Zoekresultaten

Totaal 94 resultaten (pagina 2 van 10)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

LOC levert bijdrage aan Listen Up: de week van jon­geren­par­ticipatie en ervaringsdes­kun­dig­heid in de jeugdzorg

Nieuws

In de week van 14 juni vond Listen Up: de week van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg plaats. Tijdens de digitale kick-off en 22 interactieve online workshops deelden zorgprofessionals, jongeren, bestuurders en beleidsmakers hun kennis en ervaring over jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid. LOC organiseerde samen met Youké en de cliëntenraad YouSay een sessie waarin de vraag centraal stond: Hoe organiseer je structurele invloed van jongeren op het kwaliteitsbeleid?

lees verder

Basis­waar­den feitenon­der­zoek te downloaden

Nieuws

Vanuit de kerngroep Actieplan Feitenonderzoek is in een samenwerking tussen de uitvoerende organisaties in de jeugdbeschermingsketen en vertegenwoordigers van cliënten een document ontwikkeld met daarin negen basiswaarden. De organisaties dragen deze waarden samen uit om te komen tot betere communicatie rondom feitenonderzoek. Enkele ouders uit het netwerk van LOC hebben input geleverd. De uitvoerende organisaties gaan er mee aan de slag.

lees verder

Verslag dialoog­bijeen­komst over klachtrecht in de jeugdbescher­ming

Nieuws

Op vrijdag 23 juli 2021 organiseerde LOC Waardevolle zorg een dialoogbijeenkomst over klachtrecht. De aanleiding was het onlangs verschenen rapport ‘Help een Klacht’ van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, (AKJ). Zeven cliëntenraadsleden en een adviseur jeugd van LOC spraken over klachten. Dit verslag vertelt over ervaringen en adviezen vanuit de praktijk. 

lees verder

Taken en rollen leden van de cliënten­raad

Nieuws

De leden van de cliëntenraad voeren verschillende taken uit. Zo zijn er bijvoorbeeld de eigen vergaderingen,het overleg met de instelling, het contact met de achterban, voorbereiding van een advies of…

lees verder

Basisin­for­matie medezeg­genschap = vernieuwd

Nieuws

Om het eerste jaar Wmcz 2018 te vieren, komen we vandaag met een vernieuwde Basisinformatie medezeggenschap. Met deze brochure willen we cliëntenraden precies de informatie geven die zij nodig hebben voor hun belangrijke taak: het vertegenwoordigen van mensen die zorg nodig hebben. De vernieuwde Basisinformatie is nu te downloaden, of (voor leden van LOC) op te vragen via de Vraagbaak van LOC.

lees verder

Één jaar Wmcz 2018

Nieuws

Vandaag precies een jaar geleden trad de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking. Met een extra nieuwsbrief en een vernieuwde Basisinformatie medezeggenschap vieren we dit moment. In een korte boodschap staat Thom van Woerkom (coördinator LOC) kort stil bij deze eerste verjaardag.

lees verder

Kosteloze ondersteuning bij implemen­tatie Wet zorg en dwang

Nieuws

In dit bericht lees je meer over de ondersteuningsmogelijkheden en vind je daarnaast informatie over de belangrijke adviesrol van de cliëntenraad bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Én interessante ontwikkelingen vanuit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg rond dit thema: Hoe draagt de Wet zorg en dwang bij aan meer vrijheid?

lees verder

Nieuw! Bewaar­kaart advies- en instem­mingsrechten

Nieuws

Met deze bewaarkaart heb je de adviesrechten en de instemmingsrechten uit de Wmcz 2018 overzichtelijk bij de hand. Met daarbij voorbeelden uit de praktijk. Zo heb je snel overzicht van waar je het advies- of instemmingsrecht kunt inzetten in het vertegenwoordigen van de mensen die zorg ontvangen.

lees verder

loc­jeugd.nl wordt clien­ten­raad.nl en nieuw platform ver­nieuwingsbeweging jeugdzorg

Nieuws

Zoals we al aankondigden, richt LOC Jeugd zich vanaf dit jaar op het versterken van medezeggenschap in de jeugdzorg en op het opstarten van een vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg. Dit betekent ook iets voor het sociaal platform van LOC Jeugd.

lees verder

Nieuwe handreiking: Samen­wer­ken in de cliënten­raad

Nieuws

Cliëntenraden investeren tijd en aandacht in de medezeggenschap. Ze volgen trainingen of informeren zich over de Wmcz 2018, hoe je contact met de achterban maakt en het werven van nieuwe leden. Tegelijkertijd geven cliëntenraden aan dat zij in de praktijk minder investeren in de samenwerking tussen de leden onderling en het team als collectief. Voor LOC reden genoeg om een publicatie te maken over samenwerken in de cliëntenraad. En dat in relatie tot medezeggenschap.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: