Publicaties

LOC helpt cliëntenraden om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Ook staan hier enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties. Omdat ze belangrijk zijn voor de cliëntenraad.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Voorzitter cliënten­raad

Basisdocument: Hoe (bege)leid je de cliëntenraad en de vergadering

Geplaatst op 12 september 2019 - Thema's: Voorzitters cliëntenraden
Dit basisdocument voor (vice)voorzitters van cliëntenraden bevat elementen en handvatten om de cliëntenraad als groep (en de individuen) zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling en positionering.

lees verder

Adviseren over begroting en jaar­rekening

Handreiking voor cliëntenraden

Deze handreiking beschrijft wat er komt kijken bij adviseren over begroting en jaarrekening en hoe de LOC Expertpool zorg en geld daarbij kan ondersteunen. Zie ook de bijbehorende bewaarkaart hulp…

lees verder

Aan de slag met de Wmcz 2018

Wat moeten wij als cliëntenraad doen, nu de Wmcz 2018 eraan komt? Een handzaam overzicht met tips om aan de slag te gaan.

lees verder

Hulp bij lezen van begroting en jaar­rekening

Bewaarkaart

Deze bewaarkaart beschrijft waarom inzicht in de financiën belangrijk is en hoe de LOC Expertpool Zorg&Geld daarin kan ondersteunen.

lees verder

Stap­penplan medezeg­genschapsregeling

Geplaatst op 13 juni 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In dit stappenplan kun je lezen welke stappen cliëntenraden kunnen nemen om tot een medezeggenschapsregeling te komen.

lees verder

Verschil oude en nieuwe Wmcz

Een overzicht van de verschillen tussen de bestaande en de vernieuwde Wmcz. Of met andere woorden: het verschil tussen de Wmcz 1996 en de Wmcz 2018.

lees verder

Handreiking optimale per­soneelssamenstel­ling verpleeg­huis­zorg

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg stelt dat verpleeghuizen continu moeten zoeken naar een optimale bezetting van zorgverleners. Zodat zij zorg kunnen leveren die goed aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners.…

lees verder

Handreiking Kwaliteitskader wijkverpleging

In het kwaliteitskader wijkverpleging staat wat goede wijkverpleging is. De wijkverpleging moet daar aan voldoen. In deze handreiking staat een samenvatting van het kwaliteitskader. Bij ieder onderdeel staat wat de…

lees verder

Brochure InCon­tactStaan met de achterban

Geplaatst op 15 mei 2019 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
LOC onderzocht bij cliëntenraden en cliënten wat nodig is om goed en duurzaam contact met de achterban op te bouwen en te onderhouden. De meest essentiële handvatten staan in deze…

lees verder

Bewaar­kaart InCon­tactStaan met de achterban

Geplaatst op 15 mei 2019 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
De bewaarkaart InContactStaan geeft een kernachtige samenvatting met handvatten en tips voor InContactStaan met de achterban en nodigt uit om direct aan de slag te gaan. Deze bewaarkaart hoort bij…

lees verder

Bijeenkomsten

Landelijke dag cliëntenraden Thuiszorg / Wijkverpleging (VOL) 15 november, Careyn, Rosendael, Indusdreef 5 3564 GV Utrecht
Basiscursus "De (nieuwe) Wmcz 2018" voor cliëntenraden in alle sectoren 20 november, Proteion RCG, Pollartstraat 6, 6041 GC Roermond
Workshop Zorg & Geld en zorginkoop en de rol van cliëntenraden 20 november, Proteion RCG, Pollartstraat 6, 6041 GC Roermond
Meer

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.