Voorzitter Respect Cliënten­raad

Vrijwillig
Uren per week: 0 tot 8 uur

Respect Wonen Zorg Welzijn verleent zorg in Scheveningen en Den Haag. Wij hebben vijf locaties: Bosch en Duin, Quintus, Het Uiterjoon, ZeeWinde en Prins Willemhof. Daarnaast verlenen wij ook zorg bij mensen thuis. Dit doen wij met ongeveer 900 medewerkers en 200 vrijwilligers.

De Cliëntenraad Respect komt op voor het welzijn en de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten (en hun naasten) van alle locaties en van de cliënten die thuis zorg of behandeling van Respect ontvangen. De cliëntenraad oefent invloed uit op de besluitvorming van de instelling en adviseert het management en de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. Ook denkt de Cliëntenraad mee bij  ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. De Cliëntenraad heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot voorgenomen besluiten die Respect in zijn geheel betreffen. Het kader wordt gevormd door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner.

Voor de Cliëntenraad is Respect Wonen Zorg Welzijn  op zoek naar een enthousiaste, betrokken, actieve 

Onafhankelijk  voorzitter Cliëntenraad

Taken:

 • voorzitten van vergaderingen
 • samen met de ambtelijk secretaris zorgen voor de agenda
 • regie voeren over besluitvormingsprocessen en het bewaken van procedures en afspraken
 • eventueel samen met een raadslid de cliëntenraad vertegenwoordigen bij externe bijeenkomsten

Profiel

 • inspirerende persoonlijkheid, verbinder en ruimte gevend
 • het vermogen om de CR leden optimaal tot hun recht te laten komen
 • gemotiveerd om de verdere professionalisering van de medezeggenschap en de noodzakelijke veranderprocessen in goede banen te leiden
 • onderhandelingsvaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • ervaring met en kennis van cliëntenmedezeggenschap in de (langdurige) zorg;
 • affiniteit met de doelstellingen van Respect Zorggroep
 • inzicht in ontwikkelingen op het gebied van cliëntenzorg in de Verpleging, Verzorging, Thuiszorg en Behandelzorg
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • sociaal en communicatief vaardig

Wat bieden wij?

De benoeming is in principe voor vier jaar waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden behoort. Voor de uitvoering van deze functie bestaat een onkostenvergoeding van € 180,- per maand exclusief reiskostenvergoeding en incidentele scholingskosten

De verschillende documenten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de Cliëntenraad zijn opvraagbaar bij de ambtelijke secretaris Mirjam Kleijweg via m.kleijweg@respectzorg.nl. In het bijzonder wordt verwezen naar de statuten, de Medezeggenschapsregelingen en het Huishoudelijk Reglement cliëntenraden conform de Wmcz 2018.  De ambtelijk secretaris is ook telefonisch benaderbaar voor beantwoording van vragen of kan eventueel doorverwijzen. Telefoon: 06 83 88 93 26. Ga naar de website van Respect voor meer informatie over de organisatie.

Download artikel als PDF

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese