Ondersteuner Cliënten­raad

Parttime
Uren per week: 0 tot 8 uur

De NNCZ brengt de verschillende aspecten van wonen, welzijn en zorg samen. Dat is wat ons uniek maakt. We proberen ons werk zo dicht mogelijk bij de cliënt te doen in wijken en dorpen, waardoor we in staat zijn optimaal aan te sluiten bij onze doelgroep. Mensen willen of zijn genoodzaakt langer thuis te blijven wonen. We werken daarom steeds meer en intensiever samen met netwerkpartners als huisartsen etc. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties. We geloven in het belang van samenwerken, verbinden en dichtbij zijn. We geloven in de kracht van mensen en wederkerigheid. Immers: samen zijn we van waarde!

De cliëntmedezeggenschap hebben we in verschillende vormen georganiseerd. Op cliëntniveau (direct tussen cliënt en zorgverlener), op het niveau van de werkgebieden (9 gebiedsraden) en op organisatieniveau (1 cliëntenraad). De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten en hun naasten in alle NNCZ-werkgebieden. De cliëntenraad is spiegel en gesprekspartner voor de Raad van Bestuur als het gaat om de strategie en het beleid van de NNCZ. De Cliëntenraad is samengesteld uit een afvaardiging vanuit alle gebiedsraden. Raad van Bestuur en Cliëntenraad ontmoeten elkaar zo’n 10x per jaar.

Ter versterking van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar een:

                                             Ondersteuner Cliëntenraad

                                             Gemiddeld 5 uren per week

Dat is interessant! Kan je wat meer vertellen over deze functie?
Als Ondersteuner Cliëntenraad heb je een coachende, adviserende, coördinerende, faciliterende en ondersteunende taak. Je vervult een belangrijke rol binnen de cliëntenraad in de binding van de raadsleden onderling, de continuering van het raadswerk en het stimuleren dat de doelstellingen van de raad behaald worden. Je biedt beleidsinhoudelijke en operationele ondersteuning aan de cliëntenraad bij de uitvoering van de wettelijke taak en opdracht zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en in de samenwerkingsovereenkomst zorgaanbieder-cliëntenraad. De ondersteuner valt onder de directe aansturing van de bestuurder. Je wordt operationeel aangestuurd door het dagelijks bestuur van de cliëntenraad.

Meer concreet betekent dit het volgende. Je volgt nauwgezet het organisatiebeleid en beoordeelt nieuw beleid op voor cliënten aanmerkelijke belangen. Je signaleert welke onderwerpen de aandacht van de Cliëntenraad (aandachtsvelders) behoeven, gegeven het advies- en instemmingsrecht. Je organiseert de (overleg)vergaderingen (o.a. planning, ruimten, verzending vergaderstukken, archivering). In overleg met het dagelijks bestuur van de cliëntenraad en/of aandachtsvelders bereid je de behandeling van inhoudelijke thema's voor, stelt desgewenst conceptadviezen op en schrijft kort na de vergaderingen een verslag. In dat verslag worden de voor de Cliëntenraad geldende conclusies, besluiten en acties verwoord.

Je ondersteunt de cliëntenraad bij het jaarlijks opstellen van een werkplan passend bij de missie, visie en strategie van de organisatie en draagt zorg voor tijdige verbinding hierbij van de Raad van Bestuur. Na vaststelling van het werkplan ondersteun je de cliëntenraad in de uitvoering ervan en adviseer/coach je hen in hun manier van werken, overleggen, besluitvorming, communicatie en vergadertechniek. Hierbij hoort ook de ondersteuning bij de jaarlijkse zelfevaluatie.

Samen met de cliëntenraad zorg je voor een goede verbinding tussen informele- en formele medezeggenschap. Je schrijft de column van de Cliëntenraad in het NNCZ-magazine Dichtbij.

Dat klinkt goed! Waar moet ik aan voldoen om aan de slag te gaan als Ondersteuner Cliëntenraad?
Je hebt HBO-niveau verkregen door opleiding of ervaring. Je hebt ervaring met het inrichten van informele- en formele medezeggenschap. Je bent alert en oplossingsgericht en bent tevens luistervaardig, inlevend, sociaal en communicatief vaardig. Je kunt omgaan met een vertrouwensfunctie en beheerst gespreks- en onderhandelingstechnieken. Je hebt oog voor bestuurlijke verhoudingen met name in relatie tot medezeggenschap en de positie van de cliëntenraad. Je hebt kennis van cliëntenrechten en zorgverzekeringen en bent geschoold in de kennis omtrent de taken van een cliëntenraad. Kennis en ervaring in de verpleeghuissector is een pré.

Aanvullende info
De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) is gevestigd in meerdere gebieden in Drenthe en Groningen. De standplaats zal onze vestiging van de Ondersteunende Dienst in Hoogeveen zijn. Vergaderingen van de cliëntenraad hebben afwisselend in de verschillende werkgebieden plaats. De ondersteuner wordt benoemd in overeenstemming met de cliëntenraad

En als ik aan het werk ga als Ondersteuner Cliëntenraad, wat mag ik dan verwachten?
Wij bieden jou een dynamische, uitdagende functie binnen een mooie, groeiende en unieke organisatie waar jij je verder kan ontwikkelen. Uiteraard bieden we een goed geregeld arbeidsvoorwaardelijk pakket van o.a. salaris, pensioenregeling, reiskosten en vakantiedagen volgens CAO VVT. De arbeidsovereenkomst word je aangeboden voor bepaalde tijd met de optie tot verlenging en de functie is nu volgens FWG ingeschaald in schaal 45.  

Wil jij deel uit maken van ons team en deze bijzondere organisatie? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren via deze link: https://werkenbij.nncz.nl/vacaturebeschrijving/ondersteuner-clientenraad-okt

Download artikel als PDF

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese