Ouderen en kwetsbaren beschermen door nieuwe wetten? Niet in onze naam!

Beste Lezer. Drie weken geleden begon ik een brief te schrijven naar Premier Rutte. Toen ik mijn vriendinnen liet kezen hebben zij mij geholpen de brief korter te maken, en wilden ze ook ondertekenen.

De brief begon met een sneeuwbaleffect te rollen, en we hebben hem ter ondertekening op een petitie-site gezet….alwaar de brief vleugels lijkt te krijgen. Dit maakt dat ik er u attent op maak, en hoop dat u de brief wilt ondertekenen, maar vooral ook helpen verspreiden, om de mensen waar het om gaat in de gelegenheid te stellen er aan bij te dragen dat onze stem gehoord wordt:

Ik heb het commitment gemaakt om minstens 1 keer per week, of per 100 handtekeningen de brief aangetekend aan dhr Rutte te versturen; de derde is al onderweg…en er staan al meer handtekeningen te wachten op verzenden.

Ik deel nu de brief met u, en als u hem wilt ondertekenen kan dat hier: ondertekenen Niet in onze naam!

 

Den Haag, 08-05-2020

Waarde Minister President, beste Mark,  

Wij,  ‘ouderen en kwetsbaren’ in onze samenleving, sturen u een open brief, en schrijven u om er uiting aan te geven dat wij het onverteerbaar vinden dat er wéér  over ons gedacht en besloten wordt, zonder dat wij daarin gekend, gehoord of geconsulteerd worden.

En wij zijn niet de enigen!   Eerlijk gezegd voelen wij ons nogal betutteld en gestigmatiseerd. Waar komt ineens die enorme opofferingsgezindheid om ons te beschermen vandaan?  Al jaren is ‘de zorg voor ouderen’ een verliespost waarop bezuinigd moet worden, tot er zelfs geen koekje bij de thee meer af kan. En nu ineens dit ‘nieuw normaal’ om ons te beschermen? Zonder hierover met ons in overleg te gaan?  

Waar is het respect voor de ouderen? Het respect zoals we dat nog zien in de samenlevingen van de inheemse Volkeren, waar de wijsheid en levenservaring van de Elders geconsulteerd worden bij grote beslissingen die het hele volk aangaan. Die is hier verdwenen, er wordt over ouderen besloten alsof het onmondige, uitgerangeerde mensen zijn.

Vandaar dat wij onze stilte verbreken en onze stellingname en ongevraagd advies presenteren, want de wetten die eraan komen zijn ónze wetten niet, en we zullen er niet mee kunnen coöpereren, daar zij onze grondrechten schenden.

Het heeft geen pas, Minister President, om een heel volk een ‘nieuw normaal’ aan te praten en te vragen basisrechten op te offeren, terwijl de paniek en de uitbraak nog niet tot rust gekomen zijn. Deze grens dient ten aller tijden  bewaakt te worden!  

Omdat wij in de totstandkoming  van de ‘anderhalvemetermaatschappij’ niet gekend worden, maar wél als argument voor de te nemen maatregelen aangedragen worden,  kúnnen wij niet anders dan deze ontwikkeling en halt toeroepen. Wij doen dit door expliciet géén toestemming te geven om in ónze naam, op grond van ónze leeftijd en kwetsbaarheid (lees sterfelijkheid), de diepgaande veranderingen in de samenhang van onze samenleving in te voeren, die het iedereen verplicht om de onaantastbaarheid van eigen lichaam, privacy en vrijheid van bewegingsruimte en fysieke nabijheid op te offeren, teneinde de oudere en kwetsbaren te beschermen.  

Beschermen voor wát, Minister President? Voor de dood? Maar wij gaan tóch wel sterven, en, gezien onze leeftijd, staan wij nu eenmaal vooraan in de rij. Denkt u nu echt dat  wíj onze jongere generaties vragen hun zelfbeschikkingsrecht over het lichaam, privacy en vrijheid (waar wij nota bene zo hard voor gestreden hebben) blijvend op te offeren opdat wij een paar maanden langer leven? Om de dooie dood niet Minister President. Niet in ónze naam!

Wanneer u door wilt gaan op de ingeslagen weg, dan zult u met een andere onderbouwing moeten komen voor uw ‘anderhalve-meter-langs-elkaar-heen-leving’ en ‘nieuwe normaal’. Niet als middel met onze bescherming als doel.  

Maar wilt u wel doorgaan op de ingeslagen weg? Wij namelijk niet, en ook nu zijn wij weer  niet de enigen! Het is nog te vroeg om het pad uit de lock-down  uit te stippelen!! Wereldwijd is de Coronauitbraak nog lang niet op de terugweg: we weten nog helemaal niet in welke situatie we terecht gekomen zijn, en er is nog helemaal geen zicht op de weg die de wereldbevolking in zal slaan in diens antwoord op deze pandemie.

Bovendien is er een diepgaande bezinning  in álle lagen in onze samenleving  nodig rond de vraag: “Hoe nu verder?”!  Burgerraden zijn daar een prachtig instrument voor. U had hier pro-actiever in horen te zijn, want dit gaat ons allemaal aan. De overheid DIENT het volk te beraadslagen in deze;  het volk nieuwe wetten voorschrijven op de manier dat dat nu gebeurt, kan enkel uitbarstingen van weerstand tot gevolg hebben.

Praat met ons, ‘Minister President, hoor ons aan en overleg met ons in plaats van steeds weer de oren naar die grote corporaties te laten hangen. Want u heeft gelijk:  dit kunnen we alleen SAMEN!  Laten we dan samen komen en het antwoord vormen op die vraag.

En u heeft nog meer gelijk: het wordt nooit meer zoals het was. Echter, in uw blauwdruk van hoe het dan wél zal zijn  gaat de inbreuk op de grondrechten te ver. Maar de daadwerkelijke aanpassingen op grond van geleerde lessen gaan  niet ver genoeg! De toekomst die u schetst is de onze niet.   Met lede ogen zien wij aan dat het risico bestaat dat Nederland NIETS leert van de spiegel die zij met COVID-19 voor haar neus krijgt, en dat ‘bedrijf Nederland’ onverminderd belangen  van grote corporaties en de grootste vervuilers bóven de noodzakelijke hulp aan de gewone mensen blijft stellen. We kúnnen zo niet doorgaan.

Er is een veel grotere omwenteling nodig om die transitie, waarvan we vóór Corona al begrepen dat we die  moeten maken, te realiseren. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en leven in een wereld van onbelemmerde economische groei: DAT is het offer dat we moeten brengen, niet om onze ouderen te beschermen, maar juist onze jongeren, onze komende generaties!  

En dat geldt niet alleen voor u, maar voor iedereen die deel uit maakt van deze trein waar aan de noodrem getrokken is. Want minister President, wees nu eerlijk: u ziet toch ook dat deze olie slurpende, oorlog voerende, tijd=geld denkende, oerbossen verbrandende, over-consumerende  samenleving, mét of zonder Coronavirus, met een noodgang richting de afgrond dendert? Daar hoef je toch geen geleerde meer voor te zijn? Nee, Minister President, wij behoeden u voor deze kapitale vergissing, nu het nog kan.  

Onze economie, die afhankelijk is van oorlog en fossiele brandstoffen, heeft nu een enorme val gemaakt. Is het dan niet te bizar voor woorden dat wij nu ‘business as usual’ gaan reanimeren met slechts enkele aanpassingen? Is het niet ronduit kortzichtig dat de grootste vervuilende corporaties momenteel kunnen rekenen op miljarden steun, van ons belasting geld, terwijl er duizenden kleinere bedrijven en ondernemers omvallen?  

Wát houdt ons tegen om deze enorme corporaties te bedanken voor geleverde diensten, en ze te helpen zachtjes  hun hoofd neer te leggen en als ‘Coronadode’ het wereldtoneel te verlaten?

Wat houdt ons tegen om nu de moed te verzamelen om die enorme stap naar basisinkomen te zetten, om zo álle mensen die nu hun bron van inkomsten dreigen te verliezen in Nederland op te vangen in een nieuwe economische basis waarin we samen de wereld van ongebreidelde economische groei achter ons laten en uit deze crisis groeien naar een wereld waar wijsheid boven winstoogmerk gaat.

Wij denken dat er geen geldige reden meer is die ons daarin tegen zou kunnen houden.  

Wij roepen u en alle Nederlanders op om niet uw grondrechten op te geven om de ouderen te beschermen, maar om onze over-consumerende levensstijl op te offeren om de komende generaties te beschermen.  

Ga met ons in Gesprek, Minister President! U vindt ons in burgerberaden, burgerinitiatieven, buurthuizen, zorginstellingen, etc. etc. … en wij verwachten van u dat u een veel breder platform mee laat denken is  ons antwoord op de vraag; ’hoe nu verder’, waar wij, maar ook andere lagen van de bevolking hun stem in gehoord weten.

Wij vertrouwen op uw integriteit 

 

Vrede en alle Goeds

Is getekend:

Irene Hadjidakis – van Schagen

 

Download artikel als PDF

Praat mee! (4)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Frances van Rijn 4 jaar geleden

Wat toevallig! Ook wij – zes verontruste burgers- schreven op 15 mei jl. een brief met bevindingen en vooral vragen aan de minister-president. Ouderen met zorg(en) zijn onze doelgroep. De brief “Niet normaal maken wat niet normaal is”staat gepubliceerd op ons
blog (https://doordezorgwolgeverfd.blogspot.com/ )
ons Twitteraccount ( https://twitter.com/zorgwoltweetjes )
en Facebookpagina (https://www.facebook.com/groups/doordezorgwolgeverfd/ )
Een meldpunt is in oprichting.
Samen sterk!

Reageer op dit bericht
Franca Sikkink, De Hoven, provin 4 jaar geleden

Beste Irene,

De kern van jouw brief is mij uit het hart gegrepen. Ik hoop vooral dat mensen, naast het steunen van jouw oproep,in het stemhokje hun ideeen over de toekomst laten meespreken.

Reageer op dit bericht
irene Hadjidakis - van Schagen 4 jaar geleden

Ha Franca, ja, ik ook. Maar ik hoop ook dat deze brief de mensen bereikt die hem zouden willen ondertekenen, dat is ook waarom ik hoop dat de clientenraden die hier communiceren de brief mee zullen nemen hun verpleeghuizen is!

 

Reageer op dit bericht
Claire 4 jaar geleden

Goed zo Irene, het moest maar eens gezegd worden.

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese