Modelovereen­komst ondersteuning cliënten­raad

Geplaatst op 12 juli 2021

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) staat dat de cliëntenraad recht heeft op onafhankelijke ondersteuning (artikel 6 lid 3). En dat de cliëntenraad instemmingsrecht heeft met betrekking tot de selectie en benoeming van de ondersteuner van de cliëntenraad (artikel 8 lid 1 onder i). Hierover moeten instelling en cliëntenraad samen afspraken maken.

Modelovereenkomst ondersteuning

De model Medezeggenschapsregeling die LOC Waardevolle zorg samen met andere partijen opstelde, adviseert instelling en cliëntenraad om over de ondersteuning een aantal aparte schriftelijke afspraken te maken. 

LOC heeft een modelovereenkomst ondersteuning gemaakt die cliëntenraden en instellingen kan helpen bij het maken van deze afspraken. Je kunt de teksten gebruiken of aanpassen zodat deze past binnen de medezeggenschap in de instelling. 

Zo staan er in de modelovereenkomst de benamingen coach/ondersteuner/ambtelijk secretaris omdat in de praktijk verschillende functienamen voorkomen. In dit model zijn verder als bijlagen ook de stappen opgenomen om te komen tot ondersteuning en de taak- en functieomschrijving van de ondersteuner.

De modelovereenkomst is te downloaden op de pagina met de modellen bij de Wmcz 2018: www.clientenraad.nl/modellen

Rol van de ondersteuner

De ondersteuner van de cliëntenraad speelt een belangrijke rol bij goede medezeggenschap. De ondersteuner neemt de cliëntenraad veel praktisch werk uit handen. En zorgt voor continuïteit zonder de taak van de cliëntenraad over te nemen. LOC ondersteunt ruim 40 jaar cliëntenraden en ondersteuners. In die jaren hebben we een speciaal aanbod ontwikkeld voor ondersteuners van cliëntenraden.

Dat aanbod bestaat uit een jaarlijkse leergang, netwerkbijeenkomsten, intervisie en/of individuele begeleiding en een uitgebreide brochure met achtergrondinformatie over de rol van de ondersteuner, met daarbij praktische handvatten en tips.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.