Actueel

E-magazine ‘Listen Up’ over jon­geren­par­ticipatie en ervaringsdes­kun­dig­heid

In het e-magazine Listen up komen jongeren en ervaringsprofessionals aan het woord over jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Een magazine vol boeiende verhalen, concrete tips en inspirerende…

lees verder

Tijd om het roer om te gooien | Samenleven in de toekomst

In onze samenleving staan we voor grote uitdagingen. Met alleen extra geld voor verschillende sectoren komen we er niet meer. De laatste dag van de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, stond in het teken van de toekomstige samenleving. Hoe willen we wonen? Hoe willen we werken? Hoe willen elkaar ondersteunen? En hoe kunnen we de samenleving menselijker maken?

lees verder

“Op z’n minst complexer, maar het maakt het wel beter” | Speciale podcast: Medezeg­genschap met bes­tuur­ders #1

Geplaatst op 2 december 2021
Het geluid van medezeggenschap wordt steeds sterker. Een positieve ontwikkeling, maar niet altijd eenvoudig. In deze openhartige podcasts staan we met bestuurders stil bij vragen en dilemma’s die de dagelijkse medezeggenschap met zich meebrengt. Welke zoektocht leggen zij af om medezeggenschap een goede plek in de organisatie te geven? En hoe zorg je dat iedereen hetzelfde doel voor ogen houdt, namelijk Waardevolle zorg. Podcast #1 met Arjan Theil en Fieke Deutekom.

lees verder

Informatie als basis voor medezeg­genschap

Op 23 november was de landelijke dag voor cliëntenraden die actief zijn in zorg thuis en ambulante begeleiding. Dit jaar was het thema ‘actieve en inactieve manieren van informatie rondom…

lees verder

Afwegingskader code zwart en rol cliënten­raad (VVT)

Eerder dit jaar publiceerden beroeps- en brancheorganisaties V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en ActiZ een gezamenlijk afwegingskader om werkgevers en medewerkers in de sector te helpen keuzes te maken, mocht 'code zwart' zich ooit voordoen. Het kader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. LOC droeg vooral bij door een bijlage te maken voor cliëntenraden.

lees verder

Mak­kelij­ker een handtekening onder een Wlz-aanvraag

Samen met cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en brancheverenigingen, vraagt LOC Waardevolle zorg in een brief aan de vaste kamercommissie van VWS om het proces rondom (her)indicaties voor de Wet langdurige zorg makkelijker te maken.

lees verder

Waar terecht met een klacht in geval van zorg met dwang?

Geplaatst op 29 november 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Klachten en geschillen
Het uitgangspunt in de Wet zorg en dwang is dat mensen geen zorg krijgen die zij niet willen. Alleen als het écht nodig is mag zorg met dwang worden gegeven. Waar kunnen mensen terecht als zij een klacht hebben over zorg die gegeven werd terwijl zij dat niet wilden? In dit bericht geven we daarover meer informatie.

lees verder

Video: 9 minuten samen­vat­ting Week van de Radicale ver­nieuwing

Geplaatst op 26 november 2021
De zorg, het zorgonderwijs en de samenleving menselijker maken. Dat kán, daar wordt al hard aan gewerkt en daar is nog veel meer voor te doen. Dat vergt iets van iedereen, maar dat hebben we ook zelf in de hand. Een optimistische, realistische boodschap vanuit de Week van de Radicale vernieuwing.

lees verder

Aan­kon­diging pod­castserie met en voor bes­tuur­ders

gesprek over kansen en vragen, dilemma’s en mogelijke oplossingen die de dagelijkse praktijk van medezeggenschap met zich meebrengt. 

lees verder

10 Uit­gangspun­ten ouderen­zorg voor nieuw kabinet

Geplaatst op 22 november 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Een nieuw kabinet moet direct aan de slag met de tien uitgangspunten die we eerder dit jaar deelden, zo roepen de dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties op. Voor de langere termijn ziet LOC dat we aan een samenleving moeten werken waarin iedereen tot zijn recht komt. En waar we niet in sectoren denken, maar als samenleving werken aan een maatschappij waar iedereen er toe doet.

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.