Begroting en jaarrekening

Zorg & geld

Bij keuzes rondom zorg en geld, is het belangrijk om te kijken naar de gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben. LOC vindt het vanuit haar visie belangrijk dat financiële beslissingen uiteindelijk bijdragen aan een waardevol leven. Cliëntenraden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Aansluiten bij jaarcyclus

Zorgorganisaties werken vaak met een planning en controlcyclus. Ieder najaar wordt nagedacht over de activiteiten die de zorgorganisatie wil uitvoeren en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. De zorgorganisatie stelt dan een jaarplan en een begroting op. 

In het voorjaar kijkt de zorgorganisatie terug: wat is er gebeurd en waar is het geld aan uitgegeven? Er wordt dan ook gekeken of dit klopt met de planning. De zorgorganisatie stelt dan een jaarrekening en en een jaarverantwoording op. 

Rol cliëntenraad

Voor de cliëntenraad zijn dit de momenten om in gesprek te gaan over financiële beslissingen. Op grond van de Wmcz 2018 heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening van de zorgorganisatie.

Veel cliëntenraden geven aan dat zij het niet makkelijk vinden om een oordeel te geven op de begroting of jaarrekening. Zij weten niet hoe ze deze moeten lezen en interpreteren. Het zijn vaak ook heel ingewikkelde documenten. LOC ondersteunt cliëntenraden hierbij op verschillende manieren: 

Expertpool zorg & geld
De expertpool zorg & geld van LOC geeft advies en ondersteuning bij het lezen van de begroting, jaarrekening en kaderbrief. De expertpool bestaat momenteel uit zeven leden met een financiële achtergrond.
Wil je als cliëntenraad gebruik maken van de kennis en expertise van de expertpool zorg & geld, neem contact op met de vraagbaak via vraagbaak@loc.nl of 030 284320 voor meer informatie.

Meer lezen over een van de adviseurs van de expertpool: hier kun je een interview lezen met Henk Neep en Henk Smets.

Handreikingen
Ook heeft LOC een Handreiking Adviseren over begroting en jaarrekening gemaakt en een bewaarkaart Hulp bij lezen van begroting en jaarrekening.

Hieronder vind je meer informatie, berichten en hulpmiddelen in dit thema.

Waar ben je naar opzoek?

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese