Actueel

Achter­ban­raadpleging nieuw Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming van het kader en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met aangesloten cliëntenraden en deelnemers binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. Naar verwachting ligt er in de loop van februari een concept kwaliteitskader. Dat leggen we via een achterbanraadpleging voor aan de aangesloten cliëntenraden. Tijdens twee bijeenkomsten op 22 en 24 februari bespreken we het concept kwaliteitskader en vraagt LOC aan cliëntenraden of zij de tekst wel of niet kunnen steunen.

lees verder

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. LOC krijgt regelmatig signalen over onduidelijkheden rondom de financiële vrijwilligersvergoeding en vraagt de overheid om heldere en eenvoudige regels.

lees verder (1)

Welkom in de cliënten­raad

Ben je nieuw in de cliëntenraad of verwelkom je als cliëntenraad nieuwe leden? Het is goed om er oog voor te hebben dat er in het begin veel op je afkomt. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. LOC helpt cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Met als doel om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. Speciaal voor nieuwe cliëntenraadsleden hebben we een aantal hulpmiddelen.

lees verder (2)

Resultaten onderzoek hulpmid­delen en farmacie van de Wet Langdurige Zorg naar de Zorgver­zekeringswet

Geplaatst op 30 januari 2023 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
LOC Waardevolle zorg heeft geholpen bij onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verplaatsen van farmacie en hulpmiddelenzorg van de Wet Langdurige Zorg naar de Zorgverzekeringswet. De uitkomsten van het onderzoek zijn nu bekend. Het onderzoek toonde aan dat de geplande overdracht meer risico's dan voordelen oplevert. Daarom heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport besloten om de behandeling niet in 2025 over te dragen, maar om de doelen op een andere manier te bereiken, samen met de sector.

lees verder

Regionaal Netwerk cliënten­raden Overijssel en Flevoland

16 maart 2023

Geplaatst op 24 januari 2023 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Regionale netwerken
Het onderling delen van informatie en ervaringen van cliëntenraadsleden is een cruciaal doel van de regionale netwerkbijeenkomsten van LOC Waardevolle zorg.  Graag nodigen wij u uit voor de volgende netwerkbijeenkomst…

lees verder

Volwassen in één nacht: pod­castserie over jeugdhulp na 18 jaar (Jeugd)

'Volwassen in één nacht is: een podcast serie van vier afleveringen door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp na 18 jaar. Ditty de Jong, Patricia Mourits en Noortje Beukeboom delen openhartig hun ervaringen in de jeugdzorg met LOC adviseur Tina Bakker. In de serie gaan ze in gesprek met Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld. Wanneer je jeugdhulp krijgt en 18 jaar wordt, verandert er veel. Ze gaan in gesprek over hoe het beter kan. En doen een oproep: zorg dat jeugdhulp beschikbaar is voor iedereen tot 21 in plaats van 18 jaar.

lees verder

Veilige principes in de medicatieketen

Voor een veilig medicatieproces moeten de activiteiten en verantwoordelijkheden van cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker naadloos op elkaar aansluiten. De vele schakels maken het medicatieproces risicovol. Daarom hebben landelijke branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties gezamenlijk de ‘Veilige principes in de medicatieketen voor verpleging, verzorging en thuiszorg’ opgesteld. Ook LOC heeft daaraan meegewerkt. De veilige principes zijn eind 2022 geactualiseerd. Er zijn onder andere nieuwe regels gekomen rondom het digitaal overdragen van medicatiegegevens. In dit bericht geven we informatie over de veilige principes en gaan we in op de rol van de cliëntenraad.

lees verder

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024

Zorgkantoren werken aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Dat doen zij om zorgaanbieders voor een langere periode duidelijkheid te geven over de gezamenlijke koers en om de inkoop van zorg nog beter te laten aansluiten op de situatie in de regio. Het nieuwe inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024 en vervangt het huidige landelijke inkoopkader dat eind 2023 afloopt. Deze week bespreekt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze koers met de betrokken partijen, waaronder ook LOC Waardevolle zorg. We nodigen cliëntenraden graag uit om hun ideeën/vragen/zorgen met ons te delen, zodat we deze mee kunnen nemen in dit gesprek.

lees verder

Neer­waartse spiraal: sluiting behan­delplaat­sen specialis­tische ggz

Vorig jaar maakten meerdere ggz-organisaties bekend dat zij specialistische behandelplaatsen voor mensen met errnstige en langdurige psychische problemen (deels) wilden sluiten. Vanuit LOC Waardevolle zorg en aangesloten cliëntenraden gaven we destijds aan ons grote zorgen te maken over de schadelijke en landelijke gevolgen hiervan en te vrezen voor een neerwaartse spiraal. Onze zorgen dat mensen niet de zorg en ondersteuning krijgen die voor hen nodig is, blijken terecht.

lees verder

Aan de slag met alter­natieven jeugdbescher­ming | Wat als…

Geplaatst op 16 januari 2023
Vanuit LOC willen we samen met jongeren, ouders en hulpverleners bereiken dat we als samenleving de werkelijke problemen (zoals kinderen, jongeren en ouders die ervaren) helpen oplossen. Tijdens een eerste actiedag kwam naar voren dat er heel veel praktisch anders kan in de jeugdbescherming. Komende tijd gaan verschillende betrokkenen verder aan de slag met alternatieven voor jeugdbescherming.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese