Cursus Medezeg­genschap in Den Bosch

Sinds 1 juli 2020 zijn de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) en het besluit Wmcz 2018 van kracht. Dit betekent veel voor de rechten en plichten van cliëntenraden en zorgaanbieders. Tijdens de cursus medezeggenschap informeert LOC over de Wmcz 2018 en de betekenis hiervan voor de praktijk van medezeggenschap. Het is mogelijk om deel te nemen aan de hele dag of alleen aan het ochtendprogramma of alleen aan het middagprogramma.

Ochtendprogramma: Basiscursus medezeggenschap

De Basiscursus medezeggenschap is een informatieve en praktische cursus voor nieuwe cliëntenraadsleden(*) en ondersteuners. De cursus is ook geschikt voor leden die hun kennis willen bijspijkeren. Tijdens de Basiscursus worden deelnemers meegenomen in onderdelen van de Wmcz 2018 en wat dit in de praktijk betekent. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de taak en rollen van de cliëntenraad binnen de zorg. Ook rechten en plichten van cliëntenraad en zorginstelling komen aan bod. Zoals bijvoorbeeld het recht op informatie en het advies- en instemmingsrecht. En hoe ga je daarmee om? En waar kun je als raad terecht wanneer er sprake is van een patstelling tussen cliëntenraad en zorginstelling?

Tijdens de basiscursus is er volop ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling met andere deelnemers.

* We adviseren nieuwe leden van cliëntenraden en ondersteuners om, voorafgaand aan de Basiscursus, een (online) cursus Welkom in de cliëntenraad te volgen. LOC biedt deze (online) cursus maandelijks aan. In deze (digitale) training vertellen we aan de hand van 10 tips hoe je kunt beginnen om jezelf in te werken in de wereld van ‘de cliëntenraad’. Er komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en er is voldoende ruimte om eigen vragen te stellen.

Middagprogramma: Verdiepingscursus medezeggenschap

Tijdens de Verdiepingscursus gaan we dieper in op de stof die we behandelen bij de Basiscursus medezeggenschap. Er komen vragen aan bod als: Hoe geef je cliëntenmedezeggenschap vorm en inhoud? Wat betekent advies- en instemmingsrecht? Hoe kun je rechten uitoefenen? En wat is er nodig om medezeggenschap (nog) beter te laten verlopen? Tijdens de cursus is er volop ruimte voor vragen en uitwisseling, opdat ieder vanuit zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheden eraan kan bijdragen dat de positie van de cliëntenmedezeggenschap wordt verstevigd. Met als -uiteindelijke- doel het realiseren van waardevolle zorg voor cliënten. Tijdens de verdiepingscursus is er volop ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling met andere deelnemers.

Voor wie?

De cursus is geschikt voor cliëntenraadsleden en ondersteuners in alle sectoren. Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal twee leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om mogelijkheden te bespreken voor een cursus op maat op locatie. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Kosten

De cursus is gratis toegankelijk voor leden van cliëntenraden die lid zijn van LOC (en hun ondersteuner). Voor cliëntenraadsleden en ondersteuners van cliëntenraden die géén lid zijn van LOC** bedragen de kosten € 95,00 per deelnemer per cursusdag. Bij inschrijving voor twee dagdelen bedragen de kosten voor niet-leden** in totaal € 175,00 p.p.

NB: Heb je je aangemeld, maar ben je toch verhinderd? Afmelden voor deelname kan tot 48 uur voorafgaand aan de cursusdag. Bij afmelding 24 uur van te voren wordt 50% in rekening gebracht en bij niet afmelden 100%.

** Is je cliëntenraad nog geen lid? Lees meer op de pagina over lid worden voor alle informatie over het lidmaatschap van LOC en de voordelen voor leden.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese