Publicaties

LOC helpt cliëntenraden om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Ook staan hier enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties. Omdat ze belangrijk zijn voor de cliëntenraad.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Opleidingsgids voor cliënten­raden

Ondersteuningsaanbod van LOC

Medezeggenschap is continu in ontwikkeling. LOC helpt cliëntenraden om hun werk zo goed mogelijk te doen. Onder andere met cursussen, handleidingen, nieuwsbrieven, een tijdschrift, de Vraagbaak en trainingen op maat. In deze opleidingsgids beschrijven we een groot aantal mogelijkheden voor ondersteuning op maat. Het is een hulpmiddel om zelf te bepalen waar jouw cliëntenraad behoefte aan heeft. Op basis van die behoeften kunnen we een aanbod op maat voorstellen. Medezeggenschap is altijd in beweging en dat maakt dat je samen vorm geeft aan wat nodig is om vooruit te blijven gaan.

lees verder

Invloed op kwaliteitsbeleid

Een handreiking voor cliëntenraden in de jeugdzorg

Deze handreiking geeft duiding over het begrip ‘kwaliteit’ en hoe je als cliëntenraad invloed kan uitoefenen op het kwaliteitsbeleid.

lees verder

Bewaar­kaart advies- en instem­mingsrechten

Met voorbeelden

Op deze bewaarkaart vind je overzichtelijk de adviesrechten en de instemmingsrechten uit de Wmcz 2018, met daarbij voorbeelden uit de praktijk!

lees verder

Samen­wer­ken in de cliënten­raad

Een handreiking voor cliëntenraden in de jeugdzorg

In deze publicatie maken we duidelijk waarom het zo belangrijk is om als cliëntenraad samen te werken. Welke obstakels er kunnen zijn als het gaat om samenwerking. Hoe cliëntenraden in de praktijk samenwerken. En wat sleutels voor succesvolle samenwerking zijn.

lees verder

Handreiking bezoek en sociaal contact

Corona in verpleeghuizen

Geplaatst op 9 april 2021 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
LOC, ActiZ, Alzheimer Nederland, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken over de aanpak bij corona in verpleeghuizen. Op basis van een plan waar de noden en wensen van bewoners en naasten echt de basis vormen. En waarin ook de stem van vrijwilligers en medewerkers een plaats moet krijgen.

lees verder

Vrij­wil­ligers in de cliënten­raad

Noodzaak of kans?

Geplaatst op 2 maart 2021 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
Kun je vrijwilligers een plek in de raad geven? In deze handreiking gaan we in op dilemma’s, mogelijkheden en tips voor passende afspraken voor vrijwilligers in de cliëntenraad.

lees verder

Invloed op gemeenten – Een handreiking voor cliënten­raden in de jeugdzorg

Geplaatst op 1 februari 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
In deze brochure wordt duidelijk wat de rol van de gemeente is, hoe deze zich verhoudt tot de rol van de cliëntenraad en hoe de wisselwerking verloopt. Ook komen we met voorbeelden hoe je samenwerking met de gemeente kan opzetten. En zo je invloed kan vormgeven.

lees verder

Voorzitter cliënten­raad

Basisdocument: Hoe (bege)leid je de cliëntenraad en de vergadering

Geplaatst op 28 januari 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Voorzitters cliëntenraden
Dit basisdocument voor (vice)voorzitters van cliëntenraden bevat elementen en handvatten om de cliëntenraad als groep (en de individuen) zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling en positionering.

lees verder

Toolbox Medezeg­genschap cliënten­raden jeugdhulp en jeugdbescher­ming

Geplaatst op 21 januari 2021 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
Om cliëntenraden in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij hun werk is een toolbox met verschillende materialen ontwikkeld: flyers, folders, informatiekaarten, een participatieladder, een dobbelsteen om vergaderingen te evalueren, onderzetters om het cliëntenperspectief onder de aandacht te brengen, stappenplan adviesrecht en nog heel veel meer.

lees verder

Cliënten­raden over actuele thema’s in de jeugdbescher­ming en jeugdrec­las­sering in 2020

Het vervolg op het onderzoek naar medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Geplaatst op 13 januari 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Dit rapport bespreekt de opvattingen van cliëntenraden over actuele thema’s. Centraal staat volgende vraag: Welke betekenis zouden de verkennende gesprekken in het kader van medezeggenschap kunnenhebben voor: a. het normenkader…

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.