Actueel

“Diver­siteit vraagt om naar elkaar luisteren, uitleg en dialoog”

Iedereen dient zich thuis te voelen. Dat is in de kern het diversiteitsbeleid van zorgorganisatie Amstelring. Shosha Melkman (40), onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad vertelt over de betekenis van diversiteit. “Diversiteit is de mentaliteit en bereidheid om elkaar te willen zien en naar elkaar te willen luisteren.”

lees verder

“Medezeg­genschap begint lokaal. Dicht bij men­sen.”

Geplaatst op 8 augustus 2022
In de rubriek Cliënt & raad van het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap vertellen cliëntenraadsleden over hun werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC. In dit artikel aan het woord: Henk Smets (80), scheidend cliëntenraadsvoorzitter Thuis- en Ouderenzorg ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.

lees verder

Systeem­logica en men­sen­wen­sen: blog Marthijn Laterveer

Geplaatst op 4 augustus 2022
Mensen hebben behoefte aan aandacht, liefde, erkenning, leuke activiteiten, betekenisvolle relaties. Als er belemmeringen zijn door ziekte, leeftijd, verstandelijke/lichamelijke beperking, psychische problemen of een lastige gezinssituatie geldt dat nog steeds.…

lees verder (1)

Vrijheid en veiligheid recht cliënten

Vrijheid, veiligheid en levensgeluk van mensen die zorg nodig hebben zijn een groot goed. Zorg met dwang moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Dat geldt ook voor het toedienen van kalmerende middelen aan mensen met dementie.

lees verder

Regionale bijeen­komst cliënten­raden Noord-Brabant

15 september 2022

15 september is er een netwerkbijeenkomst voor cliëntenraden in de regio Noord-Brabant. Deze bijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen rondom nieuw- en verbouw.

lees verder

Toekomst van de zorg: Cliënten­raad s’Heeren Loo neemt verantwoor­delijkheid nieuwe zorgstrategie

Met de instroom van jongere generaties cliënten en verwanten moet bij zorginstelling ’s Heeren Loo ook de invulling van zorg en wonen op de schop. Dat heeft gevolgen van de medezeggenschap en participatie van cliënten, verwanten en medewerkers. Albertine Ravensbergen, voorzitter centrale cliëntenraad, vertelt over de totstandkoming van de nieuwe langetermijnstrategie. Zij benadrukt daarbij de rol van (mede)zeggenschap: “Dit is een belangrijke conclusie. Je hebt, wil je overleven als zorginstelling, het tegengeluid en de innovatiekracht van de achterban nodig. Zonder meer een les voor de hele zorgsector.”

lees verder

Behoud de privacy in de gees­telij­ke gezondheidszorg

‘Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) informatie aanleveren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Daarvoor moeten ze, per persoon, online een scorelijst invullen.’ Zo schreef Trouw afgelopen donderdag op haar voorpagina. Trouw liet in dit artikel ook LOC-coördinator Marthijn Laterveer aan het woord. “Onbegrijpelijk dat patiënten niet standaard om toestemming wordt gevraagd om hun gegevens te delen”, aldus Marthijn. In dit bericht lees je meer over de gegevensuitvraag door de NZa, over wat je als cliëntenraad kunt doen en welke stappen we als LOC ondernemen om deze privacyschending te stoppen.

lees verder (3)

Week van de Medezeg­genschap 2022: Programma bekend!

Ook dit jaar organiseren we weer een Week van de Medezeggenschap: van 3 t/m 7 oktober is er een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Bekijk het programma en schrijf je in.

lees verder

Rapport: Tandheel­kun­dige zorg in de Wet langdurige zorg

Onlangs verscheen een eindrapportage over tandheelkundige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. LOC werkte mee aan dit onderzoek. Daarbij gaven we aan dat er een ongewenst onderscheid wordt gemaakt of mensen die in een verpleeghuis wonen wel of niet tandheelkundige zorg via het verpleeghuis ontvangen. Mensen met een indicatie mét behandeling hebben recht op een tandarts via het verpleeghuis en mensen zonder behandeling ontvangen geen tandheelkundige zorg via het verpleeghuis. In de praktijk wonen mensen met en zonder behandeling bij elkaar in hetzelfde verpleeghuis of op dezelfde gang. Het verschil in aanspraak zorgt voor onduidelijkheid en verwarring. Dat is ook een conclusie van het onderzoek. Een van de aanbevelingen is om deze onduidelijkheid weg te nemen.

lees verder (2)

In dialoog over geweld in de jeugdzorg

"We willen komen tot een jeugdzorg die beter beschermt": dat is wat de jeugdzorgaanbieders, verenigd in Jeugdzorg Nederland, zeiden na het uitkomen van het rapport van Commissie De Winter ‘Onvoldoende beschermd’. Om dat te bereiken vinden zij het belangrijk dat het onderwerp ‘geweld’ bespreekbaar wordt en blijft. Een middel dat ze daarvoor inzetten is de dialoog tussen (oud)cliënten, professionals en bestuurder(s) over geweld in de jeugdzorg. Bij deze ook aan cliënten(raden) in de jeugdzorg de uitnodiging om daarvoor het initiatief te nemen.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.