LOC-tijdschrift | 25 jaar Wmcz & ‘Een mooie toekomst’

Geplaatst op 25 juni 2021

Het zomernummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten en het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer:

“Corona heeft ons leven lange tijd bepaald. Er is veel verdriet en pijn geweest, maar we hebben ook gezien wat echt van waarde is. Dat is niet in geld uit te drukken, maar gaat over levensgeluk en aandacht. We zien een dialoog op gang komen hoe we onze samenleving menselijker, prettiger en duurzamer kunnen maken. Door mensen die geen werk hebben of een toeslag aanvragen als mens te behandelen in plaats van als potentiële fraudeur. Door na te denken hoe we prettige woningen en een groene aangename woonomgeving kunnen creëren. En door in de zorg mensen centraal te stellen in plaats van systemen.”

“LOC ontplooit al jaren initiatieven om deze gewenste vernieuwingen in praktijk te brengen. Door cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook door het opzetten van vernieuwingsbewegingen, waarin alle bij de zorg betrokkenen actief zijn. We zijn gestart in de verpleeghuiszorg. Deze beweging richt zich steeds meer op de mensen die thuis wonen. Daarnaast hebben we nu ook een vernieuwingsbeweging in de langdurige geestelijke gezondheidszorg. We zijn bezig met het opzetten van een soortgelijke beweging in de jeugdzorg. En we zijn actief bij de vernieuwing van het onderwijs dat opleidt tot de zorg.”

Woningbouw radicaal anders organiseren

“Start niet bij het gebouw maar bij de mensen en hun behoeften.” Lees het artikel

“Maar daarmee zijn we er nog niet. Er ligt een grote uitdaging bij het bouwen van voldoende geschikte woningen voor mensen die zorg nodig hebben. LOC werkt aan een plan hoe we dat op een vernieuwende manier kunnen doen. Zodat mensen zich gelukkig en waardevol kunnen voelen met aandacht voor duurzaamheid.”

“Bij alle vernieuwingen is het belangrijk ook de ervaringen uit het verleden mee te nemen. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) bestaat dit jaar 25 jaar. In die 25 jaar hebben we heel veel geleerd. De kennis die binnen LOC is opgebouwd benutten we om cliëntenraden optimaal te ondersteunen.

25 jaar Wet medezeggenschap

“Mensen wilden invloed kunnen uitoefenen op
besluitvorming” Lees het artikel

LOC heeft een meerjarenperspectief voor de komende vier jaar ontwikkeld. Daarin beschrijven we wat we tot 2025 willen doen en bereiken. Met de visie Waardevolle zorg als basis. In dit nummer van Zorg & Zeggenschap komen verleden, heden en toekomst aan bod. Zoals een terugblik op 25 jaar Wmcz, huidige activiteiten in de vernieuwingsbewegingen en voor cliëntenraden. En plannen voor de toekomst. Laten we zo samen aan een mooie toekomst werken!”

Cliënt & raad

In deze rubriek vertellen cliëntenraadsleden over hun werk, motivaties en de wederzijdse versterking met LOC. Lees het artikel

Verder lezen

Download gratis het hele tijdschrift.

Ook verkrijgbaar in gesproken vorm.

Bekijk eerdere edities en abonnementsinformatie.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese