Publicaties

LOC helpt cliëntenraden om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Ook staan hier enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties. Omdat ze belangrijk zijn voor de cliëntenraad.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Wmcz 2018 met toelichtin­gen

Geplaatst op 1 mei 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
Alle artikelen uit de Wmcz 2018 aangevuld met relevante informatie uit nota van wijziging, onderbouwing van aangenomen amendementen en de memorie van antwoord van de minister op vragen en opmerkingen…

lees verder

Uitgebreid overzicht verschil­len Wmcz 2018 – Wmcz

Geplaatst op 1 mei 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
Dit zijn de volledige wetteksten van de Wmcz 2018 en de Wmcz, met een toelichting op de verschillen.

lees verder

Inspiratiegids voor cursussen en trainingen

voor cliëntenraden

Geplaatst op 1 mei 2019 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Dienstverlening aan cliëntenraden
Dit boekje geeft een idee welke cursussen en trainingen LOC kan bieden. In overleg zijn er nog veel meer trainingen en cursussen mogelijk.

lees verder

Wat doet LOC voor cliënten­raden?

Geplaatst op 1 mei 2019 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Dienstverlening aan cliëntenraden
Dit boekje laat zien wat LOC voor cliëntenraden doet. Zoals cursussen, handleidingen, nieuwsbrieven, tijdschrift, vraagbaak en trainingen op maat. Maar ook landelijke belangenbehartiging.

lees verder

Cliënten­raden en zorginkoop langdurige zorg

Geplaatst op 29 april 2019 - Thema's: Zorginkoop
Hoe werkt de zorginkoop in de langdurige zorg? Wat is de rol van het zorgkantoor? En wat is de rol van de cliëntenraad. Samen met de zorgkantoren heeft LOC een…

lees verder

Omgaan met de Algemene Veror­dening Gegevensver­zameling

Handreiking voor cliëntenraden

Geplaatst op 29 april 2019 - Thema's: Privacy, Kwaliteit jeugdzorg
Zorgorganisaties moeten zich aan de Algemene Verordening Gegevensverzameling (AVG) houden. Deze handleiding beschrijft welke rol de cliëntenraad bij de uitvoering van deze privacyregeling heeft.

lees verder

Sociaal plan/​​ver­huisplan

voor bewoners bij sluiting van een locatie

Geplaatst op 29 april 2019 - Thema's: Nieuwbouw, verbouw en sluiting
Soms sluit een locatie. De mensen die er wonen moeten dan verhuizen naar een andere plek. LOC heeft een model sociaal plan gemaakt. Daarin staat waar bewoners op kunnen rekenen…

lees verder

Samen in gesprek over kwaliteitskader verpleeg­huis­zorg

Geplaatst op 29 april 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Een handreiking hoe de cliëntenraad en de manager een bijeenkomst kunnen organiseren over het kwaliteitskader. Daar kunnen bewoners, familie en medewerkers zeggen wat zij belangrijk vinden.

lees verder

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Veiliger zorg. Beter klachtrecht.

Geplaatst op 28 april 2019 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Klachten en geschillen
De handleiding geeft uitleg over de bedoeling van de wet. Bij ieder hoofdstuk staat wat de rol van de cliëntenraad is.

lees verder

Pub­lieksver­sie kwaliteitskader verpleeg­huis­zorg

Geplaatst op 26 april 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Een korte handreiking en een filmpje over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit is de wettelijk vastgestelde publieksversie van het kwaliteitskader.

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.