Aan de slag met alter­natieven jeugdbescher­ming | Wat als…

Geplaatst op 16 januari 2023

De afgelopen periode debatteerde de Tweede Kamer veelvuldig met het kabinet over toekomstplannen voor de jeugdzorg. Tot teleurstelling van velen blijven echt structurele oplossingen nog achterwege. Ook kwam het kabinet tot nu toe niet met een crisisaanpak voor de jeugdbescherming. We vinden dat het kabinet de jeugdzorg fundamenteel anders moet organiseren. Het eerste dat moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. In plaats van dat instanties en professionals over hun hoofden heen besluiten nemen. Daarom organiseerden we in het najaar van 2022 een actiedag. Die kreeg 19 januari een vervolg en op 30 januari gaan we verder aan de slag:

Oplossingen van kinderen, jongeren en ouders

Vanuit LOC willen we samen met jongeren, (groot)ouders – en hulpverleners – bereiken dat we als samenleving de werkelijke problemen (zoals kinderen, jongeren en ouders die ervaren) helpen oplossen. In oktober organiseerden we vanuit de beweging Radicale vernieuwing jeugd een eerste actiedag voor de jeugdbescherming.

Daar komt naar voren dat er heel veel praktisch anders kan in de jeugdbescherming. Vooral door kinderen en ouders serieus te nemen en mee te laten bepalen hoe het beter kan. Maar ouders, cliëntenraadsleden en ervaringsdeskundigen geven vooral aan: in de jeugdbescherming is nu geen aandacht voor de oorzaken die maken dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren ernstig in de knel komt. En dat we dus de ondersteuning van jeugd fundamenteel anders moeten organiseren. Dan hoeven veel kinderen helemaal niet in de jeugdzorg terecht te komen.

Wat als…

Betrokkenen besluiten krachten te bundelen en te gaan werken aan onderbouwde alternatieven onder de noemer ‘Wat als…’. Bijvoorbeeld:

 • Wat als… we de oorzaken die maken dat kinderen nu met jeugdbescherming in aanraking komen in beeld brengen en daadwerkelijk adresseren?
  Dat wordt nu vaak niet gedaan. Gevolg: onnodige symptoombestrijding die vaak contraproductief uitpakt en kinderen en gezinnen beschadigt.
 • Wat als… we een samenleving creëren waarin het voor ouders normaal is dat ze om hulp kunnen vragen als het thuis niet goed gaat? 
  Nu zijn ouders bang dat dan hun kinderen bij hen weggehaald worden, waardoor ze dat niet doen en thuissituaties onnodig uit de hand kunnen lopen.
 • Wat als… we een samenleving creëren waarin kinderen gewoon kind mogen zijn? 
  Nu moéten kinderen van alles (niet alleen in de jeugdzorg). Als ze afwijken van onrealistische normen krijgen ze snel een stempel, hulp en medicijnen. Kinderen kunnen zo niet gezond opgroeien.

Meer weten

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese