De Leidraad Veilige zorgrelatie is geac­tualiseerd

Geplaatst op 2 augustus 2019

De Leidraad Veilige zorgrelatie is geactualiseerd, zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving. De Leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie voor een vellige zorgrelatie voor cliënten.

De Leidraad doet aanbevelingen ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling van medewerkers en vrijwilligers jegens cliënten. De aanbevelingen gaan over bewustwording, preventie en interventie. LOC heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Leidraad.

Leidraad

De Leidraad is ontwikkeld voor de langdurige zorg (VVT, GZ en GGZ), maar is ook voor andere sectoren bruikbaar. De Leidraad is in drie vormen beschikbaar op www.veiligezorgrelatie.nl:

  • Aanbevelingen op één A4
  • Compacte versie voor besluitvorming
  • Uitgewerkte versie (met informatie, tips en adviezen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit onderwerp)

Actualisatie

Sinds de publicatie van de Leidraad vijf jaar geleden, zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die vroegen om een actualisatie van de eerst versie. De laatste update betreft met name wijzigingen ten aanzien van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het Waarschuwingsregister en een IGJ-richtlijn over geweld in de zorgrelatie.

Relatie met Meldcode Huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling, waarvoor de Meldcode geldt, gaat het om grensoverschrijdend gedrag of mishandeling door een naaste. De Leidraad Veilige zorgrelatie richt zich op situaties waarbij een professional of vrijwilliger van een zorgorganisatie dat (mogelijk) heeft gedaan. De zorgorganisatie heeft als zorgaanbieder en werkgever dan een andere verantwoordelijkheid. En van medewerkers vraagt dit de moed om bepaald gedrag van een collega bespreekbaar te maken.

Relatie met het Waarschuwingsregister

De minister van VWS heeft het voornemen om deelname aan het Waarschuwingsregister verplicht te gaan stellen. Het Waarschuwingsregister is één van de preventieve maatregelen die een organisatie kan nemen om grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door een professional te voorkómen. In de Leidraad Veilige zorgrelatie staan er meer.

De Wie-doet-wat-Wijzer

Aan de uitgewerkte versie van de Leidraad is nu de Wie-doet-wat-Wijzer toegevoegd. Deze Wijzer helpt om (nog beter) informatie te vinden in dit omvangrijke document met toelichting op de aanbevelingen, tips en adviezen. De Wijzer vat daartoe de acties samen van relevante functionarissen om te werken aan een veilige zorgrelatie mét mogelijkheid van doorklikken naar de relevante informatie uit de Leidraad. 

Meer weten

De Leidraad is ontwikkeld door een klankbordgroep met daarin de cliënten-/patiëntenorganisaties Ieder(in), LOC, Mezzo, NPCF, de brancheorganisaties ActiZ, BTN, GGZ Nederland en de beroepsorganisaties: Verenso, VGN en V&VN.
VWS, die ook opdrachtgever was, IGZ en VNG hebben als toehoorder/adviseur geparticipeerd.

Achtergrondinformatie bij dit bericht (2 A4).

Ga meteen naar de Leidraad: www.veiligezorgrelatie.nl

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese