live programma zijn, maar ook een digitaal programma. Organisaties uit de beweging kunnen over genoemde thema’s tijdens de dag zelf of later een bijeenkomst in hun eigen organisatie organiseren. Zo benutten we de mogelijkheden van fysiek en digitaal ontmoeten optimaal. 

Dinsdag 9 november: Radicale vernieuwing langdurige ggz

Binnen deze beweging zijn 11 organisaties actief bezig om in de praktijk de relatie tussen mensen die ondersteuning nodig hebben, naasten en medewerkers centraal te stellen. Zij stimuleren elkaar en ontdekken hoe ze elkaar kunnen helpen. Het mooie aan deze beweging is dat het heel verschillende organisaties zijn. Van kleine organisaties voor beschermd wonen tot grote organisaties in de brede geestelijke gezondheidszorg. 

Een aantal organisaties heeft inmiddels ervaring opgedaan met een kampvuurgesprek. Dat is een startgesprek binnen de organisatie, waarbij allerlei betrokkenen binnen de organisatie verkennen hoe zij de droom van radicale vernieuwing waar kunnen maken. Tijdens deze dag voeren deelnemende organisaties samen met partners het gesprek hoe zij die dromen in de praktijk kunnen brengen. En hoe zij omgaan met de hobbels die ze daarbij tegenkomen (zie ook het artikel op pagina 36). Er is een programma op locatie en een digitaal programma.

Woensdag 10 november: Radicale vernieuwing zorgonderwijs

De zorg verbeteren zonder vernieuwing van het onderwijs dat opleidt voor de zorg is gedoemd te mislukken. Het is enorm van belang dat de opleidingen naadloos aansluiten bij de droom van radicale vernieuwing. Nieuwe medewerkers hebben er veel baat bij als zij in hun opleiding de relationele zorg centraal hebben staan. Daarom zijn er allerlei initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Deze dag komen de oprichting van een landelijke vakschool en de samenwerking tussen zorg- en onderwijsorganisaties uitgebreid aan bod (zie ook het artikel op pagina 40).

Donderdag 11 november: Radicale vernieuwing jeugdzorg

De mensen die deel willen nemen aan vijf experimenteerplekken om de jeugdzorg te verbeteren (zie pagina 21) komen deze dag bij elkaar. Gezamenlijk bespreken zij hoe ze samen aan verbetering van de jeugdzorg kunnen werken. Er is deze dag een mix van betrokkenen aanwezig, zoals ervaringsdeskundige jongeren/ouders, hulpverleners en beleidsmakers. De opzet is om in 2022 daadwerkelijk met de beweging te kunnen starten.

Vrijdag 12 november: Radicale vernieuwing wonen en verbinding

De zorg anders organiseren heeft gevolgen voor hoe we met elkaar samenleven. Deze laatste dag van de week willen we bespreken hoe we dat kunnen organiseren. Want uiteindelijk komt alles samen in de leefgemeenschap. We kunnen niet doorgaan met alles sectoraal te blijven organiseren en financieren op de langere termijn. Per mens zullen we moeten kijken wat iemand nodig heeft. Door nieuwe vormen van wonen (bouwen) en samenleven kunnen we de maatschappij leefbaarder maken. En het ook nog een keer  betaalbaar en organiseerbaar houden. We willen deze week afsluiten met dit brede perspectief. Om zo elkaar te stimuleren en te enthousiasmeren om dat in de praktijk te brengen!

Voor meer informatie over de Week van de Radicale vernieuwing, aanmelden voor het online programma en een voorproefje van de RV Late Nightshow, kijk op weekvanderadicalevernieuwing.nl.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese