Publicaties

LOC helpt cliëntenraden om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Ook staan hier enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties. Omdat ze belangrijk zijn voor de cliëntenraad.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter resultaten:

Explainer video’s

In zes video’s behandelen LOC-adviseurs zes thema’s rondom medezeggenschap. Zij delen belangrijke inzichten en geven uitleg over: Deze video’s zijn mede mogelijk gemaakt door en exclusief beschikbaar voor cliëntenraden die…

lees verder

Bewaar­kaart Bet­rok­ken­heid cliënten­raad bij bes­luit­vor­ming (In­kij­kexemplaar)

Geplaatst op 23 december 2022 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
De instelling moet de cliëntenraad op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) betrekken bij een groot aantal onderwerpen. In sommige gevallen gaat de betrokkenheid verder dan alleen advies of instemming vragen, en moeten hier aanvullende afspraken over gemaakt worden in de medezeggenschapsregeling.

lees verder

Bewaar­kaart Behandelen van geschillen (In­kij­kexemplaar)

Wanneer de (centrale) cliëntenraad en de instelling van mening verschillen, kunnen zij dit geschil voorleggen aan een commissie van vertrouwenslieden. In de meeste gevallen zal het gaan om de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Cliëntenraad en instelling kunnen de commissie vragen om bemiddeling of om een uitspraak. Bemiddeling is zinvol wanneer raad en instelling denken dat zij daarmee tot een oplossing kunnen komen.

lees verder

Bewaar­kaart Com­municeren met de achterban (In­kij­kexemplaar)

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) staat dat de cliëntenraad regelmatig wensen en meningen van cliënten (en vertegenwoordigers) inventariseert. En hen regelmatig informeert over de activiteiten van de cliëntenraad en de behaalde resultaten. Wanneer de cliëntenraad dat wil, moet de instelling de raad helpen bij het inventariseren en het afleggen van verantwoording aan de achterban. Met behulp van de vragen en tips in deze bewaarkaart kun je toewerken naar een communicatieplan.

lees verder

Bewaar­kaart Per­soonsgegevens, cliënten en de cliënten­raad (In­kij­kexemplaar)

Deze bewaarkaart is mede mogelijk gemaakt door en exclusief beschikbaar voor cliëntenraden die lid zijn van LOC, en hun ondersteuner. Via de knop ‘Downloaden’ hierboven, geven we je alvast een…

lees verder

Inzicht in veran­deren­de medezeg­genschap

Handreiking voor cliëntenraden

In 2020 en 2021 hebben we tientallen cliëntenraden bevraagd over hun werkzaamheden in de medezeggenschap, hoe dit is veranderd en wat het betekent voor samenwerking met de organisatie en contact met de achterban. Deze publicatie biedt inzicht in deze gesprekken en uitgangspunten voor cliëntenraden om zelf hun medezeggenschap verder vorm en inhoud te geven.

lees verder

Bewaar­kaart evalueren medezeg­genschapsregeling (in­kij­kexemplaar)

Cliëntenraden en zorginstellingen leggen afspraken over de medezeggenschap vast in de medezeggenschapsregeling. Het is belangrijk om te weten of je de juiste afspraken hebt gemaakt, of deze in de praktijk werken en of aanpassingen nodig of wenselijk zijn. Het is raadzaam iedere twee jaar de medezeggenschapsregeling te evalueren. In deze bewaarkaart lees je hoe je dit aanpakt.

lees verder

De Wet zorg en dwang, nee ten­zij…! (in­kij­kexemplaar)

Een handreiking voor cliëntenraden

Geplaatst op 4 november 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
In deze handreiking staat meer over de Wet zorg en dwang en de rol van de cliëntenraad, inclusief tips en handvatten.

lees verder

Algemene voor­waar­den gees­telij­ke gezondheidszorg

Geplaatst op 14 september 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Rechten van mensen
In de Algemene Voorwaarden staat wat mensen die zorg nodig hebben van een zorgorganisatie mogen verwachten. Maar ook wat zij zelf moeten doen. Deze algemene voorwaarden gelden voor de geestelijke…

lees verder

Huisregels (in­kij­kexemplaar)

Handreiking voor cliëntenraden

In de handreiking Huisregels leggen we uit wat huisregels zijn en hoe je deze als cliëntenraad kunt beoordelen. Huisregels mogen niet zonder instemming van de cliëntenraad worden vastgesteld.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese