Nieuws binnen Kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Totaal 56 resultaten (pagina 3 van 6)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Verdere verruiming bezoek­regeling verpleeg­huizen

Nieuws

Vanaf maandag 25 mei mogen alle verpleeghuizen waar geen corona is onder strikte voorwaarden bezoek toelaten. Er is opnieuw meer ruimte voor maatwerk. Cliëntenraden, personeelsvertegenwoordiging, artsen en management moeten daar per locatie afspraken over maken. Marthijn Laterveer, coördinator LOC, reageerde vanavond op NPO Radio 1 op deze verruiming in de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

lees verder

Rol cliënten­raad bij lokale bezoek­regeling verpleeg­huis

Nieuws

Vanaf 11 mei start de eerste fase van de verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Maximaal 25 verpleeghuizen mogen voorzichtig starten met het toelaten van bezoek. Daarvoor moet per verpleeghuislocatie een plan komen: een bezoekregeling met bezoekersprotocol. Cliëntenraden kunnen vooruitlopend op de toekomstige verruiming van de bezoekregeling, nu alvast intern het gesprek aangaan hoe dit bezoek eruit kan zien.

lees verder

Handreiking bezoek­regeling verpleeg­huizen gereed

Nieuws

Woensdag 6 mei heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat er een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen komt. In eerste instantie kan vanaf 11 mei bezoek weer beperkt toegelaten worden op 25 locaties. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.

lees verder

Nieuwe bewaar­kaart: instem­mingsrecht kwaliteitsplan verpleeg­huizen

Nieuws

Eerder werd bekend dat cliëntenraden een instemmingsrecht krijgen bij het kwaliteitsplan verpleeghuizen. Dit recht komt in de vernieuwde tekst van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg te staan. LOC maakte samen met partijen in de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuizen een bewaarkaart met informatie, handvatten en tips bij dit nieuwe instemmingsrecht.

lees verder

Ver­soepeling bezoek­regeling verpleeg­huizen

Nieuws

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister De Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. ActiZ ,…

lees verder

Uitstel aan­levering kwaliteitsgegevens verpleeg­huis­zorg

Nieuws

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft in verband met de corona-crisis om uitstel gevraagd voor aanlevering van de kwaliteitsgegevens. LOC maakt deel uit van deze stuurgroep. Het Zorginstituut Nederland stemde in met dit verzoek.

lees verder

Stap voor stap ruimte voor bezoek in verpleeg­huizen

Nieuws

Minister de Jonge werkt aan een plan om stap voor stap weer bezoek mogelijk te gaan maken in verpleeghuizen. Er komt daarmee beweging in het generieke bezoek-verbod. LOC is door de minister gevraagd om mee te denken in het voorstel dat hij binnenkort aan het Outbreak Management Team (OMT) voorlegt. LOC pleit al langer voor maatwerk. De kern van het pleidooi van LOC is steeds dat lokaal mensen (cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, specialist ouderengeneeskunde en management) afwegingen maken wat kan en wat niet kan. Als landelijke partijen kunnen we helpen om daarbij de goede afwegingen te maken en de situatie te monitoren. We kunnen daarbij goede voorbeelden ophalen en verspreiden, maar moeten niet gaan bepalen hoe het moet. Het blijft maatwerk.

lees verder

LOC: alles op alles voor meer tests en bescher­mingmid­delen

Nieuws

LOC heeft de Ministriële Commissie Crisisbeheersing vandaag met een brief gevraagd alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk testen en beschermingsmiddelen beschikbaar komen voor de zorgprofessionals, naasten en cliënten in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg. Cliëntenraden maken zich zorgen over de cliënten en mantelzorgers en zorgverleners, die risico lopen om besmet te raken met het coronavirus vanwege het tekort aan testen en middelen.

lees verder

Ook De Telegraaf schrijft over LOC-brief bezoek­regeling

Nieuws

Geplaatst op 9 april 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Ook in dagblad De Telegraaf is vandaag te lezen over de schrijnende situaties in de verpleeghuiszorg. Daar mogen bewoners sinds 20 maart geen bezoek meer ontvangen. Een interview met de dochter van een oud-landmachtmilitair.

lees verder

Oproep maatwerk bezoek­ver­bod krijgt landelijk podium

Nieuws

Afgelopen dinsdag drong LOC bij de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) aan op een versoepeling van het bezoekverbod. LOC vraagt, op basis van signalen van cliëntenraden, om meer ruimte voor maatwerk en afspraken per locatie. Inmiddels wordt deze oproep door diverse landelijke media opgepikt zoals Skipr en dagblad Trouw.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: