Praat mee over de thuiszorg: de AVG lijkt een grote blokkade voor contact met achterban!

LOC faciliteert cliëntenraden om met elkaar uit te wisselen. In de reeks Praat Mee over de thuiszorg nodigt LOC-adviseur Klazien Teeuwissen je uit om met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen en inzichten te delen. Over wat er anno 2020 nodig is om de taak van de cliëntenraad thuiszorg goed uit te voeren. Zo leren we van elkaar en kunnen we tips met elkaar delen

1ste STELLING – Voor cliëntenraden thuiszorg is de AVG een grote blokkade voor contact met achterban.

De meest gehoorde opmerking is wel dat de AVG een grote blokkade is voor communicatie met de achterban in de thuiszorg/wijkverpleging. Gelukkig blijkt dat niet waar, de AVG vraagt wel om zorgvuldigheid.

Er zijn verschillende manieren zodat contact wel mogelijk is.

  • De organisatie verstuurt post namens de cliëntenraad naar alle cliënten (de achterban). Je kunt daar afspraken over maken in je instellingsbesluit/reglement.
  • Ook een goede optie is dat de organisatie eenmalig aan de cliënten toestemming vraagt om NAW gegevens te verstrekken aan de cliëntenraad ten behoeve van medezeggenschap. Bijvoorbeeld tijdens het kennismakingsgesprek / de intake. De cliëntenraad is dan vrij om zelf post te versturen of contact te zoeken met die persoon.
  • De cliëntenraad kan via een flyer of op de website van de organisatie een oproep plaatsen om je op te geven voor een ’medezeggenschapspanel’. De cliëntenraad kan aan dit panel specifieke vragen voorleggen.

VRAAG:

Welke manieren heeft jouw cliëntenraad gevonden om zorgvuldig te zijn én duurzaam in contact te komen met de achterban?

Praat ook mee en laat onder aan deze pagina je reactie achter.

Download artikel als PDF

Praat mee! (14)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Herman Goedgeloof 3 jaar geleden

Er hangt rond de AGV voor veel mensen nog een grote mysterieuze wolk. Een wolk die door sommige partijen ook handig wordt gebruikt om vooral niet met elkaar in contact te treden dan wel informatie met anderen te delen. De AGV is er om vooral de kwetsbare in deze digitale wereld te beschermen. We moeten onze ogen ook niet sluiten voor het feit dat niet iedereen ten goede trouw is. De AGV dwingt ons om zorgvuldiger met de privacy van zelf en die van degene die ons lief zijn om te gaan. In de praktijk betekent dit dat er gewoon het een en ander geregeld worden. Praktisch is dat echt geen grote klus. Maar het vraagt wel van alle betrokkenen om over een zekere mate van gemakzucht heen te stappen. Dus stop het misbruik van de AGV respecteer ieders privacy en regel het gewoon. Zo moeilijk is het niet.

Reageer op dit bericht
Klazien Teeuwissen 3 jaar geleden

Fijn om te lezen dat u schrijft dat het niet zo moeilijk is om de privacy van je zelf én anderen van anderen te respecteren.

Wat heeft u hiervoor geregeld, zodat u wel contact kan onderhouden met de achterban?

Reageer op dit bericht
Herman Goedgeloof 3 jaar geleden

Ik weet dat de zorg een beetje dwars is van processen en procedures. Maar op moment dat de thuiszorg wordt geboden is er is er altijd sprake van een overeenkomst. Binnen die overeenkomst kan een cliënt aangeven of en welke informatie er gedeeld mag worden. Het is niet meer dan een paar vinkjes of uit te zetten. Op zich is dit proces niet lastig. Wat vaak moeilijker is om aan cliënten uit te leggen wat de voordelen hiervan zijn. Vooral in de digitale tijdperk zien wij te vaak dat er bewust dan wel onbewust misbruik wordt gemaakt van het goede vertrouwen van cliënten. Denk je bij aan het uit handen geven van bankgegevens pin passen en pincodes. De gevolgen van misbruik al of niet bewust en slordigheden zijn vaak pijnlijker dan het vooraf op een goede manier regelen. Wij moeten er eens af van dat processen en procedures vervelend zijn overbodig en hinderlijk. Onder de streep betekent het niet meer en niet minder dat het slecht of niet ontworpen processen en procedures zijn. Die niet worden onderhouden, niet worden getest en waar de inbreng van de gebruikers niet of onvoldoende worden meegenomen. Wij zijn er van uitgegaan dat verzet en weerstand tegen de AVG verspilde energie is. In plaats daarvan hebben wij gekeken welke meer waarde er voor de cliënten te halen valt en operationele drempels weg te nemen dan wel te verlagen. Dat laatste is lastiger om dat je dan in de complexiteit van de realiteit komt. Een complexiteit die specialistische kennis verlangt. Wij hebben die kennis extern gezocht en gevonden. Hierbij is er één valkuil. Er zijn veel consultants die zich AVG specialist noemen en in veel gevallen hebben ze ook de nodige kennis van deze wet en regelgeving. Kennis van organisatorische inrichting is soms nog toereikend maar doorgaans heeft men onvoldoende kennis van hoe dit operationeel te maken en wordt het aan de IT-ers overgelaten. Om het goed te regelen heb kennis van verschillende domeinen nodig. Denk AGV/ de wet en regelgeving, IT en data beveiliging etc. Het is een beetje zoals Johan Cruyff al zei “je gaat het pas zien als je het door hebt”.

