‘An­ders werken in de zorg’ | Verslag net­werkbijeen­komst cliënten­raden Friesland

Geplaatst op 19 januari 2022

Maandag 10 januari trof een mooie mix van cliëntenraadsleden vanuit diverse zorgorganisaties in Friesland en daarbuiten elkaar. Tijdens een online netwerkbijeenkomst verdiepten zij zich in de inzet van technologie in de ouderenzorg: Anders werken in de Zorg. In dit bericht lees je een verslag van deze bijeenkomst.

Anders werken in de zorg

Paulien van der Meulen, programmamanager en Jan de Haan, projectleider bij Noorderbreedte deelden aan de hand van hun presentatie de opzet en inhoud van Anders werken in de Zorg: In Friesland werken 14 organisaties van ouderenzorg samen om arbeidsbesparende technologie in te zetten. Het gaat concreet om de heupairbag, slim incontinentiemateriaal, en de smart glass.

De opzet en werkwijze is ontwikkeld in Brabant en daar wordt dan ook goed mee samengewerkt.

De heupairbag wordt ingezet bij ouderen die makkelijk vallen. Met deze ‘heupbroek’ komt de oudere zacht te vallen, waardoor de kans op botbreuken aanzienlijk afneemt.

Het slimme incontinentiemateriaal kan door sensoren waarnemen wanneer het materiaal vervangen moet worden. Het voorkomt onnodige wissel van materiaal, maar wordt ook ingezet om juist de toiletgang te bevorderen.

Tenslotte de smartglass; via deze bril kan bijv. een verpleegkundige contact hebben met een arts of andere vakdeskundige om informatie in te winnen over de verzorging en/of behandeling van een bewoner.

Er werd gevraagd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de inzet van Wolk heupairbag. De toekomstige uitkomsten van onderzoek van NHL Stenden willen Paulien en Jan ook delen met cliëntenraden. Verder is ook veel informatie over Anders Werken te vinden op www.anderswerkenindezorg.nl

Betrekken cliënten bij ontwikkelingen

Paulien en Jan stellen ook de vraag hoe cliënten, naasten en cliëntenraden goed betrokken kunnen worden. Deelnemers praatten in kleine groepjes verder over dit vraagstuk.

Tijdens de gesprekken viel het op dat de deelnemers zeker de mogelijkheden van technologie in de zorg onderschrijven. En er werd gesproken over het behouden van de aandacht voor het menselijk contact met cliënten. Het onderwerp incontinentie is best een privé aangelegenheid en een groepje vroeg zich af of een cliëntenraad daar onderzoek naar moet doen. Dit kan een organisatie veel beter doen.

Vervolg

Volgende bijeenkomst

Na dit geslaagde evenement heeft de werkgroep Regionaal Netwerk Friesland ook al een nieuwe datum voor een tweede bijeenkomst dit jaar over het onderwerp dementie en kleinschalig wonen.

Zet datum en tijd vast in de agenda: 16 mei van 13:30 – 16:30 uur.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Regionaal Netwerk Friesland

Wybe Kaldeway, Annet van der Zee, Trees Flapper, Baukje Hes

Heb je interesse om mee te doen met netwerkbijeenkomsten van cliëntenraden in je eigen regio? Lees ook: “Uit­wisseling en verbinding met gelijkges­temden” of neem contact op met de Vraagbaak van LOC: iedere werkdag telefonisch te bereiken via 030 – 284 32 00 of een mail naar vraagbaak@loc.nl.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Trees Flapper 1 jaar geleden

Bedankt voor het verslag en het mooie filmpje erbij. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van andere clientenraden rondom hun betrokkenheid bij de inzet van technologie in de zorg. Trees Flapper, voorzitter CCR Noorderbreedte

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese