Vacature ondersteuner locatieraden (cliënten­raad)

De Regenboog Groep 

De Regenboog Groep in Amsterdam wil door middel van diverse projecten en activiteiten bezoekers, cliënten en deelnemers actief laten deelnemen in de maatschappij. De acht inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Ook is er ruimte en gelegenheid voor ontspanning. Inloophuizen worden ook wel locaties genoemd. Elk inloophuis heeft een locatieraad of –overleg, waarin de bezoekers vertegenwoordigd zijn en die maandelijks met het locatiehoofd overleggen over lopende zaken.  

Ondersteuner  

De functie ondersteuner locatieraad heeft tot doel de leden van de cliëntenraad in zijn algemeenheid te ondersteunen in de uitvoering van hun taak en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. 

 

Doelstelling 

Het bieden van operationele ondersteuning aan de Locatieraden van de inloophuizen bij de uitvoering van zijn wettelijke taak en opdracht zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en in de samenwerkingsovereenkomst en intentieovereenkomst die de cliëntenraden met De Regenboog Groep heeft gesloten.

Van de ondersteuner wordt verwacht dat hij/zij: 

 • de voorzitter en het DB van de raden ondersteunt bij het uitvoeren van de taak 
 • de raden ondersteunt bij de beslissing een onderwerp wel of niet te bespreken 
 • raadsleden ondersteunt in het bewustwordingsproces in het kader van medezeggenschap 
 • werkt aan de visievorming van de raadsleden 
 • informatie vereenvoudigt en toegankelijk maakt voor de raadsleden 
 • hulpmiddelen zoekt en inzet, zo nodig aanpast en ontwikkelt ter ondersteuning van de raad
 • ondersteuning geeft aan eventuele werkgroepen 
 • desgewenst adviezen van de Locatieraad opstelt
 • adviseert over de werkwijze van de Locatieraad in relatie tot het huishoudelijk reglement, de Samenwerkingsovereenkomst en Intentieovereenkomst
 • administratieve werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren van ten behoeve van de Locatieraad, waaronder archiveren en notuleren.  

 

Overeenkomst 

U bent ZZP-er. In een modelovereenkomst van opdracht worden afspraken opgenomen die een onafhankelijke positie van de ondersteuner waarborgen, voor zover het werkzaamheden betreft die de ondersteuner in opdracht en ten behoeve van de Bezoekersraad uitvoert. De ondersteuner wordt organisatorisch aangestuurd door de Bezoekersraad. 

 

Functie-eisen 

•    alert en oplossingsgericht; 

•    luistervaardig, inlevend; 

•    sociaal en communicatief vaardig; 

•    kunnen omgaan met een vertrouwensfunctie; 

•    gespreks- en onderhandelingstechnieken beheersen; 

•    oog hebben voor bestuurlijke verhoudingen met name in relatie tot medezeggenschap en de positie van de Bezoekersraad;  

•    kennis van cliëntenrechten, de WMCZ en dergelijke. 

 

      Aantal uren 

Nader te bepalen, afhankelijk van het aantal raden die ondersteuning behoeven  

 

Overig 

Geselecteerde kandidaten dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.  

Reacties voorzien van een kort CV kunnen gestuurd worden aan info@egodieet.nl

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.