Actueel

Systeem­logica en men­sen­wen­sen: blog Marthijn Laterveer

Geplaatst op 4 augustus 2022
Mensen hebben behoefte aan aandacht, liefde, erkenning, leuke activiteiten, betekenisvolle relaties. Als er belemmeringen zijn door ziekte, leeftijd, verstandelijke/lichamelijke beperking, psychische problemen of een lastige gezinssituatie geldt dat nog steeds.…

lees verder

Vrijheid en veiligheid recht cliënten

Vrijheid, veiligheid en levensgeluk van mensen die zorg nodig hebben zijn een groot goed. Zorg met dwang moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Dat geldt ook voor het toedienen van kalmerende middelen aan mensen met dementie.

lees verder

Regionale bijeen­komst cliënten­raden Noord-Brabant

15 september 2022

15 september is er een netwerkbijeenkomst voor cliëntenraden in de regio Noord-Brabant. Deze bijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen rondom nieuw- en verbouw.

lees verder

Toekomst van de zorg: Cliënten­raad s’Heeren Loo neemt verantwoor­delijkheid nieuwe zorgstrategie

Met de instroom van jongere generaties cliënten en verwanten moet bij zorginstelling ’s Heeren Loo ook de invulling van zorg en wonen op de schop. Dat heeft gevolgen van de medezeggenschap en participatie van cliënten, verwanten en medewerkers. Albertine Ravensbergen, voorzitter centrale cliëntenraad, vertelt over de totstandkoming van de nieuwe langetermijnstrategie. Zij benadrukt daarbij de rol van (mede)zeggenschap: “Dit is een belangrijke conclusie. Je hebt, wil je overleven als zorginstelling, het tegengeluid en de innovatiekracht van de achterban nodig. Zonder meer een les voor de hele zorgsector.”

lees verder

Behoud de privacy in de gees­telij­ke gezondheidszorg

‘Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) informatie aanleveren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Daarvoor moeten ze, per persoon, online een scorelijst invullen.’ Zo schreef Trouw afgelopen donderdag op haar voorpagina. Trouw liet in dit artikel ook LOC-coördinator Marthijn Laterveer aan het woord. “Onbegrijpelijk dat patiënten niet standaard om toestemming wordt gevraagd om hun gegevens te delen”, aldus Marthijn. In dit bericht lees je meer over de gegevensuitvraag door de NZa, over wat je als cliëntenraad kunt doen en welke stappen we als LOC ondernemen om deze privacyschending te stoppen.

lees verder (3)

Week van de Medezeg­genschap 2022: Programma bekend!

Ook dit jaar organiseren we weer een Week van de Medezeggenschap: van 3 t/m 7 oktober is er een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Bekijk het programma en schrijf je in.

lees verder

Rapport: Tandheel­kun­dige zorg in de Wet langdurige zorg

Onlangs verscheen een eindrapportage over tandheelkundige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. LOC werkte mee aan dit onderzoek. Daarbij gaven we aan dat er een ongewenst onderscheid wordt gemaakt of mensen die in een verpleeghuis wonen wel of niet tandheelkundige zorg via het verpleeghuis ontvangen. Mensen met een indicatie mét behandeling hebben recht op een tandarts via het verpleeghuis en mensen zonder behandeling ontvangen geen tandheelkundige zorg via het verpleeghuis. In de praktijk wonen mensen met en zonder behandeling bij elkaar in hetzelfde verpleeghuis of op dezelfde gang. Het verschil in aanspraak zorgt voor onduidelijkheid en verwarring. Dat is ook een conclusie van het onderzoek. Een van de aanbevelingen is om deze onduidelijkheid weg te nemen.

lees verder (2)

In dialoog over geweld in de jeugdzorg

"We willen komen tot een jeugdzorg die beter beschermt": dat is wat de jeugdzorgaanbieders, verenigd in Jeugdzorg Nederland, zeiden na het uitkomen van het rapport van Commissie De Winter ‘Onvoldoende beschermd’. Om dat te bereiken vinden zij het belangrijk dat het onderwerp ‘geweld’ bespreekbaar wordt en blijft. Een middel dat ze daarvoor inzetten is de dialoog tussen (oud)cliënten, professionals en bestuurder(s) over geweld in de jeugdzorg. Bij deze ook aan cliënten(raden) in de jeugdzorg de uitnodiging om daarvoor het initiatief te nemen.

lees verder

‘Bij­zon­der kwetsbaar?’ Ervaringen van thuis­wonen­de ouderen tijdens de coronatijd

De universiteit van Humanistiek onderzocht ervaringen van thuiswonende ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals coronatijd. In het rapport 'Bijzonder kwetsbaar?' brengen zij de impact van het coronabeleid op zelfstandig wonende ouderen in kaart. Daarbij brengen ze in beeld dat de term 'kwetsbaarheid' diverse kanten heeft en dat ouderen zelf zich daar niet per se in herkennen. Ook doen zij aanbevelingen richting overheid en zorgorganisaties om beter in te spelen op de specifieke behoeften van deze groep en hun zorgnetwerk. Dit rapport sluit aan bij de visie van LOC dat er veel meer aandacht nodig is voor de menselijke kant, ook in toekomstige besluitvorming.

lees verder

Vacatures delen op ons platform

Geplaatst op 15 juli 2022 - Thema's: Voorzitters cliëntenraden, Ondersteuners cliëntenraden
Deelnemers op ons platform kunnen vanaf nu vacatures delen. Zoek je iemand voor een bepaalde rol of functie? Plaats je vacature via: clientenraad.nl/vacatures

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.