Tools

Nieuw filmpje: Beknopte uitleg Wmcz 2018

Beknopte uitleg Wmcz 2018 Per 1 juli aanstaande is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 van kracht. In een filmpje van minder dan 10 minuten geeft LOC-adviseur Theo van Ooi…

lees verder

Grootschalig luisteren

Geplaatst op 15 mei 2020 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Aan de hand van de verhalen van mensen zicht krijgen op hoe zij hun kwaliteit van leven beoordelen. En hoe draagt ondersteuning daar al dan niet aan bij? Of kán die daar aan bijdragen, met aandacht voor ieders persoonlijke situatie en eigenheid? Om dat in beeld te brengen is ‘Grootschalig luisteren’ ontwikkeld: een slim en laagdrempelig onderzoeksinstrument.

lees verder

Het externe netwerk van de cliënten­raad in de jeugdzorg

Geplaatst op 14 mei 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Door zicht te hebben op het speelveld waarbinnen je als cliëntenraad in de jeugdzorg werkt, kun je op de juiste wijze en op de juiste plek invloed uitoefenen op de kwaliteit van de jeugdzorg. Zowel binnen de instelling als daarbuiten.

lees verder

Stap­penplan voor nieuwe afspraken met de cliënten­raad

Geplaatst op 12 mei 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Ook bestuurders en management van jeugdzorgaanbieders krijgen te maken met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Zij moeten met de cliëntenraad nieuwe afspraken maken over de medezeggenschap. Hoe je dat in 6 stappen doet, lees je in de brochure Stappenplan voor nieuwe afspraken met de cliëntenraad van LOC Jeugd.

lees verder

Eigen agenda van de cliënten­raad

Geplaatst op 7 mei 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Als een cliëntenraad om advies wordt gevraagd, volgt de raad de agenda van de instelling. De cliëntenraad kan echter ook zelf agendapunten aandragen en zo het beleid van de instelling actief beïnvloeden. Hoe je tot een eigen agenda komt, lees je in de brochure Eigen agenda van de cliëntenraad van LOC Jeugd.

lees verder

Webinar medezeg­genschapsregeling terug­kij­ken

Vorige maand gaf Thom van Woerkom, coördinator medezeggenschap tweemaal een webinar over de (model) medezeggenschapsregeling. Vanaf nu is deze webinar terug te kijken.

lees verder

Handreiking en Podcast over Visie op medezeg­genschap

Voordat cliëntenraden en zorgaanbieders samen afspraken maken over medezeggenschap en deze vastleggen in de medezeggenschapsregeling, is het belangrijk om bij de basis te beginnen: bij de visie op medezeggenschap. Met deze nieuwe handreiking biedt LOC handvatten vragen en tips voor een constructief gesprek over de visie op medezeggenschap.

lees verder

Wie kom je tegen als het thuis niet goed gaat?

Geplaatst op 20 april 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat als zij in de jeugdbeschermingsketen terechtkomen. De tekeningen en vragen op deze 7 praatplaten geven uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de jeugdbeschermingsketen.

lees verder

Steffie legt corona eenvoudig uit

Geplaatst op 9 april 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit jeugdzorg, Rechten van mensen
In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook in (de achterban van) cliëntenraden. In deze crisistijd is het belangrijk oog te hebben…

lees verder (2)

Gesprekshandleiding en deur­han­gers voor dialoog­gesprek­ken Wet zorg en dwang

Hoe breng je op een laagdrempelige manier een gesprek op gang over de Wet zorg en dwang (Wzd) en onvrijwillige zorg? Afgelopen jaar zijn als hulpmiddel deurhangers en bijbehorende gesprekshandleiding…

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.