Zoekresultaten

Totaal 35 resultaten (pagina 1 van 4)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Een betekenis­vol­le samen­wer­king vormgeven

Publicaties

Met het organiseren van invloed van mensen die zorg nodig hebben kan je samenwerken aan goede zorg en ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Hoe je die samenwerking betekenisvol organiseert –…

lees verder

Invloed op kwaliteitsbeleid

Publicaties

Deze handreiking geeft duiding over het begrip ‘kwaliteit’ en hoe je als cliëntenraad invloed kan uitoefenen op het kwaliteitsbeleid.

lees verder

Samen­wer­ken in de cliënten­raad

Publicaties

In deze publicatie maken we duidelijk waarom het zo belangrijk is om als cliëntenraad samen te werken. Welke obstakels er kunnen zijn als het gaat om samenwerking. Hoe cliëntenraden in de praktijk samenwerken. En wat sleutels voor succesvolle samenwerking zijn.

lees verder

Invloed op gemeenten – Een handreiking voor cliënten­raden in de jeugdzorg

Publicaties

Geplaatst op 1 februari 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
In deze brochure wordt duidelijk wat de rol van de gemeente is, hoe deze zich verhoudt tot de rol van de cliëntenraad en hoe de wisselwerking verloopt. Ook komen we met voorbeelden hoe je samenwerking met de gemeente kan opzetten. En zo je invloed kan vormgeven.

lees verder

Voorzitter cliënten­raad

Publicaties

Geplaatst op 28 januari 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Voorzitters cliëntenraden
Dit basisdocument voor (vice)voorzitters van cliëntenraden bevat elementen en handvatten om de cliëntenraad als groep (en de individuen) zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling en positionering.

lees verder

Cliënten­raden over actuele thema’s in de jeugdbescher­ming en jeugdrec­las­sering in 2020

Publicaties

Geplaatst op 13 januari 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Dit rapport bespreekt de opvattingen van cliëntenraden over actuele thema’s. Centraal staat volgende vraag: Welke betekenis zouden de verkennende gesprekken in het kader van medezeggenschap kunnenhebben voor: a. het normenkader…

lees verder

Medezeg­genschap passend organiseren

Publicaties

Geplaatst op 25 november 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor alle aanbieders van jeugdzorg. Door medezeggenschap passend te organiseren draag je samen met jongeren en ouders bij aan waardevolle jeugdzorg: zorg die aansluit bij wat jongeren en hun ouders nodig hebben om hun leven te leiden op een manier die bij hen past.

lees verder

Het opzetten van een cliënten­raad

Publicaties

Geplaatst op 27 oktober 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Met dit stappenplan helpen we jongeren en…

lees verder

Rapport ‘Medezeg­genschap in de jeugdbescher­ming en jeugdrec­las­sering’

Publicaties

Geplaatst op 21 oktober 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
LOC wilde inzicht krijgen in de wijze waarop zeggenschap binnen de gecertificeerde instellingen in de praktijk wordt vormgegeven. En op welke manier de cliënten en cliëntenraden van de gecertificeerde instellingen een effectieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het kwaliteitsbeleid in de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

lees verder

Checklist medezeg­genschapsregeling

Publicaties

Deze checklist helpt in de aanloop naar het vaststellen van de medezeggenschapsregeling. Om nog eens na te gaan of je niets bent vergeten of iets niet helemaal conform de wet…

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Click to access the login or register cheese