2 Vacatures voor coach-on­dersteuner bewonerscom­missie Eleos

Als jij betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in de zorg, en bewoners een stem wilt geven, dan zoekt Eleos jou als coach-ondersteuner voor de een bewonerscommissie. Zij zoeken een sociale en toegankelijke ondersteuner met een hands-on mentaliteit. 

Eleos heeft locaties en woonvormen door heel Nederland (inclusief vier woonvormen van  ’t Zuider Stee in Friesland). De bewonerscommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de woonvormen van Eleos. De commissie praat, namens de bewoners, mee over lokale aangelegenheden betreffende de leef- en begeleidingsomgeving, geeft advies en is betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg. De bewonerscommissie vergadert elke maand en overlegt minimaal twee keer per jaar met de regiomanagers. Bij de uitoefening van hun taak worden de bewonerscommissies ondersteund door een coach-ondersteuner.

In deze nieuwe functie van coach-ondersteuner ondersteun je op onafhankelijke wijze de bewonerscommissie in het uitoefenen van hun taak door te coachen, te motiveren en inhoudelijk te ondersteunen tijdens de overlegmomenten van de bewonerscommissie. Je ondersteunt- en hebt kennis van het medezeggenschapsproces en de wettelijke kaders (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en de procedures van de bewonerscommissie. Inhoudelijk leg je verantwoording af aan de centrale cliëntenraad. Je bewaakt in samenwerking met de centrale cliëntenraad, de regiomanager en de voorzitter van de bewonerscommissie de ontwikkelingen ter plaatse, zodat tijdig advies en/of instemming kan worden gegeven aan de vastgestelde thema’s. Je bereidt de activiteiten in het kader van het contact met de achterban van de bewonerscommissie en de centrale cliëntenraad organisatorisch voor. In overleg met de bewonerscommissies stel je de agenda op en samen met de voorzitter bewonerscommissies houd je toezicht op lokale actie- en besluitenlijsten. Als coach-ondersteuner zie je de toegevoegde waarde ervan in dat bewoners van de woonvormen mee kunnen praten en beslissen.

De volledige vacaturetekst lees je hier: https://www.werkenbijeleos.nl/vacatures/2-coach-ondersteuners-bewonerscommissie/

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Forien. Forien is ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Je bereikt haar via emailadres clientenraad@eleos.nl of telefonisch via 088-892 12 01 (op dinsdag en donderdag).

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.