Publicaties

LOC helpt cliëntenraden om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Ook staan hier enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties. Omdat ze belangrijk zijn voor de cliëntenraad.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Bindend voordrachtsrecht Raad van Toezicht

Handreiking voor cliëntenraden

Deze handreiking helpt cliëntenraden om het proces van bindende voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht vorm te geven op een manier die bij de eigen situatie past.

lees verder

Vrij­wil­ligers in de cliënten­raad

Noodzaak of kans?

Geplaatst op 13 juli 2020 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
Kun je vrijwilligers een plek in de raad geven? In deze handreiking gaan we in op dilemma’s, mogelijkheden en tips voor passende afspraken voor vrijwilligers in de cliëntenraad.

lees verder

Bewaar­kaart advies­recht profielschets leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

In deze bewaarkaart vind je handvatten en tips om invulling te geven aan het adviesrecht op de profielschets voor de bestuurder(s) en de raad van toezicht.

lees verder

Omgaan met de medezeg­genschapsregeling

Handreiking voor cliëntenraden

Deze handreiking bevat tips en handvatten voor cliëntenraden bij het opstellen van de medezeggenschapsregeling. Deze handreiking is alleen als download beschikbaar, niet als gedrukte publicatie

lees verder

Theoretische onder­bouwing handreiking bezoek­regeling verpleeg­huizen

Geplaatst op 20 mei 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
In dit document staat een uitgebreide theoretische onderbouwing bij de handreiking bezoekregeling verpleeghuizen. Daarin staat ook de bijlage over de rol van de cliëntenraad. Download ook de handreiking voor bezoekbeleid…

lees verder

Het externe netwerk van cliënten­raden in de jeugdzorg

Een overzicht van partijen waarmee je te maken kunt krijgen

Geplaatst op 13 mei 2020
Door zicht te hebben op het speelveld waarbinnen je als cliëntenraad werkt, kun je op de juiste wijze en op de juiste plek invloed uitoefenen op de kwaliteit van de…

lees verder

Stap­penplan voor nieuwe afspraken met de cliënten­raad

Voor bestuurders en management in de jeugdzorg, in het kader van de Wmcz 2018

Geplaatst op 12 mei 2020
Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Als gevolg daarvan moeten bestuurders en management…

lees verder

Handreiking voor bezoek­beleid in verpleeg­huizen in corona-tijd

Versie 4 juni

Geplaatst op 8 mei 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
LOC, ActiZ, Alzheimer Nederland, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken over bezoekbeleid in corona-tijd. Hierboven is de aangepaste versie van 4…

lees verder

Bewaar­kaart instem­mingsrecht kwaliteitsplan verpleeg­huizen

Meer invloed voor cliëntenraad en personeel op kwaliteitsplan verpleeghuizen

In deze bewaarkaart vind je informatie, handvatten en tips bij het instemmingsrecht van cliëntenraden op het kwaliteisplan verpleeghuizen.

lees verder

Eigen agenda van de raad – LOC Jeugd

Draag als cliëntenraad ook zelf agendapunten aan voor het overleg.

Geplaatst op 7 mei 2020
Door zelf ook zelf agendapunten aan te dragen voor het overleg, beïnvloed je actief het beleid van de instelling. Om tot een eigen agenda te komen, moet de cliëntenraad weten…

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.