Achter­banraadpleging Generiek kwaliteitskom­pas ouderen­zorg (VOL)

  • 17 november 2023
  • 10:00 - 11:30
  • Online, vanaf je eigen locatie

Let op: deze bijeenkomst is volgeboekt, je kunt je niet meer aanmelden


De betrokken partijen bij het generiek kwaliteitskompas ouderenzorg, waaronder LOC Waardevolle zorg, hebben tot 29 november de gelegenheid om hun achterban te raadplegen.

LOC zal in november zo spoedig als mogelijk, nadat het kwaliteitskompas gereed is, via e-mail de bij LOC aangesloten cliëntenraden in de ouderenzorg raadplegen over de uitgewerkte versie van het kwaliteitskompas. En we zullen ook drie online bijeenkomsten organiseren op 17 november (VOL), 20 november (van 19.00 tot 20.30 uur) en 21 november (van 10.00 tot 11.30 uur) om toelichting te geven en vragen van cliëntenraadsleden te beantwoorden. Eind oktober ontvangen cliëntenraden een uitnodiging om zich hiervoor aan te melden.

Voorafgaand aan de online bijeenkomsten ontvangen deelnemers de vastgestelde tekst van het uitgewerkte kompas. Zodat deelnemers zich kunnen inlezen en mogelijke vragen, opmerkingen en overige reacties kunnen voorbereiden. Dit zal op zijn vroegst op 6 november zijn.

Actuele ontwikkelingen

Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg: “We (de betrokken partijen) hebben voor de zomer met elkaar een stuk ingediend bij het Zorginstituut Nederland waarin heel veel terecht is gekomen van wat cliëntenraden bij LOC aangegeven hadden. Onder andere: ga niet uit van zorg, maar van welzijn en welbevinden. En doe iets aan alle bureaucratie, met name rondom het meten van allerlei indicatoren waar niemand iets mee doet.
Een van de partijen die het plan mede moest indienen, Zorgverzekeraars Nederland, vond dat het stuk nog verder geconcretiseerd moest worden en diende het daarom niet mee in. Daarmee voldeed het plan niet aan de wettelijke eisen, maar is wel als basis gebruikt om het verder te concretiseren.”

De betrokken veldpartijen voeren nu de werkagenda uit. Daarin staat een ontwikkelagenda voor elk van de vijf bouwstenen uit het kwaliteitscompas:

  1. Het kennen van wensen en behoeften
  2. Het bouwen van netwerken
  3. Het werk organiseren
  4. Leren en ontwikkelen
  5. Inzicht in kwaliteit


Het kompas met concrete afspraken en meetinstrumenten moet uiterlijk 1 december 2023 klaar zijn. Als het aan de eisen voldoet, kan het Zorginstituut dit naar verwachting per 1 januari 2024 opnemen in het Register. Het kompas kan dan het bestaande Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het addendum en het (relevante deel van het) Kwaliteitskader Wijkverpleging vervange

Aanmelden

Meer info

Vervolgacties na gesprek met Zorginstituut onvoldoende meerwaarde aanleveren kwaliteitsgegevens
Extra tijd voor Generiek Kwaliteitskompas

Heb je vragen over het kwaliteitskompas? Neem contact op met de LOC vraagbaak: vraagbaak@loc.nl of 030 284 3200

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese