Actueel

Samen­vat­ting serie mini-documen­taires ‘Vrij­heid, veiligheid en levensgeluk’

Acht zorgprofessionals over de nieuwe Wet zorg en dwang. Hoe maken zij de omslag van regels naar relaties?Daarover zijn zij met elkaar in gesprek in deze vierdelige documentaireserie vanuit de beweging Radicale vernieuwing zorg. De serie komt voor uit de pilot 'Vrijheid, veiligheid en levensgeluk'. De komende weken delen we de verschillende afleveringen op clientenraad.nl. Deze week kun je de samenvatting van de mini-serie bekijken.

lees verder

“Samen het tapijt weven” – Waar­devol­le medezeg­genschap in de praktijk #1

Geplaatst op 23 juli 2021 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Dé cliëntenraad bestaat niet. Verschillende zorgorganisaties vragen om even zo verschillende cliëntenraden. Hoe zorg je nu als raad dat je je invloed optimaal aanwendt, zonder op schoot te zitten bij de directie of altijd in de vechtstand te moeten? Drie LOC-adviseurs laten hun licht schijnen over de positie van de cliëntenraad. Deze keer LOC-adviseur Tiske Boonstra aan het woord.

lees verder

Opbrengsten bijeen­komsten met zorgkan­toren

Geplaatst op 22 juli 2021
Het doel van de bijeenkomsten was om als cliëntenraden en zorgkantoren (meer) inzicht in elkaars rol te krijgen. En om door het delen van inzichten te bekijken hoe zorgkantoor, cliëntenraad en de zorgorganisatie zelf (nog) beter op elkaar aan kunnen sluiten in de samenwerking. In dit bericht delen we opbrengsten uit de bijeenkomsten met zorgkantoren in mei en juni.

lees verder

Leven in een inspireren­de omgeving

Er is een groot tekort aan woningen. Veel mensen wonen in een huis dat niet (meer) past bij hun levenssituatie. Meer van hetzelfde bouwen lost niets op. Daarom werkt LOC samen met transitiemanager Jord Neuteboom aan een vernieuwend voorstel voor de bouw van woningen. Waar niet alleen ouderen, maar iedereen zich thuis kan voelen.

lees verder (1)

Maan­delijks sparren met LOC-ad­viseur

Geplaatst op 19 juli 2021 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Dit jaar zijn we gestart met spar-sessies. Laagdrempelige online momenten onder begeleiding van een LOC-adviseur. Met gewoon de ruimte om eens – vrij van thema – in de groep te…

lees verder

Invloed op het kwaliteitsbeleid 2022

Nu de eerste helft van het jaar alweer voorbij is, komt voor beleidsmakers en bestuurders in zorgorganisaties het volgende jaar alweer om de hoek kijken. Het jaarverslag is geschreven en de jaarrekening is vastgesteld: nu is het tijd voor de plannen voor 2022. In veel organisaties wordt gewerkt met een kwaliteitsplan. Als cliëntenraad een belangrijk moment om in actie te komen, wil je vroegtijdig invloed uit kunnen oefenen op de plannen die zo direct de levens van mensen raken.

lees verder

Gratis workshops woonplezier Leyden academy & Zorgsaam wonen

Bij het ouder worden kunnen de wensen en behoeftes met betrekking tot de woning en woonomgeving veranderen. In een samenleving die gericht is op zo lang mogelijk zelfstandig wonen, is het nodig om tijdig na te denken over de keuzes die dat met zich meebrengt en de mogelijkheden die er zijn om blijvend woonplezier te ervaren. Verhuizen of de woning aanpassen? Kleiner of groener wonen? In de eigen vertrouwde buurt blijven of juist liever dichter bij voorzieningen? Leyden Academy en ZorgSaamWonen ontwikkelden daarom online workshops over woonplezier en bieden deze gratis aan voor geïnteresseerden.

lees verder

“El­kaar echt zien”: Thema Week van de Medezeg­genschap 4-8 oktober 2021

De tweede editie van de Week van de Medezeggenschap komt eraan: 4-8 oktober 2021. Dit keer staat de Week in het thema van “Elkaar echt zien”: een van de basisingrediënten om te komen tot Waardevolle zorg. We organiseren weer een week volop ontmoeting en inspiratie om samen stappen te zetten naar zorg die uitgaat van de waarden van mensen. En tegelijk de uitgelezen kans om de meerwaarde van medezeggenschap zichtbaar te maken voor iedereen die hiermee te maken heeft.

lees verder

Taken en rollen leden van de cliënten­raad

De leden van de cliëntenraad voeren verschillende taken uit. Zo zijn er bijvoorbeeld de eigen vergaderingen,het overleg met de instelling, het contact met de achterban, voorbereiding van een advies of…

lees verder

Modelovereen­komst ondersteuning cliënten­raad

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) staat dat de cliëntenraad recht heeft op onafhankelijke ondersteuning (artikel 6 lid 3). En dat de cliëntenraad instemmingsrecht heeft met betrekking…

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.