Adviesonderwerpen van de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft op een groot aantal onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht. LOC heeft over een aantal belangrijke onderwerpen extra informatiemateriaal voor cliëntenraden gemaakt. Dat materiaal helpt cliëntenraden om goed te kunnen adviseren.

Afbeelding bij thema Privacy

Privacy

Zorgorganisaties moeten zich aan de Algemene Verordening Gegevensverzameling (AVG) houden. LOC heeft hierover een handreiking voor cliëntenraden gemaakt.

Afbeelding bij thema Nieuwbouw, verbouw en sluiting

Nieuwbouw, verbouw en sluiting

Cliëntenraden adviseren bij nieuwbouw, verbouw of sluiting van de locatie. LOC heeft diverse handleidingen gemaakt om cliëntenraden daarbij te helpen.

Afbeelding bij thema Kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Kwaliteit van de verpleeghuiszorg

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede zorg is. Verpleeghuizen moeten daar aan voldoen. Binnen dit thema leest u informatie die u helpt bij uw rol.

Afbeelding bij thema Kwaliteit wijkverpleging

Kwaliteit wijkverpleging

In het kwaliteitskader wijkverpleging staat wat goede zorg is. organisaties die wijkverpleging bieden moeten daar aan voldoen. LOC heeft een  boekje gemaakt over het kwaliteitskader:

Afbeelding bij thema Kwaliteit jeugdzorg

Kwaliteit jeugdzorg

LOC vindt dat ouders en jongeren altijd inspraak moeten hebben als het gaat om de zorg en ondersteuning die ze krijgen. Zij moeten in staat worden gesteld om hun belangen te behartigen. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en wat wel kan. Zo ontstaat waardevolle jeugdzorg: zorg die bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, en die aansluit bij wat voor hen en voor hun (pleeg)ouders belangrijk is. Lees verder voor informatie hoe cliëntenraden hier aan (kunnen) werken.

 

Afbeelding bij thema Vrijheid en veiligheid

Vrijheid en veiligheid

Vrijheid en veiligheid is erg belangrijk voor mensen die zorg nodig hebben. Juist daarom regelt de wet onder welke voorwaarden een zorgorganisatie mensen in hun vrijheid mag beperken. Daarnaast is het belangrijk dat de zorg veilig is. Zoals bij het geven van medicijnen.

Afbeelding bij thema Begroting en jaarrekening

Begroting en jaarrekening

Bij keuzes rondom zorg en geld, is het belangrijk om te kijken naar de gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben. LOC vindt het vanuit haar visie belangrijk dat financiële beslissingen uiteindelijk bijdragen aan een waardevol leven. Cliëntenraden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Afbeelding bij thema Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is er voor mensen die zorg nodig hebben. De wet regelt onder andere hoe mensen kunnen klagen als zij de zorg niet goed vinden. Voor cliëntenraden hebben we een aantal hulpmiddelen gemaakt, welke hier zijn te vinden.

Afbeelding bij thema Zorginkoop

Zorginkoop

Zorgkantoren en zorgverzekeraars kopen zorg in. Hier is informatie te vinden hoe inkoop van zorg werkt. En wat de rol van cliëntenraden is.

Afbeelding bij thema Rechten van mensen

Rechten van mensen

Mensen die zorg nodig hebben mogen rekenen op goede zorg. In diverse documenten staat waar mensen recht op hebben. Zoals het Wlz-kompas en algemene voorwaarden. Ook staat hier informatie over brood- en waskosten.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese