Publicaties

LOC helpt cliëntenraden om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Ook staan hier enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties. Omdat ze belangrijk zijn voor de cliëntenraad.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Omgaan met de medezeg­genschapsregeling

Handreiking voor cliëntenraden

Deze handreiking bevat tips en handvatten voor cliëntenraden bij het opstellen van de medezeggenschapsregeling. Deze handreiking is alleen als download beschikbaar, niet als gedrukte publicatie

lees verder

Theoretische onder­bouwing handreiking bezoek­regeling verpleeg­huizen

Geplaatst op 20 mei 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
In dit document staat een uitgebreide theoretische onderbouwing bij de handreiking bezoekregeling verpleeghuizen. Daarin staat ook de bijlage over de rol van de cliëntenraad. Download ook de handreiking voor bezoekbeleid…

lees verder

Het externe netwerk van cliënten­raden in de jeugdzorg

Een overzicht van partijen waarmee je te maken kunt krijgen

Geplaatst op 13 mei 2020
Door zicht te hebben op het speelveld waarbinnen je als cliëntenraad werkt, kun je op de juiste wijze en op de juiste plek invloed uitoefenen op de kwaliteit van de…

lees verder

Stap­penplan voor nieuwe afspraken met de cliënten­raad

Voor bestuurders en management in de jeugdzorg, in het kader van de Wmcz 2018

Geplaatst op 12 mei 2020
Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Als gevolg daarvan moeten bestuurders en management…

lees verder

Handreiking voor bezoek­beleid in verpleeg­huizen in corona-tijd

Geplaatst op 8 mei 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
LOC, ActiZ, Alzheimer Nederland, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken over bezoekbeleid in corona-tijd. Hierboven is de aangepaste versie van 20…

lees verder

Bewaar­kaart instem­mingsrecht kwaliteitsplan verpleeg­huizen

Meer invloed voor cliëntenraad en personeel op kwaliteitsplan verpleeghuizen

In deze bewaarkaart vind je informatie, handvatten en tips bij het instemmingsrecht van cliëntenraden op het kwaliteisplan verpleeghuizen.

lees verder

Eigen agenda van de raad – LOC Jeugd

Draag als cliëntenraad ook zelf agendapunten aan voor het overleg.

Geplaatst op 7 mei 2020
Door zelf ook zelf agendapunten aan te dragen voor het overleg, beïnvloed je actief het beleid van de instelling. Om tot een eigen agenda te komen, moet de cliëntenraad weten…

lees verder

Visie op medezeg­genschap

Van een gedragen visie naar concrete afspraken over medezeggenschap

Met deze handreiking krijg je handvatten, tips en concrete vragen om als cliëntenraden samen met management in gesprek te gaan en te komen tot een gedeelde visie op medezeggenschap. Deze…

lees verder

Bouwstenen voor cliënten­raden

Handreiking voor cliëntenraden die betrokken zijn bij nieuw- of verbouw

In dit boekje geven we een overzicht van het bouwproces en de momenten van invloed door de cliëntenraad. Dit is de basiskennis. Daarnaast hebben we een aantal bijlagen bij dit boekje met verdiepende informatie die cliëntenraden verder helpen bij hun rol.

lees verder

Ondersteuner cliënten­raad

Geplaatst op 4 december 2019 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
In de brochure ondersteuner cliëntenraad lees je de LOC-visie op de taak, positie en functie van de ondersteuner cliëntenraad. De brochure geeft handvatten hoe de ondersteuner zijn rol in kan vullen.

lees verder

2e pinksterdag: LOC gesloten

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.