Actueel

LOC vraagt aandacht voor nasleep corona, ziek­tever­zuim, ener­giec­risis en inflatie

Aanstaande woensdag debatteren tweede kamerleden met minister Kuipers over ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met een brief geven wij inbreng voor dit debat. Daarin vragen we aandacht voor zorgen als het gaat om de nasleep van corona en (financiële) zorgen die daarmee nauw samenhangen. Zoals het hoge ziekteverzuim, de energiecrisis en de hoge inflatie. Ook dringen we aan op een volledige een ruimhartige tegemoetkoming voor alle zorgmedewerkers met long covid. En natuurlijk blijven we benadrukken dat de menselijke kant in besluiten door het kabinet zwaarder moet wegen.

lees verder

LOC-Bouw­pool ondersteunt cliënten­raden bij ver- en nieuw­bouwtrajec­ten

Om als cliëntenraad goed te kunnen adviseren over renovatie- of nieuwbouwprojecten kun je bij de LOC-Bouwpool aankloppen. De experts van de Bouwpool helpen cliëntenraden om tijdens het bouwtraject van begin tot eind maximale invloed uit te oefenen. Bouwpool-adviseur Huub Kamsma (69) vertelt over zijn werk. “Als cliëntenraad heb je een aparte status gebaseerd op wettelijke bevoegdheden.

lees verder

Brood­kos­ten en waskosten 2023

Geplaatst op 26 september 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Rechten van mensen
LOC Waardevolle zorg heeft de nieuwe bedragen voor broodkosten en waskosten in Wlz-instellingen berekend. Deze gelden vanaf 1 januari 2023. De cliëntenraad heeft hierover instemmingsrecht.

lees verder (2)

Bes­piegelin­gen op het Integraal Zor­gak­koord

Geplaatst op 23 september 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Vorige week tekenden 13 partijen uit de zorgsector het Integraal Zorgakkoord. Opnieuw zien we een akkoord op hoofdlijnen dat gericht is op beteugelen van de hoeveelheid zorg en het beheersen…

lees verder

Inspiratiebijeen­komsten inkoop jeugdzorg

Wat is het nut en de noodzaak van betrokkenheid van het cliëntperspectief bij de inkoopgesprekken in de jeugdzorg? In oktober en november organiseert LOC inspiratiebijeenkomsten om dit samen te onderzoeken, bespreken en tips te verzamelen! Cliëntenraden, gemeenten en jeugdzorgaanbieders zijn van harte uitgenodigd.

lees verder

Late-night talkshow Week van de Medezeg­genschap

Op deze plek kun je donderdagavond 6 oktober van 19.30 – 20.30 de uitzending van de Late-night talkshow bekijken.

lees verder

Opening Week van de Medezeg­genschap – Livestream

Op deze plek kun je tijdens de Week van de Medezeggenschap online meekijken met het plenaire programma in Utrecht op maandag 3 oktober van 12.30 – 14.00 uur.

lees verder

Waar­devol­le inzet LOC-vrij­wil­liger Henk Smets bekroond met een lintje

Geplaatst op 19 september 2022
In de rubriek Cliënt & raad van het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap vertellen cliëntenraadsleden over hun werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC. In dit artikel aan het woord: Henk Smets (80), scheidend cliëntenraadsvoorzitter Thuis- en Ouderenzorg ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.

lees verder

LOC-Bouw­pool ondersteunt cliënten­raden bij ver- en nieuw­bouwtrajec­ten

Om als cliëntenraad goed te kunnen adviseren over renovatie- of nieuwbouwprojecten kun je bij de LOC-Bouwpool aankloppen. De experts van de Bouwpool helpen cliëntenraden om tijdens het bouwtraject van begin tot eind maximale invloed uit te oefenen. Bouwpool-adviseur en architect Mariëlle van Ooi (56) vertelt over haar werk. “Zorg dat je in zo’n vroeg mogelijk stadium betrokken bent.”

lees verder

Van stap­penplan Wet zorg en dwang naar maatwerk in dialoog

Een brede coalitie van 17 beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft overeenstemming bereikt over een voorlopig advies ter verbetering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Ook LOC ging akkoord met dit voorlopig advies, na raadpleging van cliëntenraden en deelnemers aan de radicale vernieuwingsbeweging. Het voorlopig advies is bestemd voor de minister voor langdurige zorg Conny Helder en kreeg de titel ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ mee. De minister liet bij voorbaat weten dat zij een breed gedragen advies zwaar zal laten meewegen bij de besluitvorming over wijziging van de Wet zorg en dwang. 

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.