Oud en zelfstan­dig in 2030? Praat mee over de inbreng naar de commissie Bos!

In februari is het rapport Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies verschenen. De commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ (oftewel: commissie Bos) houdt zich bezig met de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is. In het rapport geeft de commissie antwoord op deze vraag. Zij doen in totaal vijfendertig aanbevelingen die variëren van kleine tot grote beleidsmatige en financiële ingrepen.

Reactie namens cliëntenraden

LOC wil deze kans grijpen om als cliëntenraden met elkaar het rapport te bespreken En vervolgens op basis daarvan gezamenlijk een reactie te sturen aan de commissie Bos. Zo kunnen we een krachtige stem laten horen over de vraag hoe cliëntenraden de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen zien. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om 18 maart 2020 bijeen te komen en verder te spreken over een gezamenlijke reactie. In verband met de coronacrisis is deze bijeenkomst gecanceld. Daarom willen we via het sociaal platform alsnog ideeën ophalen. We vragen de commissie Bos om uitstel voor een reactie, vanwege de ontstane situatie.

Samen met cliëntenraden willen we een aantal concrete punten meegeven aan de commissie voor in de definitieve versie van het rapport. Ter informatie voor cliëntenraden heeft LOC een samenvatting van het rapport gemaakt. De meest relevante aanbevelingen komen hierin naar voren. Heb je ideeën of suggesties over de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan? Mis je juist essentiële adviezen? En wat zie je als de rol voor de cliëntenraad in de komende jaren? Laat het ons weten!

Bart Heerema, belangenbehartiger bij LOC, zal de uitkomsten van dit gesprek vertalen in een reactie aan de commissie Bos.

Download artikel als PDF

Praat mee! (7)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bart Heerema 3 jaar geleden

Goedemorgen allemaal,

Onze reactie is af en zal straks ook op onze website geplaatst worden. Allereerst dank voor alle reacties die ons bereikt hebben via onze website, over de mail, of over de telefoon. Wij zijn daar erg blij mee. LOC is onder alle reacties zoveel mogelijk op zoek gegaan naar de gemene delers. In zijn algemeenheid geldt: sommige punten zitten expliciet in onze reactie, sommige punten daar raken we globaal aan en sommige punten zijn er niet in terecht gekomen.

Nogmaals dank voor alle inbreng. We zijn benieuwd wat jullie er van vinden en mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan weten jullie ons te vinden.

Met groet,

Bart

Reageer op dit bericht
Hanneke 3 jaar geleden

Goedemorgen,

ik ben lid van een Clientenraad en zit in een raad van toezicht

De laatste 5 jaar van mijn werkzame leven was ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in aantal particuliere zorghuizen in het land. Deze woonvorm was eigenlijk alleen toegankelijk voor het kapitaal de krachtige deel van de bevolking. Deze woonvormen die het principe scheiden wonen en zorg hanteren spraken en spreken mij nog steeds erg aan dat is ook de reden dat in in de RvT zit bij een kleine zorgaanbieder, die dit ook mogelijk maakt voor bijna iedereen, huurprijs net onder de grens van huursubsidie.

ik denk dat we van de grote verpleeghuizen af moeten en meer deze richting uit moeten denken. Veel ouderen willen graag in een veilige woonomgeving wonen samen met anderen , eigenlijk de oude verzorgingshuis setting maar dan veel kleinschaliger, dit soort  initiatieven ondersteunen zou denk ik veel eenzaamheid oplossen. Het een beetje opletten en  voorelkaar kunnen zorgen geeft voldoening.  Huizen waar niet iedereen een ZZP 5 of hoger heeft  maar waar je voor kunt kiezen om daar al in een eerder stadium kunt gaan wonen.

met vriendelijke groet,

Hanneke Rispens

Reageer op dit bericht
Bart Heerema 3 jaar geleden

Dag allemaal,

Dank voor alle inbreng die ik heb mogen ontvangen. Er wordt nog even geduld van jullie gevraagd, maar onze conceptreactie op het rapport is bijna af.

Met groet,

Bart

Reageer op dit bericht
Bart Heerema 3 jaar geleden

Dag Arie, Ferri en Angi,

Dank alvast voor de reacties. Daar zijn we erg blij mee. Tot uiterlijk dinsdag 24 maart willen we iedereen de kans geven om hier (of via de mail op b.heerema@loc.nl)  te reageren op het rapport van de commissie Bos. Daarna zal ik vanuit LOC een conceptreactie schrijven op het rapport waarin ik zo goed mogelijk al jullie inbreng probeer mee te nemen. Deze conceptversie zal hier met jullie gedeeld worden, zodat jullie de kans krijgen om erop te reageren.

We hebben iets meer speelruimte gekregen, maar we streven er nog steeds naar om onze definitieve inbreng naar de commissie op uiterlijk dinsdag 31 maart op te sturen.

Met hartelijke groet,

Bart

Reageer op dit bericht
Arie van der Kaaij 3 jaar geleden

In de aanbevelingen van LOC mis ik een reactie op de kritische opmerkingen die in het rapport van de commissie Bos staan vermeld. Opmerkingen over wet en regelgeving; kortom een zaak voor politici. Ik zou ervoor pleiten om de opmerkingen te ondersteunen om het neoliberale broddelwerkstuk uit de wereld te helpen.

Aanbevelingen van de commissie Bos.  –  maart 2020.

Inleiding.

Door de complexe verkaveling van zorg en ondersteuning over 3 verschillende wetten (Zvw, Wmo en Wlz) ontstaan financiële prikkels die onwenselijk gedrag van de zorg-inkopende partijen (zorgverzekeraars en gemeenten) stimuleren.

Zo kan het voor gemeenten en zorgverzekeraars verleidelijk zijn om hun uitgaven binnen de perken te houden door ouderen naar de Wlz te laten overgaan. Een radicale oplossing zou zijn om één integrale regeling voor het domein medisch en sociale ondersteuning voor ouderen  te creëren, maar de commissie veronderstelt dat de transitiekosten hiervoor te hoog zullen zijn. In het rapport met aanbevelingen ontbreekt echter een kostenvergelijking.

 

Aanbevelingen:

Haal alle zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen weg uit de Wlz en hevel die over naar de Zvw en de Wmo. Dus niet langer doorgaan met VPT en PGB op kosten van de Wlz.

 

Voer meerjarige inkoopcontracten in voor de zorgverzekeraars en de gemeenten. Dat bevordert innovatie en samenwerkingsverbanden.

 

Koop wijkverpleging in bij een beperkt aantal zorgaanbieders ( 2 a 3) per wijk en volg daarbij de grootste verzekeraar. En sluit de niet-gecontracteerde zorgbureautjes uit door artikel 13 van Zvw buiten werking te stellen. ( art 13 biedt namelijk de mogelijkheid voor niet gecontracteerde zorgaanbieders om de verleende zorg betaald te krijgen voor het geldende tarief met de gecontracteerde zorgverlener.)

 

Laat wijkverpleegkundigen het CIZ zwaarwegend adviseren. Zij kennen de situatie als geen ander. De gemeenten kunnen de wijkverpleegkundigen nu al mandateren en voor het zwaarwegend adviesrecht richting CIZ moet de wet worden aangepast.

 

Ontwikkel een leidraad op grond waarvan wijkverpleegkundigen kunnen bepalen wanneer de noodzakelijke niet langer verantwoord en doelmatig in de eigen woning van de oudere kan worden verleend en opname in een verpleeghuis noodzakelijk wordt.

 

Op dit moment is de WlZ een voorliggende voorziening voor de Wmo zodat de ondersteuning mag worden geweigerd en/of ingetrokken zodra blijkt dat dezelfde ondersteuning of zorg op grond van de Wlz verkrijgbaar is. Regel dat gemeenten de Wmo voorziening niet mogen weigeren zolang de zorg en ondersteuning thuis verantwoord en doelmatig te verlenen is (naar het oordeel van de wijkverpleegkundige)

 

Den Haag, 11-3-2020

 

Reageer op dit bericht
Ferry van Dorst 3 jaar geleden

Het beleidsadvies Bos is erg abstract en geeft tendenties aan die zo logisch/vanzelfsprekend zijn dat vernieuwende elementen lijken te ontbreken. Advies is om een concretiseringsslag aan te brengen.

Ik wil daarop vooruitlopend graag concreet aandacht vragen voor het volgende accenten:

De tarieven voor extramurale zorg zijn laag. Zuivere thuiszorgorganisaties (deze zijn er niet veel in NL) kunnen nauwelijks economisch rendabel zorg leveren, waar hybride vormen de tekorten op thuiszorg via overfinanciering van intramurale zorg kunnen dekken. Ik vraag aandacht voor het verhogen van tarieven voor thuiszorg zodat het aantrekkelijker wordt op deze manier leger thuiswonen te bewerkstelligen.
Kleinschalige woonvormen met minder dan 20 bewoners/cliënten worden eerder ontmoedigd dan gestimuleerd omdat er dezelfde veelal administratieve kwaliteitseisen aan gesteld worden dan aan grote instellingen.  Mijn advies is: verlaag de administratieve eisen substntieel tot een light pakket voor instellingen met 4 tot 20 cliënten.
Stimuleer thuiszorg in financiële zin door mantelzorgers een serieuze vergoeding te geven voor niet-medische zorg.

 

Reageer op dit bericht
Angi van Breemen 3 jaar geleden

Graag! Ik ga het lezen…

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese