Actueel

Uit­zon­derin­gen Wmcz 2018

Geplaatst op 18 september 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
11 september stuurde minister Bruins een definitieve lijst met uitzonderingen op de Wmcz 2018 naar de Eerste Kamer. Met daarop instellingen die geen cliëntenraad hoeven in te stellen of pas vanaf 25 zorgverleners. De Kamer kan tot 15 oktober reageren. Doel is dat de lijst gelijk met de Wmcz 2018 in werking kan treden.

lees verder

Nieuw! Regionale netwerken van cliënten­raden die elkaar versterken bij de nieuwe Wmcz

Geplaatst op 17 september 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Dienstverlening aan cliëntenraden
Organiseer samen met andere cliëntenraden een bijeenkomst over de Wmcz 2018 en verken samen onder begeleiding van een LOC-adviseur hoe jullie de medezeggenschap verder kunnen versterken.

lees verder

Is de verpleeg­huis­zorg de afgelopen jaren verbeterd?

Er wordt opnieuw een onderzoek gedaan naar ervaringen van familie van mensen met dementie met de verpleeghuiszorg in Nederland. Doe je mee?

lees verder

Netwerk Radicale ver­nieuwing zor­gon­der­wijs maakt zor­gon­der­wijs aantrek­kelij­ker

Geplaatst op 16 september 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg, Kwaliteit wijkverpleging
Meer nieuwe mensen bereiken die in de verpleeghuiszorg willen werken, bestaande medewerkers voor de zorg behouden. Deze vernieuwing van het onderwijs gaat hand in hand met vernieuwing binnen de zorgorganisaties zelf. Een nieuwe publicatie brengt in beeld hoe.

lees verder

Thema Week van de Psychiat­rie 2020: Betekenis­vol Meedoen

Geplaatst op 16 september 2019
In 2020 heeft de Week van de Psychiatrie het thema, Betekenisvol Meedoen. Hieronder lees je de toelichting op het thema. “Het is belangrijk dat mensen, die te maken hebben met…

lees verder

Medezeg­genschap over het huis­houd­boek­je van de zor­ginstel­ling

Geplaatst op 16 september 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Begroting en jaarrekening
Kom naar de themabijeenkomst over het huishoudboekje van de zorginstelling en krijg concrete handvatten en tips van interessante gastsprekers voor het adviseren over de financiën van de zorginstelling.

lees verder

Update stap­penplan Wet zorg en dwang

Geplaatst op 13 september 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
De Wzd gaat uit van vrijheid van mensen; wanneer vrijheidsbeperking nodig lijkt moet naar alternatieven worden gezocht en een stappenplan worden doorlopen. De clientenraad heeft een belangrijke rol ten aanzien van de Wzd, LOC komt daarom binnenkort met een handreiking voor cliëntenraden.

lees verder

Infobijeen­komsten Wet langdurige zorg ggz: ‘Mijn leven, mijn zorg!’

Geplaatst op 12 september 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Mensen met een psychische kwetsbaarheid, die elke dag en elke week ondersteuning en bescherming nodig hebben, kunnen vanaf 2021 een beroep doen op e Wet landurige zorg (Wlz). Cliëntenraden vragen zich af wat deze verandering betekent. LOC organiseert samen met MIND en VWS bijeenkomsten om helderheid te geven over de vragen die leven.

lees verder

Dialoog­bijeen­komsten over de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz)

Geplaatst op 11 september 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
LOC organiseert dialoogbijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz) op 2 oktober. Er is plaats voor 10 mensen per bijeenkomst, meld je gauw aan!

lees verder

LOC pleit in Den Haag voor sterke medezeg­genschap in de wijk

Zorg thuis is voor veel van onze aangesloten cliëntenraden een zeer belangrijk onderwerp. Namens deze raden schreef LOC een brief aan de Tweede Kamer om te pleiten voor een sterke medezeggenschap in de wijk. En dat voor mensen in de wijk goed duidelijk is waar zij terecht kunnen met een zorgvraag en dat zij deze zorg laagdrempelig kunnen krijgen. Ook vragen we aandacht voor een zorgvuldige monitoring van de Wet Zorg en Dwang in de thuissituatie tijdens het overgangsjaar 2020.

lees verder

Bijeenkomsten

Infobijeenkomst Wet langdurige zorg ggz 'Mijn leven, mijn zorg!' (regio Noord-Oost) 23 september, Dominicanenklooster Zwolle, Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle
Themabijeenkomst Medezeggenschap over het huishoudboekje van de zorginstelling 26 september, Woonzorgcentrum Jacqueline, Jupiterweg 20, 4624 AK Bergen op Zoom
Meer

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.