Voorzitter cliënten­raad gezocht bij Talen­Tonen!

Gezocht: voorzitter cliëntenraad TalenTonen (vrijwillig)

TalenTonen biedt ambulante begeleiding in eigen taal aan volwassenen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden vanuit de WMO en de Jeugdwet. Wij doen dat vanuit het geloof dat iedereen, met de juiste begeleiding, in staat is zelf actief mee te doen in de Nederlandse samenleving.

De cliëntenraad
TalenTonen werkt aan het instellen van een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) cliënten van TalenTonen. Daarvoor heeft de cliëntenraad regelmatig overleg met de directeur en het managementteam.
De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn zodat kwalitatief goede begeleiding kan worden geleverd. Daarnaast heeft de cliëntenraad de bevoegdheid om gevraagd of ongevraagd advies te geven.

Om vorm te geven aan de cliëntenraad zijn wij op zoek naar een

Voorzitter

Taken:

 • Zit de vergaderingen voor en draagt zorg voor het nakomen van gemaakte afspraken
 • Samen met leden een huishoudelijke reglement en werkplan opstellen
 • Ziet toe op een goede taakverdeling en coördinatie binnen de cliëntenraad aan de hand van het werkplan;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het managementteam
 • Vertegenwoordigt de cliëntenraad in en buiten en buiten de organisatie

Profiel:

 • Kent de rol van een cliëntenraad en haar taken en kan vanuit deze rol de leden coachen
 • Is in staat om beleidsstukken, huishoudelijk reglement e.d. in begrijpelijk Nederlands uit te leggen aan leden voor wie Nederlands hun tweede taal is
 • Heeft affiniteit met interculturele communicatie en de achterban
 • Kan bemiddelen bij meningsverschillen tussen leden om zo te komen tot een eenduidig besluit of advies
 • Kan een advies vanuit de cliëntenraad duidelijk overbrengen aan het managementteam

De vergaderingen worden gehouden op het kantoor van TalenTonen in Utrecht.
De reiskosten worden vergoed.

Als u geïnteresseerd bent kunt u zo snel mogelijk reageren naar Antje Kamminga (beleidsmedewerker) via bureauzaken@talentonen.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u bellen naar 030-8777557.

 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.