Actueel

loc­jeugd.nl wordt clien­ten­raad.nl en nieuw platform ver­nieuwingsbeweging jeugdzorg

Zoals we al aankondigden, richt LOC Jeugd zich vanaf dit jaar op het versterken van medezeggenschap in de jeugdzorg en op het opstarten van een vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg. Dit betekent ook iets voor het sociaal platform van LOC Jeugd.

lees verder

Werken als ondersteuner van de centrale cliënten­raad bij Stichting Anton Constandse

Geplaatst op 6 mei 2021 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Wie zijn de ondersteuners van de cliëntenraden? Wat vinden ze leuk aan hun werk en wat betekenen ze voor de cliëntenraad? In dit artikel komt ondersteuner Annemieke Claproth (59) uit Den Haag aan het woord.

lees verder

Oproep Ieder(in): zorg voor 1 regeling voor hulpmid­delen en wonin­gaan­pas­sing

Ieder(in) doet samen met Patiëntenfederatie Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, KansPlus, CP Nederland, Per Saldo, LOC, 2CU, ALS Patients Connected, EMB Nederland, Wij Staan Op! en MantelzorgNL een dringende oproep aan de formateur en de Kamer. Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en woningaanpassing.

lees verder

Nieuwe handreiking: Samen­wer­ken in de cliënten­raad

Cliëntenraden investeren tijd en aandacht in de medezeggenschap. Ze volgen trainingen of informeren zich over de Wmcz 2018, hoe je contact met de achterban maakt en het werven van nieuwe leden. Tegelijkertijd geven cliëntenraden aan dat zij in de praktijk minder investeren in de samenwerking tussen de leden onderling en het team als collectief. Voor LOC reden genoeg om een publicatie te maken over samenwerken in de cliëntenraad. En dat in relatie tot medezeggenschap.

lees verder

Poll: Hoe gaat jouw organisatie om met ver­soepeling coronamaat­regelen?

De minister van VWS kondigde kort geleden in een brief mogelijkheden voor nieuwe versoepelingen aan voor thuiswonende ouderen en mensen die in zorgorganisaties voor langdurige zorg wonen. Uit onderzoek van twee universiteiten onder 76 verpleeghuizen blijkt echter dat weinig verpleeghuizen de laatste tijd versoepelingen hebben doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Hoe is dat in jouw organisatie?

lees verder

Bijeen­komsten: “Zorgkan­toor & cliënten­raden in gesprek over het kwaliteitsplan”

Eén van de taken van de cliëntenraad is meedenken, adviseren en instemming verlenen/geven op het gebied van kwaliteitsbeleid. Onder kwaliteit vallen veel onderwerpen, zoals hygiëne en infectiepreventie, vrijheid en veiligheid, procedure zorgplan, etc. De instelling beschrijft deze onderwerpen in het kwaliteitsplan, hierop heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Het kwaliteitsplan wordt daarom door het zorgkantoor besproken met de cliëntenraad. Hoe gaat zo’n gesprek en welke rol heeft de cliëntenraad?

lees verder

Vrij­wil­liger regioteam Noord-Hol­land: “Regionale net­werkbijeen­komsten versterken lokale cliënten­raden”

Geplaatst op 28 april 2021 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Regionale netwerken
LOC ondersteunt dertien regionale netwerken van cliëntenraden. In dit artikel vertelt Willy Copier-Kooijman uit Purmerend over de bijeenkomsten van het netwerk Noord-Holland en haar inzet daarbij als vrijwilliger.

lees verder

‘Cliënten­raden aan begin corona op zijspoor gezet’ | LOC in Zorgvisie

Geplaatst op 23 april 2021 - Thema's: Coronavirus
Er was te weinig ruimte voor het perspectief van cliënten(raden) aan het begin van de corona-crisis. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Covid-crisis of Covid-kans’ over de manier waarop managers en bestuurders in het LUMC en andere zorginstellingen in de omgeving zijn omgegaan met de corona-crisis. Aldus nieuwsplatform Zorgvisie.

lees verder (1)

Net­werkbijeen­komst cliënten­raden Jeugdhulp

11 mei 2021

Beste (leden van) cliëntenraden, Op dinsdag 23 februari vond de laatste online netwerkbijeenkomst plaats met cliëntenraden uit de jeugdhulp en jeugdbescherming. Daar wisselden jullie van gedachten over de (inhoudelijke) uitdagingen…

lees verder

Bereik­baar­heid LOC tijdens Koningsdag

Geplaatst op 22 april 2021 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Vanwege Koningsdag is het kantoor van LOC op dinsdag 27 april gesloten. De vraagbaak van LOC is die dag ook niet bereikbaar. Vanaf woensdag 28 april zijn we je graag…

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.