Actueel

Wil je nog meedoen? Aanmelden Week van de Medezeg­genschap kan nog tot 1 oktober!

Heb je je nog niet aangemeld voor de Week van de Medezeggenschap? En wil je graag meedoen? Doe dat dan alsnog! Inschrijven voor de activiteiten is nog mogelijk tot en met 1 oktober.

lees verder

Het werk van de cliënten­raad

“Als cliëntenraad is het de uitdaging om medezeggenschap in de haarvaten van de organisatie te krijgen” Met het thema ‘Het werk van de raad’ sluit LOC de online Week van…

lees verder

Rol cliënten­raad bij corona-aan­pak

Geplaatst op 28 september 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg, Vrijheid en veiligheid
De corona-aanpak vraagt een evenwicht vinden tussen menselijkheid en veiligheid. En dat doe je met elkaar: de mensen die zorg krijgen, hun naasten en de hulpverleners. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol om in alle afwegingen vooral de menselijkheid te blijven bewaken. En het perspectief van bewoners en naasten in te brengen.

lees verder

Herfstnum­mer LOC-tijdschrift is uit!

In dit nummer in verschillende artikelen specifieke aandacht voor wat de afgelopen maanden ons praktisch kunnen leren voor een onverhoopte nieuwe crisistijd. Je kunt lezen over de Week van de Medezeggenschap en nieuwe vormen van de LOC-dienstverlening. En zoals altijd natuurlijk: cliëntenraadsleden en anderen uit het LOC-netwerk aan het woord, achtergrondartikelen over medezeggenschap en Waardevolle zorg in de praktijk en meer.

lees verder

Welkom tijdens de Week van de Medezeg­genschap!

Over anderhalve week is het zover. We heten je dan graag welkom tijdens de allereerste Week van de Medezeggenschap. Een week vol met activiteiten voor betrokkenen bij de medezeggenschap: een digitaal evenement van 5 tot en met 9 oktober.

lees verder

Samen­wer­ken binnen de organisatie

Een cliëntenraad staat niet op zichzelf binnen een zorgorganisatie. Om zijn taak goed te kunnen vervullen is het noodzakelijk dat de raad zicht heeft op iedereen waarmee hij een relatie heeft en in contact staat. Hoe en wanneer je met je partners in gesprek gaat, verschilt per moment en situatie. Belangrijk is dat de cliëntenraad bewust is van zijn eigen positie binnen het speelveld van de zorgorganisatie. En vanuit die positie zijn taak naar behoren uitvoert: belangenbehartiging en vertegenwoordiging van mensen die zorg nodig hebben (en hun naasten).

lees verder (1)

Instem­mingsrecht kwaliteitsplan verpleeg­huizen 2021

Cliëntenraden in de verpleeghuissector hebben sinds dit jaar meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de afwegingen die de zorgorganisatie maakt bij de besteding van het geld voor de zorg en ondersteuning. Voor zover dat nog kan raden we aan om als cliëntenraad vanaf het begin van de plannen betrokken te zijn!

lees verder

Blog: corona en zorg

Geplaatst op 18 september 2020 - Thema's: Coronavirus
Nog altijd beheerst de corona het nieuws en ons leven. Gedachten over wat er moet gebeuren lopen steeds meer uiteen.  Sommige mensen zien dat er geen coronacrisis is en vinden…

lees verder (12)

Nieuwe handreiking aanpak verpleeg­huis­zorg bij corona gereed

Geplaatst op 17 september 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een andere fase terecht gekomen waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen. Daarom hebben deze partijen besloten om een nieuwe handreiking te schrijven. Deze handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal.

lees verder

Juist in crisistijd is Waar­devol­le zorg nodig

Geplaatst op 15 september 2020
De uitgebreide versie van dit artikel uit het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap volgt op korte termijn op deze pagina.

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.