De AVG op zich is niet het probleem de wijze waarop wij er mee omgaan en hoe het een en ander geïmplementeerd daarentegen kan een bron van ergernis zijn.

Reageer op dit bericht
3 jaar geleden

Wat goed om te lezen dit, dank voor het delen!

Reageer op dit bericht
Klazien Teeuwissen 3 jaar geleden

Herman Goedgeloof, dank je wel voor deze waardevolle aanvulling. Je pleidooi om aandacht te hebben voor het ‘onderhoud’ van procedures en protocollen, is een goede. Richtlijn daarbij kan zijn: houdt steeds het doel voor ogen, wat willen we er mee bereiken? Wat betekent dit voor de Cliënt?

Reageer op dit bericht
Herman Goedgeloof 3 jaar geleden

Je legt de vinger op een prettige manier op de zere plek. Technologie biedt dagelijks een stortvloed aan nieuwe mogelijkheden. Niet zelden hoor ik , en niet alleen in de zorg,  de roep om een App of een facebookpagina. Dat is hip, modern en bevrijd ons van alle zorgen. Kijk maar hoe mooi het leven van de jongeren is. Facebook en WhatsApp zijn geweldige middelen om snel te communiceren en om ervaringen te delen. Maar wordt ook (mis)bruikt om te pesten om mensen aan de digitale schandpaal te nagelen. Niet zelden vinden met name meisjes die zich hebben laten verleiden naaktfoto’s te maken zich zelf terug in de uithoeken van de sociale media en of internet. Ondanks dat het dataverkeer op al die platformen technisch perfect is beveiligd en niet zelden voldoet aan alle technische en juridische eisen die daar aangesteld worden. Toch gaat het fout omdat er technolgie wordt gebruikt voor een doel waarvoor het niet omtworpen is. Het begint met de vraag van wat willen wij voor de Client zijn/haar directe (sociale) omgeving bereiken. De volgende vraag zou moeten zijn, aan welke technische en operationele eisen moet er worden volaaan?  De technologie zal altijd ondergeschikt moeten zijn aan het doel en de gestelde randvoorwaarden/eisen. Als dit zorgvuldig getoetst wordt betekent dit voor de cliënt dat hij of zij zorgeloos van de voordelen van technologie kan genieten.

 

Reageer op dit bericht
bob bakker 3 jaar geleden

Een item bij uw bijdrages is de ondersteuner of ambtelijk secretaris. Veel managers zie dat als een notuliste. Maar de omschrijving van de functie bij cordaan omschrijft het goed. Veel meer dus. Ook blijkt steeds dat een zwakke cr een groot verloop heeft. Goede mensen blijven  en geven sterke reacties op voorgenomen beleid of gegevens die uit de controle op het goedgekeurde beleid naar boven komen. Bij een positieve manager ontstaat een actieve cr in de meeste gevallen

Reageer op dit bericht
Bob bakker 3 jaar geleden

Nieuwe leden kun je ook zoeken bij net gepensioneerden. Blijf niet achter de geraniums zitten maar gebruik je kennis .

overigens zijn er cr en die WMO welzijns organisaties clienten belangen behartigen. Soms zijn ze resten van vroeger van een zelginstelling als dagbesteding , hbh, en gezinsondersteuning, maar ook bij welzijnsinstellingen zie je soms vormen van clientenbehartiging. Niet overlaten aan politieke partijen , want die denken langs partij lijnen , verkiezingen en coalities.

er zijn gemeenten die ook bij de WMO instellingen een cr als eis stellen. Anders kun je dat soms via andere kanalen suggereren.

het werkt!

 

Reageer op dit bericht
klazien 3 jaar geleden

Dag Bob Bakker

Dank je wel voor je uitgebreide reactie. Ik ben benieuwd of in de situaties die jij beschrijft in relatie met de WMO of daar de AVG blokkerend werkt of dat daar een oplossing voor gekozen is.

Reageer op dit bericht
bob bakker 3 jaar geleden

In de maandelijkse nieuwsbrief naar clienten en personeel, incidenteel een brief aan de clienten en in bijzondere gevallen een mondelinge vraag via een personeelslid.

ons probleem is ook de splitsing tussen wmo en verzekerde zorg plus het niet invullen van case managers. Gunningen, bijzondere eisen soms tegenstrijdig aan elkaar en verschillende hobby,s van wethouders. Dat verstoort continuiteit en stelt steeds eisen die tijd kosten. Verzorgingshuiszorg thuis is duurder via de wijkzorg door de verloren reistijden.

Reageer op dit bericht
Klazien 3 jaar geleden

Dag Bob Bakker,

Je geeft al drie goede tips. Dank je wel daarvoor.

En wat betreft je probleem. Je beschrijving geeft meteen aan hoe complex ‘de thuiszorg’ is en voor welke uitdagingen een Cliëntenraad staat. Kun je vertellen over hoe dat voor jullie een probleem is in de medezeggenschap, zodat ik er meer een beeld bij krijg?

 

Reageer op dit bericht
Bob bakker 3 jaar geleden

De tekst is een probleem. Dan de opvolging van de evt. Reacties. Snel vergeten wordt dat we geen klachten buro zijn.

we proberen de toestemming tot E.mail te krijgen maar veel cliënten zijn daarvoor te oud. Medewerkers vergeten ook vaak folders te geven of zo.

waarschijnlijk is de oplossing in de intake om daar meteen het E adres te vragen plus toestemming het te gebruiken.

maar voor vragen over het beleid van de gemeente bij WMO of zorgverzekeraar is de reactie van de mantelzorger vaak nodig en die zit er te ver vandaan. De belangstelling voor meer dan bed bad en brood is te vaak afwezig.

ook de organisatie zelf ontbreekt het aan visie. Teveel bezig in het groen te blijven en om niet tenonder te gaan. beheer van de tent en verder niets. Ergo voelt het vaak niet goed om dure acties op te zetten.

 

 

Reageer op dit bericht
Klazien 3 jaar geleden

Wanneer de organisatie bij de intake toestemming vraagt om gegevens te delen met de cliëntenraad (email, adres of een telefoonnummer)  kan zeker helpen om in contact te komen met de achterban.

Verder schrijf je over dat er geen visie is. Als dat waar is, dan is het jammer omdat dan de richting en hoe die te realiseren onduidelijk is.

Ik heb inmiddels geleerd dat het goed is om na te gaan of het waar is dat ‘de  organisatie geen visie heeft’. De meeste organisatie hebben namelijk hun missie en visie op papier staan.  Probeer daar achter te komen. Vaak heb je namelijk het gevoel “dat de organisatie geen visie heeft”.  De visie van de organisatie hebben / kennen, helpt om adviezen goed te onderbouwen en in gesprek te blijven over wat belangrijk is voor cliënten.  Het is fijn als je als Cliëntenraad zelf een visie ernaast kunt leggen.

 

Reageer op dit bericht
bob bakker 3 jaar geleden

In wmo zaken hangt het er vanaf in hoeverre de gemeente werkelijk betrokkenheid wil of alleen vrijwilligers die gemeente taken willen doe. Je kunt een uitvoerige afspraak op papier zetten met afspraken over beleidsvragen, inspraak en voorlichting, maar als je dan vervolgens nooit een vraag of opdracht krijgt is de lol er snel af. Daarin verschillen de gemeenten. Ook in hoeverre de politiek signalen wil oppakken. Zij kijken niet in de keuken bij de ambtenaren en als er signalen uit de bevolking komen past het niet die als onzin weg te wuiven. Maar politici die b.v. Mee lopen bij een hulp dienst voor mensen die ge mangeld worden door de politieke molen , zijn zeldzaam. Regels stapelen soms en onze zwakeren in de samenleven kunnen daarin verdrukt worden. Gezinnen die ondersteund  moeten worden hebben soms schulden. Maar compassie bij de financiele afdeling is vaak een schaars product.

wij kunnen de namen niet gebruiken, als we ze al zouden hebben. Alleen annoniem melden maakt geen indruk. Dat wordt dan vaak onzin en fake genoemd.

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese