Cliënten­raden – activiteiten in 2021

LOC biedt cliëntenraden uitgebreide pakketten aan dienstverlening en ondersteuning. Cliëntenraden waarderen het ruime aanbod. Het aantal aangesloten cliëntenraden is in 2021 verder gegroeid. Onderstaand lees je meer over onze activiteiten in 2021. Bekijk een beknopt overzicht via loc.nl/2021

We hebben in 2021 de medezeggenschap in de jeugdzorg meer geïntegreerd in de dienstverlening aan andere cliëntenraden. De voornaamste reden is het feit dat de Wmcz nu ook van toepassing is op de jeugdzorg. Daarom is informatie over medezeggenschap jeugdzorg nu ook te vinden www.clientenraad.nl En omvat de wekelijkse digitale nieuwsbrief ook de jeugdzorg.

Cursussen

LOC biedt aangesloten cliëntenraden zonder meerprijs landelijke cursussen aan. In 2021 is daar veelvuldig gebruik van gemaakt. Vanwege corona waren de meeste cursussen en trainingen online.

In 2021 hebben we de volgende bijeenkomsten en cursussen georganiseerd:

 • Basiscursus medezeggenschap
 • Verdiepingscursus medezeggenschap
 • Welkom in de cliëntenraad
 • Werven nieuwe leden
 • Contact met de achterban
 • Onderlinge communicatie, denkwijze en patronen
 • Het analyseren van problemen en vraagstukken (3 daagse)
 • Cliëntenraad en teambuilding
 • Samenwerking met raad van bestuur en raad van toezicht
 • Medezeggenschap VVT en GGZ
 • Cliëntenraden en jeugdhulp
 • Voorzitterscursus VVT
 • Voorzitterscursus GGZ
 • Zorgplannen en instemming op de procedure
 • Van Wmo naar Wlz in de GGZ
 • Regiovisie specialistische jeugdzorg
 • Landelijke dag zorg thuis en ambulante begeleiding
 • Dialoogbijeenkomst nota ‘ouder worden 2020-2040’
 • Dialoogbijeenkomst leven in vrijheid
 • Dialoogbijeenkomst consultatie ‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’
 • Dialoogbijeenkomst klacht- en tuchtprocedures in de jeugdbescherming
 • Sparsessie: contact tijdens corona
 • Sparsessie: van wet naar praktijk
 • Sparsessie: samenwerken in een team
 • Sparsessie: herpakken van je rol (na corona)
 • Regiobijeenkomsten regionale organisatie specialistische jeugdzorg
 • Leergang ondersteuners cliëntenraden
 • Netwerkmeeting ondersteuners cliëntenraden
 • Intervisie ondersteuners cliëntenraden jeugd, VVT en GGZ
 • Introductie voor jeugdzorgaanbieders over versterken medezeggenschap
 • Leergang bestuurders jeugdzorg

Week van de Medezeggenschap

Van 4 tot en met 8 oktober heeft LOC de Week van de Medezeggenschap georganiseerd. Het thema van de week was: ‘Elkaar echt zien’. Deze week was volledig online. Je kon elke dag online sessies over medezeggenschap volgen. Daar waren adviseurs en vrijwilligers van LOC bij betrokken, maar ook bestuurders, de bewegingen Radicale vernieuwing, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het ministerie van VWS en de zorgkantoren. Er waren in enkele regio’s ook fysieke bijeenkomsten. Daarnaast heeft een aantal cliëntenraden bijeenkomsten en acties in de eigen organisatie opgezet.

Publicaties

In 2021 hebben we diverse nieuwe brochures ontwikkeld. En brochures geheel vernieuwd. Vind alle brochures via: www.clientenraad.nl/publicaties

 1. Het opzetten van een cliëntenraad voor jongeren en ouders
 2. Invloed op gemeenten: een handreiking voor cliëntenraden in de jeugdzorg
 3. Cliëntenraden over actueel thema’s in de jeugdbescherming en jeugdreclassering
 4. Vrijwilligers in de cliëntenraad
 5. Het dossier in de jeugdhulpverlening; een nieuwe wegwijzer
 6. Samenwerken in de cliëntenraad
 7. Bewaarkaart advies- en instemmingsrechten
 8. Opleidingsgids voor cliëntenraden
 9. Basisinformatie medezeggenschap (vernieuwde versie)
 10. Modelovereenkomst ondersteuning cliëntenraad
 11. Bewaarkaart opzetten cliëntenraad
 12. Begroting van de cliëntenraad
 13. Leden van en werven voor de cliëntenraad
 14. Werkplan van de cliëntenraad
 15. Cliëntenraad en de AVG
 16. Handreiking ‘bezoek en sociaal contact in coronatijd’ (herziene versie; met partners)

Podcasts

LOC heeft in 2021 vier podcasts ‘Mijmeren over medezeggenschap’ uitgebracht. Deze gaan over:

 • Bindend voordrachtsrecht
 • Voorzitter van een cliëntenraad
 • InContactStaan (met de achterban)
 • Invloed op het kwaliteitsbeleid

Daarnaast heeft LOC nog drie podcasts gemaakt met bestuurders over hun visie op medezeggenschap en de dilemma’s die zij in de praktijk ervaren.

Sociaal platform

Op www.clientenraad.nl delen we onze kennis en het laatste nieuws. Maar dit is ook de plek om zelf vragen te stellen en in contact te komen met anderen. Dit kan bij ‘Praat mee’.

Op www.clientenraad.nl delen we onze kennis en het laatste nieuws. Maar dit is ook de plek om zelf vragen te stellen en in contact te komen met anderen. Dit kan bij ‘Praat mee’. Onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen in 2021 zijn:

 • Betrekken centrale en lokale cliëntenraad bij medezeggenschapsregeling
 • Positie cliëntenraad bij besluiten rond corona
 • Ouders aan het woord over ervaringen met jeugdzorg
 • Was- en broodkosten
 • Sluiting van verpleeghuizen
 • Hulp bij het lezen van een jaarrekening
 • Vergoedingen voor vrijwilligers
 • Vernieuwing platform cliëntenraden jeugdzorg
 • Rol cliëntenraden bij nieuwe rookregels
 • Eigen bijdrage in wet langdurige zorg
 • Cliëntenraad en Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 • Wat doet LOC in de belangenbehartiging?
 • Taken en rollen cliëntenraad
 • Waardevolle medezeggenschap in de praktijk
 • De rol van de cliëntenraad in het vernieuwde ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’
 • Videoportretten ‘medezeggenschap jeugdzorg in beeld’
 • Nomineren cliëntenraad of bestuurder
 • Ongevraagd advies klachtenprocedures jeugdzorg
 • Code zwart met een handreiking voor cliëntenraden
 • Waar naartoe met een klacht over zorg met dwang?

Wekelijkse nieuwsbrief cliëntenraden

Iedere week brengt LOC een nieuwsbrief uit speciaal voor cliëntenraden. Hierin staat het belangrijkste nieuws voor cliëntenraden. Deze nieuwsbrief wordt onder 4.500 mensen verspreid. De nieuwsbrief is voor veel mensen dé manier om informatie op het sociaal platform te bekijken. Iedere maandag dat de nieuwsbrief verschijnt is het aantal bezoekers op het platform het hoogst. In 2021 is er nog een extra nieuwsbrief verschenen over 25 jaar Wmcz.

Vraagbaak

De Vraagbaak van LOC is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur geopend. De Vraagbaak is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Onze adviseurs staan primair aangesloten cliëntenraden te woord. Maar er zijn ook veel verhalen over bijvoorbeeld corona van individuen gekomen. We hebben naar hen geluisterd en waar mogelijk tips gegeven.

Regionale ontmoetingen

In een aantal regio’s ondersteunt LOC al jaren bijeenkomsten waar cliëntenraden elkaar kunnen ontmoeten. Vrijwilligers zetten zich in om dit te organiseren. Op basis van de behoefte organiseert LOC in samenwerking met vrijwilligers bijeenkomsten in de regio. In 2021 zijn er bijeenkomsten geweest in Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland.

Bijeenkomsten met zorgkantoren

Verspreid over het land heeft LOC met zorgkantoren bijeenkomsten georganiseerd voor cliëntenraden van verpleeghuizen met als onderwerp: ‘zorgkantoor en cliëntenraden in gesprek over het kwaliteitsplan’. De bijeenkomsten waren goed bezocht en werden door zorgkantoren en cliëntenraden gewaardeerd.
Met CZ heeft LOC bijeenkomsten georganiseerd voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg.

Expertpools

In de experpools rond bouw en zorggeld zetten vrijwilligers hun expertise in voor cliëntenraden. Cliëntenraden weten de weg naar zowel de bouwpool als de expertpool zorg en geld goed te vinden. De deskundige vrijwilligers helpen cliëntenraden op maat bij het adviseren over respectievelijk bouwplannen en financiën. In 2021 heeft de bouwpool ondersteuning gegeven bij verschillende nieuw- en verbouwplannen van zorgorganisaties. Zorggeld heeft verschillende workshops verzorgd en een aantal adviezen uitgebracht over begrotingen en jaarrekeningen van zorgorganisaties.

Dienstverlening op maat

In 2021 heeft LOC – ondanks alle beperkingen – veel ondersteuning op maat verzorgd. De ondersteuning is zeer divers. Het gaat van een basiscursus op maat voor de cliëntenraden naar het opstellen van een medezeggenschapsregeling of opzetten van een nieuwe medezeggenschapsstructuur. Ook hadden veel raden behoefte aan het formuleren van een visie op medezeggenschap en intervisie voor de raad – eventueel in samenwerking met de bestuurder.

Bij een tiental jeugdzorgorganisaties heeft LOC een langdurig traject opgezet om medezeggenschap op te zetten of bestaande medezeggenschap te herzien. Bij alle organisaties is samen met jongeren, (pleeg)ouders, medewerkers en bestuurders samengewerkt.

Versterken cliëntenraden

Met het oog op de invoering van de Wmcz 2018 heeft LOC een bijdrage gekregen van het ministerie van VWS om cliëntenraden bij de invoering te ondersteunen. We hebben in 2021 meerdere gesprekken gevoerd met cliëntenraden om zicht te krijgen op de staat van de medezeggenschap. Daarnaast heeft LOC in samenwerking met cliëntenraden in verschillende regio’s teams opgezet die regionale bijeenkomsten kunnen organiseren voor cliëntenraden. 


Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese