Uitstel Wet zorg en dwang lost niets op

LOC pleit samen met acht cliëntenorganisaties in een brief aan minister de Jonge van VWS om de Wet zorg en dwang zonder vertraging in te voeren. We zien de Wet zorg en dwang als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. We pleiten voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren.