Publicaties

LOC helpt cliëntenraden om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Ook staan hier enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties. Omdat ze belangrijk zijn voor de cliëntenraad.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Handreiking bezoek en sociaal contact

Corona in verpleeghuizen

Geplaatst op 9 april 2021 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
LOC, ActiZ, Alzheimer Nederland, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken over de aanpak bij corona in verpleeghuizen. Op basis van een plan waar de noden en wensen van bewoners en naasten echt de basis vormen. En waarin ook de stem van vrijwilligers en medewerkers een plaats moet krijgen.

lees verder

Vrij­wil­ligers in de cliënten­raad

Noodzaak of kans?

Geplaatst op 2 maart 2021 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
Kun je vrijwilligers een plek in de raad geven? In deze handreiking gaan we in op dilemma’s, mogelijkheden en tips voor passende afspraken voor vrijwilligers in de cliëntenraad.

lees verder

Invloed op gemeenten – Een handreiking voor cliënten­raden in de jeugdzorg

Geplaatst op 1 februari 2021 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
In deze brochure wordt duidelijk wat de rol van de gemeente is, hoe deze zich verhoudt tot de rol van de cliëntenraad en hoe de wisselwerking verloopt. Ook komen we met voorbeelden hoe je samenwerking met de gemeente kan opzetten. En zo je invloed kan vormgeven.

lees verder

Voorzitter cliënten­raad

Basisdocument: Hoe (bege)leid je de cliëntenraad en de vergadering

Geplaatst op 28 januari 2021 - Thema's: Voorzitters cliëntenraden
Dit basisdocument voor (vice)voorzitters van cliëntenraden bevat elementen en handvatten om de cliëntenraad als groep (en de individuen) zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling en positionering.

lees verder

Toolbox Medezeg­genschap cliënten­raden jeugdhulp en jeugdbescher­ming

Geplaatst op 21 januari 2021 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
Om cliëntenraden in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij hun werk is een toolbox met verschillende materialen ontwikkeld: flyers, folders, informatiekaarten, een participatieladder, een dobbelsteen om vergaderingen te evalueren, onderzetters om het cliëntenperspectief onder de aandacht te brengen, stappenplan adviesrecht en nog heel veel meer.

lees verder

Cliënten­raden over actuele thema’s in de jeugdbescher­ming en jeugdrec­las­sering in 2020

Het vervolg op het onderzoek naar medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Geplaatst op 13 januari 2021
Dit rapport bespreekt de opvattingen van cliëntenraden over actuele thema’s. Centraal staat volgende vraag: Welke betekenis zouden de verkennende gesprekken in het kader van medezeggenschap kunnenhebben voor: a. het normenkader…

lees verder

Het opzetten van een cliënten­raad

Een stappenplan voor jongeren en ouders

Geplaatst op 27 oktober 2020
Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Met dit stappenplan helpen we jongeren en…

lees verder

Checklist medezeg­genschapsregeling

Een hulpmiddel voor de praktijk

Deze checklist helpt in de aanloop naar het vaststellen van de medezeggenschapsregeling. Om nog eens na te gaan of je niets bent vergeten of iets niet helemaal conform de wet…

lees verder

Samen­vat­ting handreiking inspraak

Dit is een samenvatting van de uitgebreide handreiking inspraak. Download ook de uitgebreide handreiking Inspraak in de Wmcz 2018

lees verder

Inspraak in de Wmcz 2018

Een handreiking voor zorgorganisaties en cliëntenraden

Deze handreiking geeft informatie over inspraak en inspireert om daarmee aan de slag te gaan. Download ook de samenvatting van deze handreiking

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.