Maak jezelf zichtbaar tijdens de Week van de Medezeg­genschap!

Cliëntenraden zetten zich het hele jaar door in voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij springen geregeld in de bres, komen op voor collectieve belangen en creëren ruimte voor gesprek over de dingen die ertoe doen. Hoe mooi is het als we tijdens de Week van de Medezeggenschap samen door heel Nederland zichtbaar maken hoe we met elkaar meer waarde bereiken met en voor de mensen om wie het gaat?