Vraag & antwoord

Iedereen die een vraag heeft over de zorg kan bij de LOC-vraagbaak terecht voor informatie en advies. We beantwoorden dagelijkse vele vragen over onder andere (mede)zeggenschap en belangenbehartiging in zorg en welzijn.

Aan mensen die zorg krijgen geeft onze Vraagbaak informatie en advies bij vragen over zorg- en dienstverlening, patiëntenrechten en dergelijke. Zonodig verwijst de Vraagbaak door naar andere instanties. Veelgestelde vragen vind je hieronder.

Andere vraag?

De LOC-Vraagbaak is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken: (030) 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl. Of vul het formulier in via de roze knop en we antwoorden zo snel mogelijk.

Filter op thema:

Ik heb een vraag over corona en medicijnen

Voor vragen over corona en medicijnen verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over medicijnen

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en zieken­huizen

Voor vragen over corona en ziekenhuizen verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over ziekenhuizen

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en bur­ger­hulpver­lening (BHV)

Voor vragen over corona en burgerhulpverlening (BHV) verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over burgerhulpverlening

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en werken in de zorg

Voor vragen over corona en werken in de zorg verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over werken in de zorg

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en GGZ

Voor vragen over corona en GGZ verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over GGZ

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en vervoer

Voor vragen over corona en vervoer verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over vervoer

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en paramedische zorg

Voor vragen over corona en paramedische zorg verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over paramedische zorg

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en digitale zorg

Voor vragen over corona en digitale zorg verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over digitale zorg

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en gehan­dicap­ten­zorg

Voor vragen over corona en gehandicaptenzorg verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over gehandicaptenzorg

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en per­soonsgebon­den budget

Voor vragen over corona en persoonsgebonden bugdet (PGB) verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over persoonsgebonden budget

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en beschermd wonen /​​ maatschap­pelij­ke opvang

Voor vragen over corona en beschermd wonen / maatschappelijke opvang verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en jeugdzorg

Voor vragen over corona en jeugdzorg verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over jeugdzorg

Thema’s: Coronavirus

Ik heb een vraag over corona en thuiszorg

Voor vragen over corona en thuiszorg verwijst LOC je door naar de pagina met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid:

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over zorg voor thuiswonenden

Thema’s: Coronavirus

Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeg­huizen te verbieden?

 • Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. 
 • Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.
 • Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland. 
 • De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken – zoals in Noord-Brabant en Limburg – is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen. 
 • Als veel medewerkers tegelijk ziek worden, zijn er te weinig zorgverleners om de bewoners te verzorgen.
 • Ook op alle plekken in Nederland zijn verpleeghuizen per 19 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

De vragen en antwoorden rondom het coronavirus in verpleeghuizen zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Wie heeft het besluit genomen om bezoek in verpleeg­huizen te verbieden?

 • Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet. 
 • Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is ook overleg geweest over de gevolgen met de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland). 
 • Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot het advies gekomen om alle verpleeghuizen te sluiten omdat het in het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.
 • Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben. 
 • Het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek leidt echter toe dat de kans dat mensen in het verpleeghuis besmet raken zo klein mogelijk is.

Deveelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Hoe lang gelden de genomen maat­regelen voor verpleeg­huizen en wie besluit daarover?

 • De genomen maatregelen gelden tot en met 28 april. 
 • Het is mogelijk dat de maatregelen langer nodig zijn dan 28 april. 
 • Het kabinet zal daarover besluiten op basis van informatie die zij van het RIVM en experts in de verpleeghuiszorg ontvangen.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een verpleeg­huis of in tijdelijke opname?

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.  
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.  
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.  
 • Op meerdere plekken in het land worden extra locaties geopend waar ook mensen met een (mogelijke) besmetting kunnen worden opgenomen.

Deveelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Mogen vrij­wil­ligers die bij­voor­beeld koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen in verpleeg­huizen?

 • Het advies is om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken.  De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg.
 • Zorgorganisaties kunnen er voor kiezen om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen (boven de 70 jaar), er geen verdenking is op de locatie en zij zelf geen klachten hebben zoals beschreven door het RIVM.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Wat zijn de con­sequen­ties van het besluit [om bezoek in verpleeg­huizen te verbieden] voor kleinschalig wonen?

 • Kleinschalige woonvoorzieningen zijn er in vele vormen. Mensen wonen er omdat ze kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact.  
 • We willen voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen. Als ouderen wonen in een complex met gemeenschappelijk ruimtes dan is bezoek ook niet meer mogelijk.  
 • Voor kleinschalige zorgorganisaties geldt daarmee hetzelfde als voor verpleeghuizen. Er is geen bezoek meer mogelijk of alleen in bijzondere gevallen. Dit om de kwetsbare ouderen en medewerkers te beschermen.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Wat zijn de con­sequen­ties van dit besluit [om bezoek in verpleeg­huizen te verbieden] voor de dag­bes­teding?

 • Dagbesteding is een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Conform de richtlijn van het RIVM – om sociale afstand te houden – zijn al veel dagbestedingen gesloten.  
 • Wij begrijpen dat dit een pijnlijke maatregel is, omdat voor veel mensen hun dagactiviteit nu wegvalt.  
 • Zorgorganisaties zetten daarom in op zoveel mogelijke activiteiten zonder direct contact. Dit kan bijv. via contact via de telefoon of via een beeldscherm. Dit is voor mensen heel belangrijk. Als dat kan helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten.  
 • Het kan ook zo zijn zo dat specialisten ouderengeneeskunde bijv. niet meer in de wijk behandelen. Dit om de kans op verspreiding van het virus te voorkomen. Dan zal in overleg met de huisarts en de wijkverpleging worden gekeken of andere zorg nodig en mogelijk is. 

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Welke maatschap­pelij­ke initiatieven en voor­beel­den zijn er om het contact tussen bewoners van verpleeg­huizen en hun naasten op een creatieve manier te organiseren?

 • Er zijn gelukkig heel veel mooie initiatieven. Op lokaal niveau zijn er heel veel mensen die hulp aanbieden. We zien een grote bereidheid van buren om bijv. boodschappen te doen voor een buurman of buurvrouw of die willen oppassen op de kinderen van mensen die in de zorg werken. 
 • Overal in het land zijn veel muzikanten die optreden voor bewoners. Maar er zijn ook veel kerken en moskeeën die ouderen bellen om een praatje te maken. En kerkdiensten worden ook online aangeboden of via de kerktelefoon. 
 • We zien ook andere initiatieven van mensen die ouderen bellen. De ANBO telefoonlijn is hier een heel mooi voorbeeld van. 
 • Daarnaast is het mooi dat veel ex-zorgmedewerkers zich melden. Op platform www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen mensen zich melden die beschikbaar zijn. Organisaties kunnen zich daar melden als zij extra mensen nodig hebben. 

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Hoe word ik geïnfor­meerd over wat de genomen maat­regelen in verpleeg­huizen voor mij betekenen

 • Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de corona maatregelen anders gaan. Zorgorganisaties zullen u hierover per brief informeren. 
 • Veel zorgorganisaties hebben daarnaast ook de informatie op hun eigen website staan of zijn telefonisch bereikbaar.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Mag familie een bewoner uit een verpleeg­huis meenemen naar huis?

 • Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
 • Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen? Dat kan, maar  alleen als het veilig en verantwoord is. Zijn er bijvoorbeeld waarborgen voor 24-uurs toezicht en kunnen medische, verpleegtechnische en verzorgende handelingen door de familie of door professionals thuis worden verricht? Indien de cliënt gedwongen is opgenomen, met een art. 21 Wzd-indicatie, een RM of een IBS, geldt een extra toets: deze cliënten zijn gedwongen opgenomen om ernstig nadeel voor henzelf of hun omgeving te voorkomen. Daarom zal het verpleeghuis moeten toetsen of de familie – al dan niet samen met door hen ingeschakelde professionals – in staat kunnen worden geacht om het ernstig nadeel te voorkomen.   
 • Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar het verpleeghuis. De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is samen met zijn familie zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
 • Daarna zal bezien moeten worden of er plek is in het verpleeghuis.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Mogen cliënten het verpleeg­huis nog uit voor een wandeling?

 • Nee dit kan niet. In en uit-gaan van het verpleeghuis moet tot het minimum beperkt worden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.
 • Soms is naar buiten gaan wel mogelijk, bijvoorbeeld naar een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen).
 • Alleen in uitzonderlijke situaties kan de cliënt naar buiten. Als de cliënt in uitzonderlijke situaties toch naar buiten gaat, vermijd contact buiten de deur – tenminste 1,5m afstand.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Moet de deur van het verpleeg­huis op slot?

 • Dit kan. Zorgorganisaties moeten ervoor zorgen dat er geen mensen binnenkomen die niet bijdragen aan de basiszorg, maar ook dat er geen cliënten naar buiten gaan. Als het hierbij behulpzaam is om deuren te sluiten dan kan dit. 
 • Let hierbij wel op dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

Deveelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Is het verstandig om partners evt. in te huizen in het verpleeg­huis?

 • Als hier de mogelijkheid toe is kan dit overwogen worden. Dit betekent wel dat de partner gedurende de hele periode dat de maatregelen gelden in de zorginstelling moet verblijven.
 • Het is aan de zorgorganisaties – in overleg met naasten en familie – om te bezien of en hoe dit mogelijk is.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Geldt voor locaties waarop Geriat­rische revalidatiezorg en of eerste-lijn verblijf zorg wordt geboden ook een bezoek verbod?

Ja. Het bezoekverbod geldt voor alle plekken waar mensen geclusterd zorg ontvangen en er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Wat doen we met de was nu bezoek aan verpleeg­huizen niet toegestaan is?

 • Naasten die de was doen voor bewoners van het verpleeghuis kunnen dit in principe blijven doen. 
 • De was kan dan bijv. in een waszak gebracht en gehaald worden en afgeleverd bij de ingang. Het is aan de zorgorganisatie om af te spreken hoe dat precies werkt.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Kan ik post, bloemen of andere spullen naar mijn naaste in het verpleeg­huis brengen?

Ja dit kan:

 • Post kan gewoon naar een naaste in het verpleeghuis. 
 • Bloemen of andere spullen kunnen – in overleg met het verpleeghuis – worden afgegeven bij de ingang.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen in het verpleeg­huis?

 • Goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen is van groot belang. 
 • Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal de zorgorganisatie handhaven.  Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals bijvoorbeeld het inschakelen van de politie.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Wat betekent de aangepaste bezoek­regeling voor zelfstan­dige woningen verbonden met het verpleeg­huis?

 • Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor.  Zorg wel dat eventuele tussendeuren of binnendoor gangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt. 
 • Als de zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde ingang als het verpleeghuis, of alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de aangepaste bezoekregeling daar ook.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Mag mijn naaste op dit moment verhuizen naar een verpleeg­huis?

 • Ja. Mensen die een plek in het verpleeghuis nodig hebben kunnen verhuizen als er een passende plek vrij is.
 • Ook bij de verhuizing moet de het aantal familie/naasten dat mee naar binnen gaat tot een minimum beperkt worden. 
 • De familie en de zorgorganisatie kunnen gezamenlijk afspraken maken over hoe dit georganiseerd kan worden.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Hoe zorgen we dat cliënten in verpleeg­huizen contact kunnen houden met naasten en familie?

 • Dit kan via de telefoon of via bijv. beeldschermbellen. Zorgorganisaties proberen zo snel mogelijk passende oplossingen te bieden. Er zijn ook zorgorganisaties die nu nieuwe of meer mogelijkheden aanbieden. Kijk voor voorbeelden van beeldbellen bijvoorbeeld op: zorg van nu.
 • LOC Waardevolle zorg verzamelt op haar website voorbeelden van hoe zorgorganisaties na de sluiting contact mogelijk maken tussen cliënten en naasten: lees verder. Cliëntenraden kunnen hier ook een rol in spelen.
 • U kan ook post sturen of spullen afgeven bij het verpleeghuis.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Wat wordt bedoeld met een uit­zon­dering voor mensen die stervende zijn in het verpleeg­huis?

 • Mensen die in de stervensfase zijn kunnen wel bezoek ontvangen. Hiervoor is een uitzondering ook gemaakt die de zorgorganisatie zelf moet invullen zoals dat op die locatie past en rekening houdend met de algemene RIVM adviezen. 
 • Ook hierbij geldt dat het bezoek wel beperkt moet blijven. Veel zorgorganisaties hanteren de richtlijn van 1 bezoeker per cliënt per dag.

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Kunnen mensen die zijn overleden nog opgebaard worden in het verpleeg­huis?

 • In deze moeilijke periode is het van groot belang heel zorgvuldig te communiceren met nabestaanden.  Contact met de familie/nabestaanden is niet alleen schriftelijk, maar telefonisch of via beeldbellen. Er is een contactpersoon voor vragen van de familie/nabestaanden. 
 • Zolang de maatregelen van kracht zijn is het advies om de overledene zo snel mogelijk over te dragen aan een mortuarium. Dit om de kans op verspreiding en besmetting te verkleinen. 
 • Zie ook het bericht: Zeven dagen termijn voor oplevering appartement tijdelijk opgeschort

De veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus zijn in gezamenlijkheid opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

Thema’s: Coronavirus

Wat is het advies­recht van de cliënten­raad bij de was- en brood­kos­ten?

De zorginstelling kan kosten in rekening brengen voor het doen van de was van cliënten. En cliënten zelf geld geven zodat zij zelf bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch kunnen inkopen. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht over de regelingen voor de was- en brood kosten. Dit valt onder artikel 3 lid 1 onder i ‘voedingsaangelegenheden van algemene aard’ en l ‘een voor cliënten geldende regeling’ van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

LOC berekent jaarlijks de nieuwe bedragen voor was- en broodkosten. Klik hier voor de actuele was- en broodkosten.

Wat kan de cliënten­raad doen bij gedwongen ver­huizin­gen? En bij sluiting van een locatie?

Allereerst: duidelijk maken aan de zorgaanbieder hoe ingrijpend een overplaatsing is en hoe belangrijk het is dat de instelling daar zorgvuldig mee omgaat. Daarna kunnen cliëntenraad en zorgaanbieder kijken hoe de instelling overplaatsingen aanpakt. Is er een procedure, houdt men zich daaraan en zijn verbeteringen mogelijk.

Is er sprake van de verhuizing van een groep cliënten, dan is het goed dat de instelling een verhuisregeling opstelt. Met alle hierboven genoemde punten.

Verhuisprocedures en -regelingen vallen onder het verzwaard adviesrecht. Onder artikel 3 lid 1 onder l ‘een voor cliënten geldende regeling’ van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De zorgaanbieder moet dit advies volgen. Wil hij dit niet? Dan moet hij toestemming vragen aan de (landelijke) commissie van vertrouwenslieden.

Lees voor meer informatie de publicatie Sociaal Plan Verhuizingen.

Waar kan de cliënten­raad op letten bij het advies over de nieuwe klachten­regeling?

1 januari 2016 ging de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in. Dat betekent onder andere dat zorginstellingen hun klachtenregeling moeten aanpassen. De cliëntenraad heeft hier verzwaard adviesrecht.

Belangrijke aandachtspunten in de klachtenregeling:

 • Het is niet meer verplicht dat een zorginstelling een klachtencommissie heeft. Er kan ook een andere manier om klachten te behandelen worden vastgelegd in de klachtenregeling. De cliëntenraad kan bekijken of die regeling cliënten recht doet, of cliënten vertrouwen hebben in die regeling.
 • Iedere cliënt moet toegang hebben tot een klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenraad kan bekijken welke functie het beste past bij de cliënten.
 • De klachtenregeling moet voor cliënten begrijpelijk omschreven zijn; de zorginstelling moet cliënten erover informeren. De cliëntenraad kan erop toezien dat dat ook gebeurt.

Bekijk ook de handreiking Wkkgz voor cliëntenraden.

Heeft de cliënten­raad advies­recht bij de benoeming van een interim manager en bij een interne benoeming van een manager?

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht bij benoeming van een direct leidinggevende van een woonvoorziening of afdeling (Wmcz artikel 3 lid 1 m).

Dat adviesrecht geldt ook wat betreft de manager als het gaat om een interne benoeming. Dat blijkt uit een uitspraak van de Landelijke commissie van vertrouwenslieden in 2008. De commissie oordeelde dat de benoeming van een interne kandidaat voor de cliënten niet anders is dan die van een externe kandidaat.

Als het gaat om een benoeming van minimaal 6 maanden, kun je op basis van deze uitspraak concluderen dat voor een tijdelijke benoeming van een manager van een woonvoorziening hetzelfde geldt. 

Deze bepaling staat in de huidige Wmcz, in de Wmcz 2018 is dat anders. Lees in deze publicatie het verschil.

Is de cliënten­raad verplicht de achterban te raadplegen en te infor­meren?

De cliëntenraad heeft de opdracht om namens alle cliënten medezeggenschap uit te oefenen. Over het raadplegen van de achterban lijkt de Wmcz zichzelf tegen te spreken. Aan de ene kant de voorwaarde voor de cliëntenraad om representatief te zijn, aan de andere kant het recht van de raad om te werken zonder last en ruggespraak.

Belangrijk is dat de cliëntenraad adviseert namens de cliënten. De raad kan dus zelf beslissen of hij het advies kan geven namens cliënten zonder de achterban te raadplegen. Als de raad voor een bepaald onderwerp niet voldoende zicht heeft op de mening van de cliënten, is het dus zaak de achterban te raadplegen. De cliëntenraad is wel verplicht de achterban te informeren over de werkzaamheden van de raad.

Los van de verplichting is het belangrijk voor een cliëntenraad om contact te hebben met de achterban. Het geeft adviezen van de raad meer draagvlak, en daarmee meer kracht. Een zichtbare cliëntenraad is vaak ook beter geïnformeerd over wat cliënten belangrijk vinden.

Wilt u meer weten over het contact met de mensen die u vertegenwoordigt? Lees dan onze publicatie InContactStaan en bijbehorende Bewaarkaart

Kan de raad een van zijn leden schorsen of ontslaan als deze slecht functioneert?

De Wmcz zegt hier niets over maar het zijn zaken die de raad kan regelen in het huishoudelijk reglement. De raad kan daarin een procedure opnemen om leden te schorsen of te ontslaan. Het is daarbij belangrijk dat er heldere criteria zijn waar de raad zich op baseert bij de beslissing een raadslid te schorsen of ontslaan.

Hoe kan de cliënten­raad aan nieuwe leden komen?

Het is voor veel raden een probleem om nieuwe leden te werven. En er bestaat niet één oplossing voor, het een kwestie van uitproberen wat bij jouw zorginstelling werkt. Er zijn in het land heel veel ervaringen opgedaan en we geven hier een opsomming van een aantal mogelijkheden:

 • Mensen persoonlijk benaderen.
 • Medewerkers vragen om de vraag van de raad naar nieuwe leden te bespreken met cliënten en/of naasten.
 • Een voorlichtingsbijeenkomst over het werk van de cliëntenraad.
 • Een advertentie in het eigen tijdschrift, de nieuwsbrief of op de website van de instelling.
 • Een advertentie in de lokale krant.

In het algemeen is het belangrijk dat de cliëntenraad zichtbaar is en dat voor cliënten het belang van een raad duidelijk is. Goed PR helpt bij het vinden van nieuwe leden!

Wilt u meer informatie of advies of maat? Neem dan contact op met de Vraagbaak via vraagbaak@loc.nl of 030-2843200.

Wat is de status van een ongevraagd advies van de cliënten­raad?

De cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle zaken die voor cliënten van belang zijn. Of het advies verzwaard is of niet, hangt af van het onderwerp. De onderwerpen waarover de cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft, staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Ook voor een ongevraagd advies over een onderwerp dat onder het verzwaard adviesrecht valt, geldt dat de manager niet mag afwijken van dat advies zonder toestemming van de commissie van vertrouwenslieden.

De manager moet het advies van de cliëntenraad meenemen zodra hij een besluit wil nemen op dat gebied. Hij kan de opvolging van een ongevraagd advies wel uitstellen. Voorwaarde daarvoor is dat hij dat uitstel goed kan motiveren.

In onze publicatie Basisinformatie medezeggenschap kan je hier meer over lezen.

Heeft de cliënten­raad recht op een coach/​​on­dersteuner en heeft de raad advies­recht bij de benoeming van een coach/​​on­dersteuner?

De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz, recht op middelen en zo nodig, personele ondersteuning. Dat recht dient te zijn vastgelegd in het instellingsbesluit. Veel meer zegt de wet hier niet over.

Over het instellingsbesluit cliëntmedezeggenschap heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht en daarmee dus ook over de ondersteuning. De raad kan onderhandelen over de benoeming van de ondersteuner. Dus over zaken als profiel, aantal uren, functiebeschrijving, professionaliteit en onafhankelijkheid. Dit staat niet letterlijk in de wet maar kan dus wel geregeld worden. Het is belangrijk om de afspraken hierover op papier te zetten en deze jaarlijks te actualiseren.

De Eerste Kamer behandelt op dit moment de nieuwe Wmcz 2018. Daarin is geregeld dat iedere cliëntenraad recht heeft op onafhankelijke ondersteuning.

Wat zijn de belangrijkste rechten van de cliënten­raad?

De cliëntenraad heeft zijn rechten op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Die rechten zijn:

 • Het recht op informatie
 • Adviesrecht
 • Recht op overleg
 • Recht op middelen en indien nodig, personele ondersteuning

In onze publicatie Basisinformatie medezeggenschap staan alle rechten uitgewerkt. Ook treft u hier een aantal praktische hulpmiddelen voor het werken in de cliëntenraad.

Is een handtekening onder het zorgplan verplicht?

Het is vanaf 1 oktober 2018 officieel niet meer verplicht om een handtekening te hebben onder het zorgplan en iedere wijziging daarvan. Dat komt door een wijziging van de Algemene Voorwaarden bij een zorgovereenkomst.

Aanpassing Algemene Voorwaarden

Branchevereniging ActiZ heeft in samenwerking met branchevereniging BTN, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland de tweezijdige Algemene Voorwaarden aangepast. Deze afschaffing leidt volgens de verschillende partijen direct tot een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten, zowel voor de medewerker als de cliënt. De verpleegkundige heeft hierdoor meer tijd om goede zorg te leveren en de cliënt krijgt sneller goede en passende zorg. De nieuwe Algemene Voorwaarden gaan in per 1 oktober 2018

Administratieve lasten

Drie maanden na invoering van de huidige Algemene Voorwaarden bleek dat de invoering per 1 januari 2017 leidde tot een verhoging van administratieve lasten bij verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Ook cliënten hadden hier last van. Om deze reden werd de eind 2017 geplande evaluatie vervroegd. Ongeveer zestig zorgorganisaties namen deel aan de evaluatie. De uitkomsten ervan dienden als input voor de nieuwe Algemene Voorwaarden en bevestigden het beeld van hogere administratieve lasten.

Een van de grootste wijzigingen is het afschaffen van de verplichting tot handtekening onder het zorgplan en bij elke wijziging daarvan.

Naast het afschaffen van de verplichting tot handtekening bij elke wijziging van het zorgplan, zijn er nog een aantal belangrijke wijzigingen:

 • Het moment van evaluatie van het zorgplan is niet meer voorgeschreven.
 • De bijzondere module Bopz is geschrapt.
 • De Algemene Voorwaarden zijn bijgesteld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De nieuwe Algemene Voorwaarden worden in juni gepubliceerd en gelden per 1 oktober 2018 als lidmaatschapsverplichting bij ActiZ. Vanaf die datum zijn ze van toepassing op nieuwe cliënten. Bestaande cliënten moeten ze echter ook ontvangen vanwege de gewijzigde privacywetgeving (AVG).

Zie ook het bericht op de website van ActiZ.

Meer informatie

Niet alles staat in de wet. Daarom hebben landelijke organisaties die cliënten vertegenwoordigen en organisaties die zorgorganisaties vertegenwoordigen afspraken met elkaar gemaakt. Die afspraken heten algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de wet. In de algemene voorwaarden staan bijvoorbeeld afspraken over welke informatie cliënten krijgen. En wanneer een zorgorganisatie de zorg kan stoppen. Maar ook dat de cliënt zijn rekeningen aan de zorgorganisatie op tijd moet betalen. Er zijn algemene voorwaarden voor onder meer de verpleging, verzorging, thuiszorg en voor de geestelijke gezondheidszorg.

Zorgorganisaties die lid zijn bij ActiZ, BTN en GGz Nederland moeten de algemene voorwaarden gebruiken. ActiZ en LOC hebben landelijk modellen zorgovereenkomsten gemaakt. Zorgorganisaties zijn niet verplicht deze modellen te gebruiken. Maar ze sluiten wel goed aan bij de algemene voorwaarden.

Vragen over zorg? Check de Kennisbank van het Nationale Zorgnummer

Worden mijn medicijnen vergoed? Wie kan mij verder helpen als ik het niet eens ben met mijn hulpverlener? Waar kan ik terecht als ik te maken heb met psychische klachten en op zoek ben naar werk? Wordt mijn behandeling vergoed door de verzekering? 

Ben je op zoek naar antwoorden op dergelijke vragen over zorg of ondersteuning? Check de Kennisbank van het Nationale Zorgnummer. 

In de Kennisbank staan de antwoorden op honderden vragen over zorg en ondersteuning die zijn binnengekomen via het Nationale Zorgnummer.

Ovezicht thema’s

 • Medische zorg
 • Geldzaken en verzekeren
 • Hulp en ondersteuning
 • Werk en Inkomen
 • Wonen en leven
 • Jeugd en onderwijs
 • Vervoer

Meer vragen?

Bel 0900 – 23 56 780 of mail via dit formulier.

Brood­kos­ten en waskosten 2019

Het bedrag voor broodgeld 2019 in Wlz*-instellingen staat hieronder vermeld. LOC berekent vanaf dit jaar geen bedrag meer voor waskosten. Het nieuwe bedrag voor broodgeld 2019 gaat in vanaf 1 januari 2019.

Broodkosten 2019

De zorginstelling betaalt de broodmaaltijd. Bewoners en zorginstelling kunnen afspreken dat de bewoner zelf voor de broodmaaltijd zorgt. En daarvoor geld van de zorginstelling krijgt. Dat mag alleen:

 • als de bewoner daarmee instemt;
 • als de zorg daarmee goed blijft.

Tot 2009 berekende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de bedragen voor broodgeld. Vanaf 2010 berekent de NZa dit bedrag niet meer. Daarom heeft LOC een richtbedrag berekend van € 63,93 per maand per persoon* (was € 62,95). Het bedrag geldt vanaf 1 januari 2019.

* LOC heeft deze bedragen berekend zoals de NZa dat eerder deed. Namelijk: aanpassing met prijsindexcijfer particuliere consumptie 2018. Het definitieve indexcijfer is voor 2018: 1,55 %.

Waskosten 2019

Daarnaast berekende LOC altijd nog een bedrag voor waskosten voor bewoners die al vóór 2009 in het verzorgingshuis woonden. In de praktijk zijn er nauwelijks meer mensen die al meer dan 10 jaar in het verzorgingshuis wonen. Daarom heeft LOC in eerste instantie vanaf dit jaar geen bedrag meer berekend voor waskosten.

Uit reacties bleek dat er toch behoefte is aan de berekening van waskosten. Daarom heeft LOC deze alsnog berekend: Het bedrag voor waskosten is in 2019: € 23,98 (in 2018 was het bedrage € 23,61; de index is 1,55 %). 

*Wlz: Wet langdurige zorg

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.