Reactie op besluit kabinet bezoek­regeling verpleeg­huizen

Op 6 mei maakte het kabinet bekend dat er een eerste stap wordt gezet om de bezoekregeling voor verpleeghuizen te verruimen. In dit filmpje geef ik een toelichting op dit besluit, het standpunt van LOC en het proces wat de afgelopen weken is doorlopen.

Ik nodig je graag uit om een reactie achter te laten onder dit bericht. We staan aan de start van het langzaam toelaten van bezoek in verpleeghuizen. Dat is spannend. Laten we met elkaar alert blijven hoe dat gaat. We ontvangen als LOC graag signalen van cliëntenraden en anderen hoe het in de praktijk gaat.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee! (23)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alie Overbeek 3 jaar geleden

Mijn man en ik mogen 1 uurtje per week onze verstandelijk beperkte zoon bezoeken, OF in de tuin OF in de serre (…gemeenschappelijke ruimte) van de woonvoorziening. … we mogen beslist niet met hem wandelen van de clustermanager…. Dit niet in overleg met ons, de clustermanager heeft dit zo bepaald…. Onze zoon kijkt ons binnen 5 minuten de deur uit, en hij heeft zelf aangegeven met ons te willen wandelen. P.s. het is een rustige buurt, vlakbij een ruim park en een haven met ruime voetpaden. Hoe kunnen we de clustermanager overtuigen dat maatwerk voor zoonlief WANDELEN is?… de leiding wandelt trouwens dagelijks met hem… AU AU….

Reageer op dit bericht
Alie Overbeek 3 jaar geleden

Bovenstaande is vanaf 25 mei toegestaan ….. tussen 21 maart en 25 mei mochten we hem helemaal niet zien en hebben we alleen telefonisch contact met hem gehad….

Reageer op dit bericht
Martin van Meurs 3 jaar geleden

Hebben jullie ook een richtlijn voor de Thuiszorg m.b.t. het Coronavirus?
Ik begrijp dat er op korte termijn een handreiking voor cliëntenraden wordt gepubliceerd voor bezoek aan verpleeghuizen. Wordt die ook gemaakt voor de omgang in de Thuiszorg?
Graag verneem ik van jullie?
 
Martin  van Meurs
voorzitter Cliëntenraad Thuis
Pieter van Foreest

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Beste Martin,

De handreiking voor bezoekbeleid in verpleeghuizen is sinds vrijdag hier te vinden: download hier de handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd.

Door het ministerie van VWS zijn voor kwetsbare mensen in de thuissituatie 4 richtlijnen opgesteld, zie ook dit bericht. Ook zijn antwoorden op veelgestelde vragen te vinden op deze pagina van de rijksoverheid.

Doelt u op een handreiking voor bezoek in de thuiszorg? Daar gelden in principe de richtlijnen van het Rivm:

  • Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)
    •         Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar
  • Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder, of mensen met een kwetsbare gezondheid. 
    • Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die vóór de uitbraak van het nieuwe coronavirus al kwetsbaar waren in hun zelfredzaamheid en een zeer beperkt netwerk hebben. Om in de huidige omstandigheden een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier een of twee vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene maatregelen zoals houdt 1,5 meter afstand en goede hygiënemaatregelen. Als deze vaste bezoeker(s) klachten hebben zoals verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid passend bij COVID-19, blijven zij thuis zoals voor iedereen in Nederland geldt. Lees meer over deze uitzondering op Rijksoverheid.nl onder de kop ‘Eenzaamheid en sociale contacten’.

Er zijn daarvoor naar mijn weten niet verder uitgewerkte richtlijnen beschikbaar. 

Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht
Marion 3 jaar geleden

Marja, je verwoordt het heel goed. Helaas zal een rechtzaak niets uitmaken omdat de overheid dit mag doen om in het collectief belang de bevolking te beschermen: https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/coronavirus-en-mensenrechten-enkele-vragen-en-antwoorden
Ik hoop zó dat minister de Jonge eens gaat luisteren naar de adviezen van LOC, dat al weken lang pleit voor maatwerk. Het enige dat we als familie voor de verpleeghuis bewoners kunnen doen is zo vaak en zo hard mogelijk blijven roepen dat dit zo langer niet kan. Iedereen gaat terug naar 1,5 meter “normaal”. Zorg gaat naar de kapper, heeft kinderen thuis die naar school gaan, kunnen naar een hotel en eten in het restaurant van het hotel. Het blijft gissen wat het effect hiervan zal zijn. De overheid schat het risico blijkbaar niet zo hoog in, want het mag allemaal weer. Waarom dan geen maatwerk in de verpleeghuizen en af ten toe de mogelijkheid om naar buiten te gaan? LOC, blijf alsjeblieft zo hard mogelijk het advies van maatwerk kenbaar maken!

Reageer op dit bericht
Joke Verhage 3 jaar geleden

Ik wil dit van harte onderstrepen. Als CCR worden wij voor zware ethische dilemma’s gesteld. We kunnen ons inmiddels afvragen, wat is erger: het virus of de eenzaamheid en het verdriet om het gemis van je naasten!!
Maatwerk gaan wij in ieder geval bepleiten bij de organisatie. Wij zijn van mening dat wij niet meer achter deze maatregelen kunnen staan. De organisatie is verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen. Maar wij moeten onze stem laten horen dat dit zo inhumaan is!!
Als we dit met zijn allen kenbaar zouden kunnen maken en de alarmbellen af zouden kunnen laten gaan? Ik doe mee en met mij de hele cliëntenraad. We zouden de cliënten en hun naasten een dienst bewijzen.

Reageer op dit bericht
Marja de Jong 3 jaar geleden

De bezoekregeling is een eerste minimale stap die al veel te lang is uitgesteld. Ik hoor en zie vanuit de praktijk zeer schrijnende verhalen over mensen die letterlijk doodgaan omdat zij niet meer eten door eenzaamheid. Ik hoor uit de eerste h and van zowel familie als professionals over ernstige existentiele problematiek bij bewoners die somatisch niets mankeren en geestelijk gezond zijn( voor zover daar nog wat van over is na 8 weken gijzeling) maar toch niet buiten hun kamer  mogen komen, niet naar buiten ook al is er op hun afdeling geen corona.
Echtparen waarvan de een dementerened is en de ander niet maar de pecht hebben in in een gebouw te wonen dat afgesloten is, samen ziek zijn en minimale zorg krijgen, alleen zijn in met angst en benauwdheid, onwetendheid over palliatieve zorg, discussie over indicaties, wie de regie voert,  wie markeert of er nu inderdaad de terminale fase ingegaan  is. En gisteren  nog een HBO-V student in tranen gesproken door de onmacht en hopeloosheid die zij ontmoet  nu zij als helpende werkzaam is in een verpleeghuis: een bewoner die al 8 weken zijn echtgenote niet heeft gezien en net voor de crisis werd opgenomen: “ik denk erover om met de rolstoel boven aan de trap te gaan staan en mij te laten gaan” En zo zou iknog vele pagina’s vol kunnen schrijven.
De eerste reactie was begrijpelijk: we sluiten alle deuren om de kwetsbare te beschermen. Ondertussen is duidelijk dat de besmettingen toch gekomen zijn. Logisch als het personeel gewoon naar huis gaat en zijn leven leeft en als mensen toch moesten werken ook al waren ze verkouden. Er is dus brand ontstaan alleen bleven de branddeuren dicht. De impact is enorm. Mensen blijven gegijzeld. Dus ja hoe lang is het juridisch houdbaar om mensen hun vrijheid te blijven ontnemen. Rigoreuze maatregelen terwijl overige maatregelen zoals PBM’s en testen  ontoereikend werden ingezet.
En hoe lang wil je dat dan blijven doen. Tot er een vaccin is? dan is de huidige populatie al overleden.
Vanuit levenserspectief, kwaliteit  van leven en palliatieve benadering is het ook niet te verteren dat de waardevolle uitgangspunten daarvan  zoals zorg laten aanlsuiten bij de wensen waarden en behoeften van de bewoner bij het grof vuil gezet worden. Er vind gijzeling plaats alleen durft niemand te benoemen wat het losgeld is: is dat de verzekering dat er geen besmettingen meer plaats vinden, een vaccin,  de verzekering dat er geen koppen in de krant komen als er wel besemttingen komen, dat er geen processen aangespannen worden of, of…
Mijns inziens regeert de angst; bij Verenso, bij de instellingen, bij sommige familieleden en misschien ook wel bij clientenraden en bij de bewoners zelf. Inzet op overdenken van waarden en behoeften in de laatste levensfase, maatwerk bieden : wie durft dat aan! 
Bij verpleeghuisbewoners is er nog weinig tijd, geen kans meer om het over te doen. Mijn  hart huilt , al 8 weken lang. Als mens én als verpleegkundig specialist palliatieve zorg en geriatrie
 

Reageer op dit bericht
Ingrid Rerink 3 jaar geleden

Volkomen mee eens. Zeer schrijnende omstandigheden, maar de bolwerken van de zorginstellingen blijven hermetisch gesloten, letterlijk en figuurlijk.
Op de lokatie van Zorgspectrum waar mijn moeder verblijft, is een hoog ziekteverzuim en worden continu uzk,s, oproepkrachten en zzp,ers ingezet die op veel verschillende lokaties werkzaam zijn(en dus besmettingsgevaar vormen). Dit wordt glashard ontkend door het management.
Het wordt tijd dat er gekeken gaat worden naar de onwettigheid van deze maatregelen(in het kader van de Zorg&dwangwet) en dat de gang naar de rechterlijke macht gemaakt gaat worden. Dat zal een kort geding moeten worden, want het is 5 voor 12; veel tijd is er niet meer….
Ter info:  zie Nieuwsuur 11 mei; Inge Borghuis  bestuurder Amstelring die dit ook zo benoemt.
 

Reageer op dit bericht
Marja de Jong 3 jaar geleden

Ingrid Rerink: ik wacht met smart op een dappere client, familie, clientenraad of ombudsman due een kort geding aandurft! LOC , wat dien jullie als belangenorganisaties?

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Beste Marja en Ingrid, helemaal eens: het zijn ontzettend heftige omstandigheden. Zo lang je geliefden niet kunnen zien is onmenselijk. Er komen ontzettend schrijnende verhalen binnen bij LOC, ook op dit platform. Tegelijk ontvangt LOC ook vele reacties van mensen die een andere mening hebben, dat zij de deur liever dicht houden vanwege besmettingsgevaar. Om die reden heeft LOC sinds 31 maart al gepleit voor ruimte voor maatwerk in de bezoekregeling, zie ook deze brief aan de ministriële commissie. Zodat management, cliëntenraden en personeelsvertegenwoordiging samen afwegingen zouden kunnen maken per locatie, afdeling of zelfs per bewoner.  En ruimte krijgen om ook in deze crisissituatie keuzes te blijven maken vanuit de waarden van mensen.

Wekelijks heeft LOC overleg met het ministerie en geregeld bestuurlijk overleg met de minister. Sinds enkele weken neemt Marthijn Laterveer deel in in een adviescommissie die direct de minister adviseert over de ethische en menselijke kant tijdens deze crisis. 

Tot voor kort zat er geen enkele beweging in het bezoekverbod; eind april zijn de gesprekken daarover opgestart. We zijn blij dat we na veel onderhandelen hebben kunnen zorgen dat er in de bezoekregeling in ieder geval ruimte komt om per locatie, afdeling en zelfs bewoner afspraken te maken over de duur en frequentie van het bezoek, in plaats van een landelijke strikte beperking van bijvoorbeeld 1 uur per week. 

Voor de grote meerderheid van de verpleeghuizen duurt het inderdaad nog langer voor de deur op een kier gaat; 25 mei wordt de keuze wordt gemaakt of opgeschaald kan worden naar meer verpleeghuizen. Het is een ontzettend lange adem voor iedereen die persoonlijk moet lijden onder deze situatie. Ondertussen blijven we pleiten voor meer maatwerk, meer zodra de situatie het toelaat! Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht
Yvonne 3 jaar geleden

Marja wat uitstekend verwoord. Kwaliteit van leven is niet deze vrijheidsberoving. In hoeverre wordt er geluisterd naar het LOC, voor de roep van maatwerk, als ik nu lees voor 15-6 moet in ieder geval 1 vaste bezoeker bezoek zijn toegestaan. Dit biedt weer ruimte voor verpleegtehuizen om rustig aan te doen met het opstarten van bezoek, en ondertussen wordt aan mijn moeder niks gevraagd wat zij wil. Er moet personeel worden ingezet voor het coördineren van het bezoek. Gaat dit niet ten koste van andere zorg, wat nu al het geval is? En dan na 15-7 pas meer verruiming voor ander bezoek. Betekent dat kinderen van mijn moeder haar meer dan 17 (!) weken fysiek niet hebben gezien. En na 15-7, wat gebeurt er dan? Wanneer is er weer een normale situatie? Ik hoor via het webinar van 24-4 wat op de site staat van Actiz, de mijnheer van Rivas zeggen bezoekregeling 2020-2021? Wat staat de bewoners en de familie nog meer te wachten? Mogen bewoners zelf eindelijk de afweging maken of ze bezoek willen ontvangen? Er zijn genoeg mantelzorgers die zelf wel voor beschermende maatregelen wil zorgen.  

Reageer op dit bericht
Ed van der Gun 3 jaar geleden

Ik wil graag reageren op het bericht, ik ben tegen om de bezoekregeling bij de Palatijn te verruimen, mijn vrouw woont bijna 3 jaar in de Palatijn waar zij geweldig wordt verzorgt.
ik ken mijn vrouw 59 jaar en wij zijn  56 jaar getrouwd, dus  ik ken haar heel erg goed, ik weet zeker dat zij als ik weer zou kunnen/ mogen komen , enorm verward zal zijn en het totaal niet begrijpt dat ik er zal zijn , ik heb nu al een hele tijd veel verdriet en het doet mij pijn dat mensen die niet meer weten dat ze nog in deze maatschappij leven, van de overheid moeten  blijven leven. Ik hou nog steeds van mijn vrouw, we hebben veel lief en leed gedeeld Maar om het verdriet en de onwetendheid wat er gaat gebeuren is slecht te verwerken,
ik woon zelfstandig en kan mij goed redden, maar door de Corona en het feit dat ik mijn vrouw nu zo’n 8 weken niet meer heb gezien heb ik al een stukje afscheid genomen, dus ook voor mij hoef de bezoekregeling niet, 
Ed
 
 
 

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Beste Ed, Wat ontzettend verdrietig om te lezen hoe het bezoekverbod heeft ingegrepen in jullie levens na zoveel jaren samen. Hartverscheurend. Hebben jullie in de tussentijd wel op andere manier contact kunnen onderhouden? Ik zou bijna willen zeggen dat je haast niet vooraf kunt inschatten hoe het voor jullie beiden zou zijn wanneer het weer mogelijk wordt om op bezoek te gaan, maar dat is niet aan mij. Ik kan me bij lange na niet voorstellen wat u op dit moment door moet maken.  Zou het een idee zijn om de situatie door te spreken met een van de verzorgenden die zowel uw vrouw als u goed kent, of wellicht de vertrouwenspersoon binnen uw organisatie? Veel sterkte toegewenst in deze ontzettend moeilijke tijd.

Reageer op dit bericht
Ed van der Gun 3 jaar geleden

Beste Willeke,
wij kregen in Jan. 2012 te horen dar mijn vrouw de ziekte van Alzheimer had, en wisten niet wat dat allemaal inhield, een paar jaar ervoor hoorde ik al van vrienden dat er iets aan de hand was met haar, maar ach je wordt allemaal iets ouder, totdat zij met nagellak haar lippen stifte en met een balpen haar ogen bijwerkte, schrok ik toch wel, ik heb haar thuis verzorgd met behulp van de thuiszorg, en dagbesteding.
totdat het thuis niet meer ging en ik haar weg moest brengen naar een verpleeghuis, en zij maar vragen, waarom en wat heb ik verkeerd gedaan, het was echt de zwaarste dag van mijn leven, gelukkig hebben wij een heel fijn gezin met lieve schoonkinderen die veel hebben opgevangen, en nog.
ik heb goed contact met het verpleeghuis ben ook lid van de Cliëntenraad dus zit dicht bij het vuur, maar verdriet en onbegrip kan niemand wegnemen, ik ben al een paar jaar lid van de NVVE maar dat wilde mijn vrouw niet, mijn kinderen staan wat dat betreft achter mij.
ik kan mij boos maken op de regering die niet wilt begrijpen wat deze mensen meemaken, ik ken mijn vrouw goed en zoals het nu is zou zij niet willen,
bedankt voor je reactie. Ed

Reageer op dit bericht
Ingrid Rerink 3 jaar geleden

Waarom is er geen enkele info te vinden over de verpleeghuizen die meedoen met de proef m.b.t. het versoepelde bezoekbeleid? 
Tranparantie in deze is van groot belang, nu nog meer dan anders.

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Beste Ingrid, Dank voor je reactie. Via de media wordt er inmiddels bericht over eerste ervaringen die worden opgedaan. Zie ook het bericht ‘eindelijk op bezoek in verpleeghuis‘ van de NOS en het filmpje ‘blij maar waakzaam‘ Ik zal even navragen of er een lijst bekend wordt gemaakt welke verpleeghuizen horen bij de eerste 25. 

Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht
Ingrid Rerink 3 jaar geleden

Hartelijk bedankt voor de reaktie!
Vanavond werd er in Nieuwsuur ook aandacht aan besteed, door Inge Borghuis, bestuurder van Amstelring. 
Zij pleit voor maatwerkoplossingen, per organisatie/lokatie/doelgroep. Kan ik me ook in vinden.
Daarnaast kwam het punt naar voren hoe lang het juridisch houdbaar is om wilsbekwame mensen , met b.v. een somatische zorgvraag die individueel in een appartement wonen hun vrijheden te ontnemen. 
Met vr. gr. Ingrid

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Beste Ingrid, 

Ik hoor net dat vanavond de lijst met deelnemende instellingen bekend is gemaakt: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/11/deelnemende-instellingen-versoepeling-bezoekregeling-verpleeghuizen-bekend

Er staat alleen niet bij om welke exacte locaties het gaat.

Hartelijke groet Willeke

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Goedemorgen Ingrid, in dit bericht staat nu ook de lijst met specifieke locaties opgenomen: Blij maar waakzaam: beperkt bezoek in 26 verpleeghuizen 

Reageer op dit bericht
Ingrid Rerink 3 jaar geleden

Bedankt voor het bericht Willeke. Het lijkt erop dat er een beetje beweging in zit, al is het minimaal.
Ook in de media krijgt dit aspect weinig aandacht, merk ik. Ik heb het dan over de onrechtmatige opsluiting van wilsbekwame ouderen.
Er is momenteel veel onrust in de huizen, hoor ik van mijn moeder. Niet alleen vanwege het bezoekverbod, maar ook vanwege de vrijheidsbeperkingen die er gelden, zoals naar buiten om een wandelingetje te maken. Dat kan toch gewoonweg niet in een land waar we persoonlijke vrijheid zo hoog in het vaandel hebben staan??
Groet en fijne dag!
 
 

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Dag Ingrid, erg vervelend van de onrust. Naar buiten gaan wordt inderdaad sterk ontmoedigd, maar verbieden lijkt niet te kunnen bij een vrijwillige opname. Zie ook: Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?  

Er zijn organisaties, zoals deze organisatie die meedoet aan radicale vernieuwing verpleeghuis, die een wandeling buiten toch mogelijk hebben gemaakt, zie ook het bericht: ‘Hier kunnen bewoners weer buiten wandelen

Reageer op dit bericht
Annemiek 3 jaar geleden

Voor een aantal van ons liggen onze dierbaren palliatief in verpleeg of verzorgingshuis en dan geldt iedere dag kan de laatste zijn, want wanneer is iemand terminaal, daar is men niet over uit en kan het zijn dat je diegene dus nooit meer in levende lijve terugziet. Dan duren deze komende weken nog erg lang.

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Beste Annemiek, het is inderdaad schrijnend dat mensen hun laatste levensfase in het verpleeghuis moeten doorbrengen zonder de aanwezigheid van hun dierbaren. Iedere dag is er weer één, absoluut! 

Om te beoordelen wanneer iemand in de stervensfase is beland, hanteert Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde de volgende richtlijn. “Schat in wanneer de stervensfase begint op basis van de richtlijn ‘Zorg in de stervensfase’ (ongeveer 4 à 5 dagen vooraf aan het overlijden).

Het is dus aan de arts om te beoordelen wanneer deze zogenaamde stervensfase begint. Vanaf dat moment is (nog steeds beperkt) bezoek toegestaan, zie ook:Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?

Veel sterkte in deze tijd, ik hoop van harte dat er ook op jullie locatie ruimte komt voor bezoek, en je je dierbare snel weer kunt zien. Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese