Voor­jaarsnum­mer LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap

Geplaatst op 26 maart 2020

In dit voorjaarsnummer van Zorg & Zeggenschap veel aandacht voor waar het eigenlijk over gaat in de zorg. Over hoe je kunt omgaan met de nieuwe wetten. 2020 is het jaar van de nieuwe wetgeving. De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zijn op 1 januari ingegaan. De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is 1 juli aanstaande een feit. Daarnaast is in dit voorjaarsnummer te lezen over de start van een vernieuwingsbeweging in de geestelijke gezondheidszorg, aandacht voor de resultaten van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, intervisie tussen ondersteuners van cliëntenraden en versterking van de positie van jongeren/ouders in de jeugdhulp.

Alledrie de wetten (Wzd, Wvggz en Wmcz 2018) zijn wetten die meer invloed moeten geven aan mensen die zorg nodig hebben. En hen bescherming moeten bieden. Deze wetten zijn niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Nog steeds is er kritiek dat ze veel bureaucratie met zich meebrengen. Het is jammer dat veel discussies zich daarop concentreren. Want de bedoeling achter deze wetten is het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. Daarom is het fijn dat organisaties in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg pilot willen zijn bij de Wet zorg en dwang.

Bedoeling nieuwe wetten

Zij willen in de praktijk gaan kijken hoe deze wet maximaal kan bijdragen aan het levensgeluk van bewoners. En tegelijk kritisch zijn op wat daar niet bij helpt. In 2020 zullen zij in nauw overleg met het ministerie en de inspectie onderzoeken hoe de wet kan bijdragen aan betere zorg.

Gedeeld belang

Ook bij de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen gaat het om de bedoeling. Namelijk dat een groep mensen het management scherp houdt of het beleid in de praktijk helpend is voor mensen. Bestuurders, raden van toezicht, ondernemingsraden en cliëntenraden kunnen daar in samenwerken. Er is een gedeeld belang en de dialoog is belangrijker dan de wet. Op die manier zal LOC cliëntenraden, raden van bestuur en raden van toezicht scholen. Zodat ze elkaar versterken en samenwerken. En daarbij is het toch ook goed dat er een krachtige wet is.

Voortaan staan de artikelen over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in het magazine, in plaats van in een apart katern. Veel leesplezier!

Uitgelichte artikelen

Cliëntenraden maken zich op voor Wmcz 2018

“2020 in het teken van het maken van nieuwe afspraken tussen cliëntenraden en zorgaanbieders.” Artikel

Vrijheid en veiligheid voor levensgeluk

Zorgorganisaties stellen levensgeluk centraal in omgang met Wzd. Artikel

Hoe regel je medezeggenschap in kleine zorgorganisaties?

En structurele invloed op Waardevolle zorg? Artikel

Broodkosten Wlz-instellingen

Regelingen op een rij, met adviesmogelijkheden voor cliëntenraden. Artikel

Verder lezen

Download gratis het hele tijdschrift.

Ook verkrijgbaar in gesproken vorm.

Bekijk eerdere edities en abonnementsinformatie.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese