Herfstnum­mer LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap

Geplaatst op 27 september 2019

Mensen willen hun leven leiden op een manier die bij hen past. Doen wat voor hen van belang is. En relaties onderhouden met mensen die voor hen van betekenis zijn. Dat geldt voor iedereen, van jong tot oud. Ook als mensen zorg en ondersteuning nodig hebben. Wat op dat moment verandert is dat mensen afhankelijker worden van anderen.

Van wet naar praktijk

Vanwege die kwetsbaarheid en afhankelijkheid hebben we in Nederland diverse wetten. Een aantal hiervan gaan veranderen. Zoals de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Daarnaast wordt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen in de huidige vorm vervangen door twee nieuwe wetten. De Wet zorg en dwang (ouderenzorg/gehandicaptenzorg) en de Wet verplichte ggz (geestelijke gezondheidszorg). Ook is de thuissituatie in de nieuwe wetgeving meegenomen.

Het is goed dat deze wetgeving er is. Maar veel belangrijker is het hoe mensen de zorg in de praktijk ervaren. Zo kunnen management en cliëntenraad netjes de regels van de Wmcz volgen door het lijstje met rechten en plichten uit te voeren. Maar daarmee is er nog geen goede zorg. Veel belangrijker is om met elkaar na te gaan hoe de cliëntenraad optimaal mee kan praten over verbetering van de zorg. Vanuit het perspectief van mensen die zorg nodig hebben. Ook voor managers is medezeggenschap dan geen moetje. Maar helpt het steeds te focussen op wat mensen in praktijk ervaren.
En er beleid op te maken hoe je daar zo goed mogelijk op in kunt spelen.

In dit nummer

Lees hier het artikel over de nieuwe Wmcz. Of lees het artikel over de andere twee nieuwe wetten hier. Een nieuwe vorm van medezeggenschap die de vertaling naar de praktijk kan helpen is Adviesvangers. In het tijdschrift is ook te lezen over invloed van cliëntenraden op dagbesteding in verpleeghuizen, waardoor activiteiten beter aansluiten bij de wensen van bewoners. Maar ook over wat er gebeurt als het niet goed gaat in een tuchtzaak. En zoals altijd is er nog veel meer te lezen en bekijken. Laten we met elkaar zorgen dat wetten geen papieren werkelijkheid worden. Maar leiden tot zorg waarin mensen tot hun recht komen!

Katern Radicale vernieuwing

In het hart van dit nummer weer een katern met nieuws uit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, een initiatief dat LOC in het leven riep. De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is nu ruim tweeëneenhalf jaar bezig met vernieuwen van de zorg. Het ministerie van VWS heeft destijds een subsidie verstrekt om de beweging op te starten. Die subsidie loopt eind 2019 af. De afgelopen periode hebben de deelnemende zorgorganisaties, de zorgkantoren, het ministerie en LOC gezocht naar mogelijkheden om zonder subsidie door te gaan. Inmiddels is duidelijk dat dat gaat lukken! Lees meer over de laatste ontwikkelingen in het katern.

Download het katern (pdf) of blader het door:

Eerdere edities & abonnementen

Zorg & Zeggenschap is een kwartaaluitgave van LOC Waardevolle zorg. Alle bij LOC aangesloten cliëntenraden ontvangen het tijdschrift gratis (2 exemplaren). Een (extra) abonnement is mogelijk voor 50 euro per jaar. Neem hiervoor contact op met LOC Zeggenschap in zorg: tel. (030) 284 32 00 of e-mail abonnees@loc.nl

Bekijk eerdere edities van het tijdschrift.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese