Regionaal Netwerk Cliënten­raden Friesland in gesprek met Raad voor Volksgezondheid en Samen­leving (VOL)

  • 14 november 2022
  • 13:00 - 16:30
  • Leppehiem, Leppedyk 37 8491 GJ Akkrum

Let op: je kunt je niet meer aanmelden. De bijeenkomst is volgeboekt.

Thema: De toekomst van de ouderenzorg

Op maandag 14 november van 13:00 – 16:30 uur organiseert het Regionaal Netwerk cliëntenraden Friesland een bijeenkomst in samenwerking met LOC. Samen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gaan we in gesprek over de toekomst van de ouderenzorg.

Programma van de middag

13:30 uur –  Welkom door de dagvoorzitter

13:40 uur  – Rol van de medezeggenschap bij de Toekomst van de Ouderenzorg door Mariëlle Cuijpers, belangenbehartiger LOC

14:00 uur –  Anders leven en zorgen door Antoinette Reerink, senior adviseur RVS

We zijn verheugd dat Antoinette Reerink van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving onze gastspreker is. Zij is een van de samenstellers van het rapport Anders leven en zorgen, een mogelijk antwoord op ons thema De toekomst van de ouderenzorg.

Een actueel thema wat iedereen die werkt in de zorg, de huidige zorgvragers maar ook toekomstige zorgvragers bezig houdt. Dat zal niet minder zijn voor de leden van de cliëntenraden.

Hoe kunnen we nog zorg bieden in de toekomst? Door een stijgende zorgvraag, door vergrijzing en door toenemende personeelstekorten zijn er minder mensen beschikbaar om zorg te leveren.

Het vraagt nogal wat van iedereen, zorgmedewerkers, vrijwilligers en naasten om toch voor de mensen die dat nodig hebben, zorg te kunnen bieden.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft over dit probleem en vooral oplossingsrichtingen een rapport geschreven.

Antoinette Reerink schetst in het kort de problematiek die op de ouderenzorg af komt. Vervolgens staat zij uitgebreid stil bij de oplossingsrichtingen die in het Rapport Anders leven en Zorgen worden beschreven. Uiteraard is er gelegenheid tot vragen stellen.

Het doel van de bijeenkomst is om inzicht te geven in de oplossingsrichtingen voor een toekomstbestendige zorg.

Vervolgens gaan we samen in gesprek over wat deze informatie en toekomstverwachtingen betekent dit voor de rol van cliëntenraden.

Je kunt het rapport vast lezen via Anders leven en zorgen | Advies | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl

Kosten

De bijeenkomst is gratis voor aangesloten cliëntenraden van LOC. Niet aangesloten cliëntenraden betalen € 35,00 per persoon.

Aanmelden

Indien je onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst, vragen wij je om dit uiterlijk 48 uur van tevoren te laten weten via loc@loc.nl. Bij een te late afmelding zijn we helaas genoodzaakt om een factuur te sturen ter hoogte van het tarief voor niet-leden.

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaande knop:

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese