Actueel

Ondersteuning cliënten­raden in deze tijd

In deze videoboodschap vertelt Thom van Woerkom, coördinator medezeggenschap, op welke manier LOC de komende tijd cliëntenraden ondersteunt. Voor meer informatie kun je verder lezen in de volgende berichten: Online…

lees verder

Online Basis­cur­sus­sen Wmcz 2018

Vanwege de coronacrisis kunnen de basiscursussen komende maand niet fysiek plaatsvinden, daarom zullen LOC-adviseurs de basiscursus Wmcz 2018 komende maand online verzorgen. Lees dit bericht voor de data en tijdstippen.

lees verder

Oproep ver­soepeling bezoek­ver­bod krijgt landelijk podium

Afgelopen dinsdag drong LOC bij de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) aan op een versoepeling van het bezoekverbod. LOC vraagt, op basis van signalen van cliëntenraden, om meer ruimte voor maatwerk en afspraken per locatie. Inmiddels wordt deze oproep door diverse landelijke media opgepikt zoals Skipr en dagblad Trouw.

lees verder

Webinars met toelichting model medezeg­genschapsregeling

Op 14 en 16 april aanstaande organiseert LOC een webinar over de model medezeggenschapsregeling. Tijdens dit webinar ontvang je een toelichting op de model medezeggenschapsregeling die LOC de afgelopen periode samen met ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl heeft opgesteld*.

lees verder

Online ontmoetin­gen: cliënten­raden in gesprek

Online ontmoetingen LOC organiseert de komende week online ontmoetingen voor cliëntenraadsleden. In deze online ontmoetingen ga je onder leiding van een LOC-adviseur in gesprek over hoe je invulling geeft aan…

lees verder

Vertraging publicatie model medezeg­genschapsregeling

Eerder hebben we aangegeven dat het model voor de medezeggenschapsregeling op 3 april gepubliceerd zou worden. Vanwege de coronacrisis, kan deze doelstelling niet gehaald worden. Lees de toelichting in dit bericht.

lees verder

Sluiting verpleeg­huizen voor bezoek: een toelichting

Het kabinet heeft besloten dat er tot 6 april geen bezoek meer mag komen in de verpleeghuizen. Ook niet in kleinschalige woonvormen voor ouderen. Alleen als een bewoner stervende is mogen naasten op bezoek komen. Deze maatregel is zeer ingrijpend. LOC heeft in een overleg met de minister nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de menselijke kant. Veiligheid is belangrijk, maar zorgorganisaties hebben een verantwoordelijkheid bij het organiseren van contact met de naasten. Ook in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg merken mensen de gevolgen van de coronacrisis. Cliëntenraden hebben een belangrijke rol.

lees verder (6)

Voor­beel­den cliënten­raden: ‘con­tact na sluiting’ #5

Geplaatst op 1 april 2020 - Thema's: Coronavirus
Op de themapagina over het coronavirus van LOC cliëntenraden delen cliëntenraden voorbeelden hoe mensen in zorginstellingen en thuis contact met anderen kunnen hebben. En hoe cliëntenraden contact blijven houden met hun achterban en…

lees verder (1)

Gesprekshandleiding en deur­han­gers voor dialoog­gesprek­ken Wet zorg en dwang

Hoe breng je op een laagdrempelige manier een gesprek op gang over de Wet zorg en dwang (Wzd) en onvrijwillige zorg? Afgelopen jaar zijn als hulpmiddel deurhangers en bijbehorende gesprekshandleiding…

lees verder

LOC vraagt de minister om ver­soepeling bezoek­ver­bod verpleeg­huizen

Geplaatst op 31 maart 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Vandaag wordt duidelijk of de bezoekregeling voor verpleeghuizen na 6 april doorloopt. LOC dringt, op basis van signalen van cliëntenraden, bij de minister aan op een versoepeling van de bezoekregeling. Zodat bestuurders, cliëntenraden en medewerkers samen met een passende oplossing kunnen komen.

lees verder (6)

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.