Online net­werkbijeen­komst eerstelijns- en ambulante zor­ginstel­lingen

 • 17 januari 2023
 • 19:00 - 20:30
 • Online, vanaf je eigen locatie

Versterken en borgen cliëntenmedezeggenschap eerstelijns- en ambulante zorginstellingen

Hoe versterken en borgen we cliëntenmedezeggenschap in eerstelijns- en ambulante zorginstellingen? Tijdens deze online netwerkbijeenkomst bieden we de mogelijkheid aan cliëntenraadsleden, medewerkers, bestuurders van eerstelijns- en ambulante zorginstellingen om te netwerken, van elkaar te leren, tops en tips uit te wisselen.

Cliëntenmedezeggenschap eerstelijns- en ambulante zorginstellingen

De bedoeling van medezeggenschap is dat cliënten invloed hebben op de kwaliteit van de zorgverlening en daarmee op de kwaliteit van het -eigen- leven. Het is ook niet voor niets dat cliëntenraden, met de op 1 juli 2020 in werking getreden Wmcz 2018, behalve adviesrecht ook instemmingsrecht hebben gekregen o.a. op onderwerpen die direct invloed hebben op de kwaliteit van de zorgverlening aan cliënten. 

Zoektocht naar betrekken cliëntenperspectief

Voor cliëntenraden eerstelijns- en ambulante zorginstellingen is het contact naar en met de cliënten extra uitdagend. Immers, ‘de cliënten’ wonen verspreid in het werkgebied van de zorginstelling. En soms strekt het werkgebied zich uit tot een hele regio, provincie of landelijk. Het is voor menige cliëntenraad en zorginstelling dan ook een hele zoektocht en het kost tijd en aandacht om InContactStaan vorm en inhoud te geven. Maar het is wel de basis om het cliëntenperspectief te kunnen betrekken bij het opstellen van beleid, de uitvoering en de evaluatie van de zorg. 

Er zijn eerstelijns- en ambulante zorginstellingen die het gevoel hebben, dat ze zelf voldoende InContactStaan met hun cliënten. En op basis daarvan afwegingen en beleid kunnen maken waarbij het cliëntperspectief geborgd is. 

Cliëntenmedezeggenschap binnen eerstelijns- en ambulante zorginstellingen versterken en borgen

Tijdens de online netwerkbijeenkomst gaan Hans Jonkman en José Broers, adviseurs cliëntenmedezeggenschap voor LOC Waardevolle zorg, graag met jou in gesprek over de vraag hoe de cliëntenmedezeggenschap versterkt en geborgd kan worden..

Geef jouw ideeën, vragen, cases, dilemma’s door, dan kunnen deze aan bod komen tijdens bespreking van de volgende vragen:

 • Wat is de bedoeling en meerwaarde van cliëntenmedezeggenschap?
 • Hoe geven cliëntenraden en zorginstellingen vorm en inhoud aan cliëntenmedezeggenschap?
 • Wat zegt het wettelijke kader; wat zegt de Wmcz 2018 over rechten en plichten van cliëntenraad en zorginstelling?
 • Welke – informele- manieren zijn er om cliënten invloed en inspraak te bieden binnen eerstelijns- en ambulante zorginstellingen?
 • Hoe krijgt de cliëntenraad informatie, wensen en signalen uit de achterban?
 • De netwerkbijeenkomst zal worden afgesloten met de vraag: wat is voor jouw cliëntenraad en/of zorginstelling en wat is voor LOC een volgende stap om de cliëntenmedezeggenschap binnen de eerstelijns- en ambulante zorg te versterken en te borgen?

Voor wie?

De online netwerkbijeenkomst is bedoeld voor cliëntenraadsleden, medewerkers, bestuurders van eerstelijnszorg- en ambulante zorginstellingen, zoals: groepspraktijken huisartsen / ambulancezorg / apothekers / medische specialistische instelling / instelling voor medische diagnostiek / tandartsen / fysiotherapeuten / psychologen / gezondheidscentra / zelfstandige behandelcentra / alternatieve zorg en behandeling. 

Het maximum aantal deelnemers per bijeenkomst is twaalf. Vanuit een cliëntenraad en/of zorginstelling kunnen maximaal twee mensen deelnemen. Als er meerdere geïnteresseerden zijn, neem dan contact op met LOC om mogelijkheden te bespreken voor een bijeenkomst op locatie. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Kosten

De bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor leden en niet leden van LOC.

Aanmelden kan via onderstaande knop:

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese