Aan­kondiging pod­castserie met en voor bes­tuurders

gesprek over kansen en vragen, dilemma’s en mogelijke oplossingen die de dagelijkse praktijk van medezeggenschap met zich meebrengt.