Cliënten­raad en de Wet zorg en dwang

Geplaatst op 16 november 2020

Mensen en organisaties zijn zoekende om passend uitvoering te geven aan de Wet zorg en dwang. De maatschappelijke discussie gaat vaak over de administratieve lasten die gepaard gaan met deze nieuwe wet. Maar deze wet biedt ook volop mogelijkheden om afwegingen te maken tussen vrijheid en veiligheid bij mensen die zorg nodig hebben. Het gesprek voeren over die overwegingen is hard nodig. Cliëntenraden zijn bij uitstek degene die in dit gesprek de ruimte kunnen zoeken om daadwerkelijk aan te sluiten bij wat voor mensen van waarde is. En te bewaken dat mensen zoveel mogelijk in vrijheid kunnen leven. In dit bericht achtergrondinformatie en hulpmiddelen daarbij.

De Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 zijn de Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz van kracht. Deze wetten regelen in welke situaties mensen zorg onder dwang kunnen krijgen. Het uitgangspunt is daarbij altijd: “nee, tenzij”: er is alleen zorg onder dwang als het echt niet anders kan..

Handreikingen voor cliëntenraden

Cliëntenraden hebben een belangrijke adviesrol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang. En bij het bewaken of mensen hun leven kunnen leiden, zoals dat bij hen past. LOC maakte handreikingen met meer informatie over de wet en de rol van de cliëntenraad, inclusief tips en handvatten.

LOC publiceerde handreikingen speciaal voor cliëntenraden over hun rol bij de Wet zorg en dwang.
De Wet zorg en dwang, nee tenzij…!
De Wet zorg en dwang, nee tenzij…! Achtergrondinformatie

“Hoe kun je bewaken dat mensen
belangrijker blijven dan alleen het volgen van regels en protocollen?”

Laagdrempelig in gesprek?

Hoe breng je op een laagdrempelige manier een gesprek op gang over de Wet zorg en dwang (Wzd) en onvrijwillige zorg? Deze deurhangers en bijbehorende gesprekshandleiding helpen om laagdrempelig met elkaar in dialoog te gaan over de negen vormen van onvrijwillige zorg van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Gesprekshandleiding en deur­han­gers voor dialoog­gesprek­ken Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang in de thuissituatie

De Wet zorg en dwang geldt ook in de thuissituatie. Onvrijwillige zorg kan je nu ook thuis krijgen. Maar hoe gaat dat dan? Wat mag wel en wat mag niet? In dit webinar gaat LOC-adviseur Tiske Boonstra in gesprek met Barry Nugten, een cliëntvertrouwenspersoon van Zorgstem over de (on)mogelijkheden van onvrijwillige zorg thuis. Zorgstem biedt cliëntvertrouwenspersonen voor de Wzd en kent dus als geen ander de rechten van de cliënt. Ken jij ze ook?

Vraag de link aan om de webinar ‘Wet zorg en dwang in de thuissituatie’ terug te kijken

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese