Actueel

Wetsvoorstel ‘resul­taat­gericht beschik­ken’ flinke stap achteruit voor cliënten, ouderen en man­tel­zor­gers

Geplaatst op 21 februari 2020 - Thema's: Kwaliteit wijkverpleging, Rechten van mensen
Met het wetsvoorstel 'resultaatgericht beschikken' wil het VWS-ministerie een manier van werken invoeren waardoor de rechtspositie van mensen er flink op achteruit gaat. Het gaat om de rechtspositie van mensen die hulp nodig hebben uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zeven landelijke organisaties van cliënten-, patiënten- en ouderen, waaronder LOC, willen dat het voorstel van tafel gaat.

lees verder

Mogelijkheden brede beweging Radicale ver­nieuwing langdurige ggz

Geplaatst op 20 februari 2020
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die langdurig met psychische problemen te maken hebben toch een betekenisvol leven kunnen leiden? Over die vraag boog zich in januari een gemêleerde groep mensen onder wie: LOC, cliënten(organisaties), naasten, zorgorganisaties, inspectie, zorgkantoren, kennis- en brancheorganisaties en VWS. Vanuit ieders uiteenlopende achtergrond, kunnen krachten optimaal worden gebundeld. Na ons eerste bericht hierover nu een uitgebreide impressie van de bijeenkomst.

lees verder

Deel je ook je cliënten­raad-er­varing?

Geplaatst op 20 februari 2020 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
LOC is voortdurend in gesprek met cliëntenraden om goed op de hoogte te blijven van wat speelt en leeft. Met de signalen die wij ontvangen gaan we altijd aan de slag. De wereld van cliëntenraden is continue in verandering. Nieuwe wetgeving, wisseling van bestuurders, de ‘achterban’ verandert, de cliëntenraad zelf krijgt meer ervaring en ga zo verder. Deel je ook je ervaringen in de cliëntenraad?

lees verder

Intervisie voor en door ondersteuners van cliënten­raden

Geplaatst op 18 februari 2020 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Al 15 jaar faciliteert LOC intervisie voor en door ondersteuners van cliëntenraden. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreken ondersteuners situaties die ze in hun werk tegenkomen en houden ze elkaar een spiegel voor. Zo houden ze elkaar scherp in het uitvoeren van hun rol. Theo van Ooi en Leonie Steenbrink spreken in de volgende editie van Zorg en Zeggenschap met elkaar over deze intervisie door ondersteuners van cliëntenraden. In dit bericht alvast een voorproefje.

lees verder

Gezamen­lij­ke reactie cliënten­raden op rapport Commissie Bos: ‘Zelfstan­dig wonen in 2030’: Denk mee!

Afgelopen maand is het rapport Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies verschenen. De commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ (oftewel: Commissie Bos) houdt zich bezig met de vraag hoe de…

lees verder

Bijeen­komsten toelichting medezeg­genschapsregeling

LOC publiceert uiterlijk eind maart een gezamenlijk model voor de medezeggenschapsregeling, samen met de branche-organisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl. In april organiseert LOC drie bijeenkomsten door heel Nederland om een toelichting te geven op dit model. En tips en handvatten te delen voor de geprekken die cliëntenraden hebben met de zorgaanbieder over afspraken rondom medezeggenschap.

lees verder (2)

Bijeen­komst radicale ver­nieuwing langdurige ggz

Geplaatst op 11 februari 2020
Er moet iets fundamenteel veranderen in de langdurige ggz en dat kan ook. Daar is een groep mensen van uiteenlopende achtergrond het tijdens een bijzondere bijeenkomst grondig over eens. De gesprekken zijn geïnspireerd door wat er mogelijk blijkt in de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (een LOC-initiatief). Ze gaan over zorgen, dromen en over hoe gezamenlijk tot een aanpak te komen die mogelijk maakt dat alle mensen die bij de ggz betrokken zijn een waardig leven kunnen leiden. Want, zo stelt men, dat is nu nog te vaak niet mogelijk.

lees verder

Meld je nu aan voor de voor­zit­terscur­sus die start in maart!

Geplaatst op 9 februari 2020 - Thema's: Voorzitters cliëntenraden
Voorzitters van cliëntenraden die lid zijn van LOC kunnen kosteloos deelnemen aan de drie-daagse voorzitterscursus. De training gaat specifiek in op de rol, verantwoordelijkheid en vaardigheden van de voorzitter. Met volop gelegenheid voor uitwisseling met andere (vice-)voorzitters. Een aanrader, en: er is nog plek bij de eerstvolgende cursus die start in maart!

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over verpleeg­huis­zorg

"Al onze energie moet nu gestoken worden in het laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de mensen die zorg nodig hebben. En om te zorgen dat opleidingen en werken in de zorg aantrekkelijk zijn". LOC vraagt met een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen. We hopen dat Tweede Kamerleden deze punten inbrengen tijdens het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg dat plaatsvindt op 12 februari.

lees verder

Themabijeen­komsten van Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam

Ook dit jaar organiseert het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam weer interessante themabijeenkomsten voor cliëntenraden. LOC ondersteunt al langere tijd de kerngroep van dit platform. Graag brengen we daarom deze…

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.