Nieuws binnen Kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Totaal 44 resultaten (pagina 3 van 5)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Voor­beel­den cliënten­raden: ‘con­tact na sluiting’ #1

Nieuws

Gisteren verzond LOC een brief aan aangesloten clientenraden over de ver de ingrijpende gevolgen van het coronavirus voor iedereen in Nederland. En een uitnodiging om elkaar te helpen tijdens deze periode. In deze brief deed LOC ook een oproep aan cliëntenraden om voorbeelden te delen hoe mensen in zorginstellingen en thuis contact met anderen kunnen hebben. Een geep uit de voorbeelden die binnenkomen lees je in dit bericht.

lees verder

LOC-coördinator op Skipr (het nieuwsplat­form voor de zorg)

Nieuws

“De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg moest de mens weer het belangrijkst maken en niet de regels of protocollen. In de derde editie van het blad Zicht op vernieuwing blikt mede-initiatiefnemer Marthijn Laterveer blij terug op wat er in drie jaar is bereikt. ‘Maar het moet nog verder, want de vernieuwing is kwetsbaar’, zegt hij.” Zo is te lezen op Skipr.nl

lees verder

Gezamen­lij­ke reactie cliënten­raden op rapport Commissie Bos: ‘Zelfstan­dig wonen in 2030’: Denk mee!

Nieuws

Afgelopen maand is het rapport Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies verschenen. De commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ (oftewel: Commissie Bos) houdt zich bezig met de vraag hoe de…

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over verpleeg­huis­zorg

Nieuws

“Al onze energie moet nu gestoken worden in het laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de mensen die zorg nodig hebben. En om te zorgen dat opleidingen en werken in de zorg aantrekkelijk zijn”. LOC vraagt met een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen. We hopen dat Tweede Kamerleden deze punten inbrengen tijdens het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg dat plaatsvindt op 12 februari.

lees verder

Themabijeen­komsten van Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam

Nieuws

Ook dit jaar organiseert het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam weer interessante themabijeenkomsten voor cliëntenraden. LOC ondersteunt al langere tijd de kerngroep van dit platform. Graag brengen we daarom deze…

lees verder

THe blad ter ere van 200 onver­wachte visites Dames THe in verpleeg­huizen

Nieuws

De Dames THe gaan al jaren onverwachts door heel Nederland op visite in de langdurige ouderenzorg en meten de temperatuur van het ervaren Thuis voelen. En delen hun aanbevelingen van iedere visite in een inspirerende en herkenbare THe Blik. Ter ere van 200 visites publiceerden zij een bundeling van de 25 leukste THe blikken.

lees verder

Totaalaan­pak nodig voor toenemende vraag naar verpleeg­huis­zorg

Nieuws

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. LOC, Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Ieder(in) en KBO-PCOB vinden dat mensen moeten kunnen kiezen voor een passende verpleeghuisplek en vervolgens…

lees verder

Genomineer­de verpleeg­huizen van de toekomst

Nieuws

Dit jaar konden verpleeghuizen die technologische innovaties (willen) inzetten, weer meedoen aan een competitie waarbij 10 uitgekozen organisaties gratis advies krijgen om hun idee te implementeren. Begin 2021 kiest een deskundige jury twee organisaties die zich Zorgvernieuwer 2021 mogen noemen.

lees verder

Inspirerend voorbeeld: Bestuur Laurens neemt ongevraagd advies cliënten­raad over omtrent middelen Waar­dig­heid en Trots

Nieuws

De middelen van Waardigheid en Trots voor zinvolle dagbesteding zijn per 2020 niet langer geoormerkt, maar zijn onderdeel van het integrale tarief. LOC ondernam actie om de invloed te behouden die vele cliëntenraden met deze oormerking konden uitoefenen. Ook de centrale cliëntenraad van Laurens liet het er niet bij zitten. De bestuurder nam hun ongevraagde advies over om de oormerking op de middelen en het in overleg met de lokale cliëntenraad besteden van deze middelen te behouden.

lees verder

Instem­mingsrecht cliënten­raad kwaliteitsplan verpleeg­huizen

Nieuws

Cliëntenraden krijgen een instemmingsrecht bij het kwaliteitsplan verpleeghuizen. Dit recht komt in de vernieuwde tekst van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg te staan. Het instemmingsrecht is het resultaat van pittige onderhandelingen die LOC heeft gevoerd binnen de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Cliëntenraden krijgen met dit instemmingsrecht meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de afwegingen die de zorgorganisatie maakt bij de besteding van het geld voor de zorg en ondersteuning.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: