Nieuws binnen Wet medezeggenschap (Wmcz)

Totaal 73 resultaten (pagina 4 van 8)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Meer dan 5000 exemplaren Basisin­for­matie medezeg­genschap verspreid dankzij leden LOC

Nieuws

Basisinformatie medezeggenschap De brochure basisinformatie medezeggenschap is een groot succes. Inmiddels hebben meer dan 5000 mensen een exemplaar van deze basisinformatie in handen. Zij kunnen deze informatie gebruiken om medezeggenschap…

lees verder

Bijeen­komsten toelichting medezeg­genschapsregeling

Nieuws

LOC publiceert uiterlijk eind maart een gezamenlijk model voor de medezeggenschapsregeling, samen met de branche-organisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl. In april organiseert LOC drie bijeenkomsten door heel Nederland om een toelichting te geven op dit model. En tips en handvatten te delen voor de geprekken die cliëntenraden hebben met de zorgaanbieder over afspraken rondom medezeggenschap.

lees verder

Themabijeen­komsten van Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam

Nieuws

Ook dit jaar organiseert het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam weer interessante themabijeenkomsten voor cliëntenraden. LOC ondersteunt al langere tijd de kerngroep van dit platform. Graag brengen we daarom deze…

lees verder

Besluit Wmcz 2018 gepub­liceerd in Staatsblad

Nieuws

Geplaatst op 30 januari 2020 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
Het Besluit Wmcz 2018 met uitzonderingen op de Wmcz 2018, is op 27 januari in het staatsblad gepubliceerd. Dit betreft de definitieve lijst met instellingen die geen cliëntenraad hoeven in te stellen. En instellingen die pas vanaf 25 zorgverleners een cliëntenraad hoeven in te stellen in plaats van de wettelijke 10 zorgverleners. Met de publicatie van het Besluit Wmcz 2018 zijn we weer een stap dichterbij de inwerkingtreding van de Wmcz 2018 op 1 juli 2020.

lees verder

Status uitspraak Commissie Vertrouwenslieden onder Wmcz 2018

Nieuws

Geplaatst op 28 januari 2020 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Dienstverlening aan cliëntenraden
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en instellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Ook kan zij een uitspraak doen. In 2019 heeft de LCvV, die mede door LOC in stand gehouden wordt, drie vragen gesteld aan het Ministerie van VWS over de status van de uitspraak van de Commissie op basis van de nieuwe Wmcz 2018. Deze spreekt namelijk niet langer van een bindende uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden.

lees verder

Nieuw: handreiking inspraak

Nieuws

Hoe regel je inspraak van cliënten in een zorgorganisatie? Daarvoor is nu een handreiking beschikbaar die overzicht geeft van wat inspraak is en die inspireert om daarmee aan de slag te gaan. Met inspraak kunnen cliënten in zorgorganisaties invloed houden op hun dagelijks leven en keuzes maken die aansluiten bij de eigen wensen en behoeften. De nieuwe handreiking helpt zorgorganisaties, cliëntenraden, cliënten en naasten om dat gezamenlijk vorm te geven.

lees verder

Uit­nodiging net­werkmeeting ondersteuners

Nieuws

3 april aanstaande is de volgende netwerkmeeting ondersteuners cliëntenraden. De voorbereidingsroep heeft een programma georganiseerd rondom het thema: De model-medezeggenschapsregeling voor de Wmcz 2018. We hopen je 3 april te ontmoeten in Amersfoort!

lees verder

Update model­regeling Wmcz 2018

Nieuws

LOC komt in het eerste kwartaal van 2020 samen met de branche-organisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl met een gezamenlijke modelregeling bij de Wmcz 2018.

lees verder

Online Basis­cur­sus­sen Wmcz 2018

Nieuws

Vanwege de coronacrisis kunnen de basiscursussen komende maand niet fysiek plaatsvinden, daarom zullen LOC-adviseurs de basiscursus Wmcz 2018 komende maand online verzorgen. Basiscursus Wmcz 2018 Per 1 juli 2020 zijn…

lees verder

Com­pilatiefilm Landelijk Congres Cliënten­raden 2019

Nieuws

Geplaatst op 12 december 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Dienstverlening aan cliëntenraden
Op woensdag 4 december 2019 kwamen zo’n 1000 bezoekers samen op het Landelijk Congres Cliëntenraden 2019. Veerkrachtig samenwerken was het centrale thema en er was veel aandacht voor de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Bekijk de compilatiefilm van het congres.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: