vrij­willigersver­goeding

Piet

Geplaatst op 16 december 2020

beste collega;s,

Wij hebben een vrijwilligersvergoeding van 15 euro per vergadering en de 19 ct reiskosten met als maximum de 170 euro p/m en 1700 p.j
Voor losse bijeenkomsten of aanvullende gesprekken, of een werkochtend hebben we geen vergoeding omdat we ook vinden dat er naast de vergaderingen ook dingen bijkomen die je kan zien als vrijwilligerswerk.
Daarnaast hebben we dan ook een jaarlijk afsluitend etentje (nu even niet helaas).

Nu heeft iemand een voorstel gedaan voor een vaste vergoeding per maand.

Graag zou ik weten hoe bij andere raden de vergoedingen zijn, of geen, en of er ervaringen zijn met een vaste vergoeding en wat daar dan voor verwacht wordt wat men dan doet, en wat als die verwachting of tegenprestatie niet "geleverd" wordt.

IK ben benieuwd hoe het bij andere raden geregeld is.

met vriendelijke groet,

Piet

Download artikel als PDF

Praat mee! (29)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

H Brink Davids 1 jaar geleden

Het Loc heeft ooit verklaard dat Organisaties per cliënt een bijdrage voor de wettelijke Medezeggenschap ontvangen.

Organisaties betalen niet zelf uit..het is ontvangen geld doorgeven aan wie er recht op hebben… Bestuurs leden Raad v Advies enz. kan iemand ons vertellen.  Hoe rekening en verantwoording in.deJaar stukken horen te staan?

Wat doe je met overgebleven deel v jaarbudget? Wordt dat meegenomen nr volgend jaar of verdwijnt het in kas Instelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 1 jaar geleden

Beste H, Vroeger was er wel een deel van het tarief gereserveerd voor medezeggenschap, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) bepaalt dat de zorgaanbieder de materiële middelen die de cliëntenraad voor zijn functioneren nodig heeft, beschikbaar stelt. De wet maakt daarbij expliciet dat het hierbij ook gaat om kosten die verband houden met scholing en onafhankelijke ondersteuning. Het wordt verder aan de zorgaanbieder en de cliëntenraad overgelaten wat medezeggenschap mag kosten en hoe deze gefinancierd wordt: de kosten voor medezeggenschap zijn dus niet standaard belegd of opgenomen in het tarief van de instelling.
Toevallig publiceerden we laatst een nieuwe handreiking over de begroting van de cliëntenraad. Hierin kun je onder andere lezen hoe je als cliëntenraad een begroting opstelt en met de organisatie onderhandelt over deze begroting. www.clientenraad.nl/…ndreiking/

Mocht je met iemand willen sparren over de verantwoording in de jaarstukken, dan raad ik aan contact op te nemen met vrijwilligers uit de Expertpool van LOC door een berichtje te sturen aan vraagbaak@loc.nl. Veel succes en hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht
Bert Janse 1 jaar geleden

Onze  clientenraad (4 a 5 personen) van een kleine zorginstelling krijgt een vaste vergoeding van € 500 /jr. Plus eventuele reiskosten. Is in goed overleg met de directie overeengekomen. Aan de ene kant vinden we een vergoeding symbolisch, want we doen het werk graag, het geeft ons energie. Maar aan de andere kant vraagt het ook best veel tijd en inzet, en dat naast onze banen en gezinnen! Een vergoeding is dan redelijk. Naast een vergoeding hebben we een coachingstraject gehad om ons te scholen in het CR-werk.

Reageer op dit bericht
Peter Gerlagh 1 jaar geleden

Onze clientenraad is tegen een vergoeding. Andere vrijwilligers hebben die ook niet. Wel een kerstpakket of vrijwilligers buffet. De gemaakte onkosten worden wel integraal vergoed. Kilometers volgens de regeld die gelden voor medewerkers.

Reageer op dit bericht
Jos de Bree-van Gestel. 1 jaar geleden

Hallo Marie Sophie.

Bij onze zorgorganisatie is de onkostenvergoeding een vast bedrag van  1000€ per jaar voor de leden van de CR. De voorzitter krijgt 1500€ per jaar. Bij bijzondere onkosten kan alsnog gedeclareerd worden bij de zorgorganisatie.  Het lidmaatschap bij het LOC betaald de zorgorganisatie alsmede administratieve ondersteuning. Onze zorgorganisatie spreekt regelmatig de waardering uit voor het werk en inbreng van de cliëntenraden. Dat werkt wel zo prettig. Heel veel succes met jullie CR!

 

Reageer op dit bericht
Peter Gerlagh 1 jaar geleden

Hallo Marie-Sophie,

Het in stand houden van een clientenraad is een verplichting van de instelling. Daarvoor krijgen ze geen extra geld. Het is gewoon een van de vele verplichtingen voor de instelling. E.e.a. is geregeld in de Wet Medezeggenschap CVlienten Zorginstellingen 2018 (wetten.overheid.nl/…021-07-01). Daarin staat dat de instelling de kosten vergoedt die redelijkerwijs gemaakt worden, ook voor scholing en onderasteuning (bv. lidmaatschap LOC en een notulist), printkosten, attenties etc. Je behoeft je dus niet te laten afschepen met een vergoeding per persoon die onvoldoende is. Maak een begroting voor de hele clientenraad en dien die in. Wij (kleine VVT instelling) hebben een plafond van 3.000 euro per jaar, maar maken dat niet op. Bedreg hangt af van veel factoren (behoeften, ook van individuele leden), per clientenmraad dus verschillend. Maar zolang het redelijk is moet de instelling het betalen!

Wat je allereerst moet doen is je aansluiten bij het LOC. Daar vind je alle informatie over de clientenraden, vaak in duidelijke brochures. Zo is er bv. een brochure over het voorzitterschap (spaart een dure cursus uit!). Dan behoef je niet veel tijd te steken in het zoeken van informatie.

Ik hoop je hiermee wat op weg te hebben geholpen. Het is jammer als je te veel energie moet steken in de voorwaarden voor de clientenraad. Die energie besteed je liever aan je clienten. Dan kan je meer voor ze doen dan een tochtende deur.

Je klaagt over het opzoekebn van info. Bij het LOC vind je alles bij elkaar, vaak in handzame brochures. Succes er mee.

Reageer op dit bericht
Marie- Sophie Pieters 1 jaar geleden

Hallo,

Wat krijgen instellingen aan vergoeding om cliëntenraden te laten functioneren. Het is een cliëntenraad in oprichting voor curatieve zorg ( revalidatie) en GGZ met meer dan 25 medewerkers. Er is weinig/ geen kennis over wat een cliëntenraad mag/ kan doen.

De vergoeding bedraagt €250 per jaar met een onkostenvergoeding van €0,29 per km.

Scholing moet zelf betaald worden van de vergoeding. Omdat de instelling nergens is aangesloten als lid, moet het volledig bedrag als cursist betaald worden. Zo ontvangt de voorzitter ook €250 pj. Een cursus voorzitten kost al €275.

Vorig jaar heeft de cliëntenraad zich hoofdzakelijk bezig gehouden met een tochten de deur. In het kader van medezeggenschap zou ik graag een bijdrage willen leveren aan verbetering van zorg/ zorgbeleid.

Het zelf verdiepen en zoeken naar info over werkzaamheden van de cliëntenraad kost min ontzettend veel tijd en geld ( printen van info)

Zou iemand mij een handreiking willen geven over de hoogte van vergoeding.

Maar ook wat een instelling ontvangt voor een cliëntenraad?

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 1 jaar geleden

Goedemorgen Marie-Sophie, wat mooi dat je via medezeggenschap een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de zorg. Peter heeft helemaal gelijk. Wil een cliëntenraad kunnen functioneren, dan is het goed wanneer hij voldoende middelen heeft voor onder andere reiskosten, scholing en communicatie. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) bepaalt dat de zorgaanbieder de materiële middelen die de cliëntenraad voor zijn functioneren nodig heeft, beschikbaar stelt. De wet maakt daarbij expliciet dat het hierbij ook gaat om kosten die verband houden met scholing en onafhankelijke ondersteuning. Het wordt verder aan de zorgaanbieder en de cliëntenraad overgelaten wat medezeggenschap mag kosten en hoe deze gefinancierd wordt: de kosten voor medezeggenschap zijn dus niet standaard belegd of opgenomen in het tarief van de instelling.
Toevallig publiceerden we laatst een nieuwe handreiking over de begroting van de cliëntenraad. Hierin kun je onder andere lezen hoe je als cliëntenraad een begroting opstelt en met de organisatie onderhandelt over deze begroting. www.clientenraad.nl/…ndreiking/

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 1 jaar geleden

Op clientenraad.nl is inderdaad ontzettend veel informatie beschikbaar. De Basisinformatie medezeggenschap biedt een goede basis wanneer je start met verdiepen in deze bijzondere rol. Maar het is inderdaad zeker aan te raden om mee te doen aan cursussen, zoals ‘Welkom in de cliëntenraad’, of een cursus over medezeggenschap. Wanneer de cliëntenraad lid is van LOC, kunnen alle leden van de cliëntenraad het hele jaar zonder verdere kosten deelnemen aan de cursussen en bijeenkomsten die LOC organiseert.

Basisin­formatie medezeg­genschap

 

Reageer op dit bericht
Oege 2 jaar geleden

voor mensen die meerdere vijwilligers baantjes hebben en over de maximale grens van 1800 komen die zouden voor het clientenraadswerk proberen een beroep te doen dat cr werk een adviesraad is en dus niet onder de vrijwilligersregeling valt.

Is een clientenraadslid een vrijwilliger?

Volgens mij niet aangezien hij niet voldoet aan de definitie van vrijwilliger, zoals omschreven in het besluit van 12 maart 2004 nr. CPP2003/2042M van de directeur-generaal Belastingdienst. Volgens mij is op een clientenraadslid het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van toepassing.

Mocht het zo zijn dat de belastingdienst de cr aanmerkt als een adviescollege dan kun je eventueel weer een beroep doen op het volgende:

Door de Hoge Raad is op 21 oktober 2007 een uitspraak gedaan dat een vergoeding voor een commissaris/ raad van toezicht  die normaal weg valt onder artikel 3 van de wet op loonbelasting mag als de vergoeding voldoet aan de richtlijnen  van de vrijwilligersvergoeding uitbetaald worden conform artikel 2 van de wet op loonbelasting. In een uitspraak van de rechtbank in Zeeland is in maart 2018 nogmaals naar dit arrest verwezen.

Kortom  er zijn zoveel mitsen en maren, vooral als een vrijwilliger een uitkering heeft waarbij het nog weer verschil maakt komt de uitkering via het uwv of via de gemeente dat het hoogste tijd is dat de landelijke koepels LOC, LSR en NCIZ hierover met de minister afspraken maken die voor iedereen gelijk zijn ongeacht welke uitkering men heeft.

 

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese