Adviesonderwerpen van de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft op een groot aantal onderwerpen adviesrecht of verzwaard adviesrecht. LOC heeft over een aantal belangrijke onderwerpen extra informatiemateriaal voor cliëntenraden gemaakt. Dat materiaal helpt cliëntenraden om goed te kunnen adviseren.

Afbeelding bij thema Privacy

Privacy

Zorgorganisaties moeten zich aan de Algemene Verordening Gegevensverzameling (AVG) houden. LOC heeft hierover een handreiking voor cliëntenraden gemaakt.

Afbeelding bij thema Nieuwbouw, verbouw en sluiting

Nieuwbouw, verbouw en sluiting

Cliëntenraden adviseren bij nieuwbouw, verbouw of sluiting van de locatie. LOC heeft diverse handleidingen gemaakt om cliëntenraden daarbij te helpen.

Afbeelding bij thema Kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Kwaliteit van de verpleeghuiszorg

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede zorg is. Verpleeghuizen moeten daar aan voldoen. LOC heeft een paar boekjes en een filmpje gemaakt over het kwaliteitskader. Binnen dit thema leest u nog veel meer informatie die u helpt bij uw rol.

Afbeelding bij thema Kwaliteit wijkverpleging

Kwaliteit wijkverpleging

In het kwaliteitskader wijkverpleging staat wat goede zorg is. organisaties die wijkverpleging bieden moeten daar aan voldoen. LOC heeft een  boekje gemaakt over het kwaliteitskader:

Afbeelding bij thema Vrijheid en veiligheid

Vrijheid en veiligheid

Vrijheid en veiligheid is erg belangrijk voor mensen die zorg nodig hebben. Juist daarom regelt de wet onder welke voorwaarden een zorgorganisatie mensen in hun vrijheid mag beperken. Daarnaast is het belangrijk dat de zorg veilig is. Zoals bij het geven van medicijnen.

Afbeelding bij thema Begroting en jaarrekening

Begroting en jaarrekening

De cliëntenraad adviseert over de begroting en de jaarrekening van de zorgorganisatie. LOC heeft hiervoor een handreiking voor cliëntenraden gemaakt.

Afbeelding bij thema Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is er voor mensen die zorg nodig hebben. De wet regelt onder andere hoe mensen kunnen klagen als zij de zorg niet goed vinden. Voor cliëntenraden hebben we een aantal hulpmiddelen gemaakt, welke hier zijn te vinden.

Afbeelding bij thema Zorginkoop

Zorginkoop

Zorgkantoren en zorgverzekeraars kopen zorg in. Hier is informatie te vinden hoe inkoop van zorg werkt. En wat de rol van cliëntenraden is.

Afbeelding bij thema Rechten van mensen

Rechten van mensen

Mensen die zorg nodig hebben mogen rekenen op goede zorg. In diverse documenten staat waar mensen recht op hebben. Zoals het Wlz-kompas en algemene voorwaarden. Ook staat hier informatie over brood- en waskosten.

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.